• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • David Hume  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Sceptycyzm - pojęcie wieloznaczne, określające postawę w nauce, pogląd filozoficzny oraz potocznie - postawę "sceptyka" (człowiek wątpiący, krytyczny, niedowierzający).Absolut (łac. absolutus – bezwarunkowy, niezwiązany) – osobowy lub bezosobowy pierwotny byt, doskonały, najwyższy, pełny, całkowicie niezależny, nieuwarunkowany i niczym nieograniczony.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Dowgiałło 1997 ↓, s. 200.
  2. Heller 2017 ↓, s. 9.
  3. Index librorum prohibitorum Ssmi D.N. Leonis XIII iussu et auctoritate recognitus et editus : praemittuntur constitutiones apostolicae de examine et prohibitione librorum, Rzym 1900, s. 160.
  4. Russell 1967 ↓, s. 668–674.
  5. Werner 2009 ↓, s. 55.
  6. Werner 2008a ↓, s. 31–40.
  7. Noonan 2007 ↓, s. 2–15.
  8. Priest 2007 ↓, s. 2–14.
  9. Dicker 2001 ↓, s. 17–28.
  10. Werner 2009 ↓, s. 60–65.
  11. Werner 2008b ↓, s. 35–50.
  12. Jacobson ↓, s. 123–112.
  13. Dicker 2001 ↓, s. 30–86.
  14. Werner i Werner 2008 ↓, s. 55–65.
  15. Grzeliński 2005 ↓, s. 36–115.
  16. Werner 2009 ↓, s. 69–84.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Georges Dicker: Hume’s epistemology and metaphysics: an introduction. London – New York: 2001.
 • Krzysztof Dowgiałło: Anioł i diabeł w Europie. Warszawa: 1997.
 • Adam Grzeliński: Kategorie „podmiotu” i „przedmiotu” w Dawida Hume’a nauce o naturze ludzkiej. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2005.
 • Michał Heller: Jak być uczonym. Kraków: CC Press, 2017. ISBN 978-83-7886-315-1.
 • Anne Jaap Jacobson: David Hume on human understanding. W: Routlege History of Philosophy. British Empiricism and Enlightenment. Stuart Brown (red.).
 • H. W. Noonan: Hume. Oxford: 2007.
 • Stephen Priest: The British empiricists. London – New York: 2007.
 • Bertrand Russell: A History Of Western Philosophy And Its Connection With Political And Social Circumstances From The Earliest Times To The Present Day. New York: 1967.
 • Wiktor Werner, Iwona Werner: Od duszy do świadomości, od jednostki do społeczeństwa. Szkice z historii intelektualnej. Poznań: 2008.
 • Wiktor Werner: David Hume i problem rzeczywistości historycznej. W: Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie. B. Płonka-Syroka (red.). Warszawa: DiG, 2008, s. 31–40.
 • Wiktor Werner, Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume’a, „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu”, 1 (2009), 2008b (Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym), s. 35–50.???
 • Wiktor Werner: Historyczność kultury. W poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii. Poznań: 2009, s. 55–95.
 • Filozofia polityczna, filozofia państwa, filozofia polityki – dział filozofii praktycznej stanowiący krytyczną refleksję nad życiem politycznym i państwem: zwłaszcza istotą polityki, naturą, pochodzeniem i prawomocnością władzy, pochodzeniem, zmiennością i wartością moralną ustrojów państwowych. Jako refleksja krytyczna filozofia polityczna analizuje podstawowe pojęcia związane z życiem politycznym, takie jak pokój, wolność, sprawiedliwość czy postęp. Jako refleksja twórcza zmierza do oceny życia politycznego i budowy postulatów ustrojowych: dlatego też niejednokrotnie miała znaczny wpływ na historyczny rozwój życia politycznego i społecznego.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Racjonalizm genetyczny, natywizm - pogląd dotyczący natury źródeł poznania (genezy poznania), przeciwstawiający się empiryzmowi genetycznemu. Według racjonalistów genetycznych umysł ludzki dzięki samej swojej konstrukcji posiada wiedzę lub uposażenie mentalne, która jest wcześniejsza od doświadczenia (przede wszystkim zmysłowego). Wiedza ta ma charakter pewny i poprzedza wszelkie poznanie nie tylko w sensie czasowym (jako "wiedza wrodzona"), ale przede wszystkim jako warunek wszelkiego poznania.
  Koherencyjna koncepcja prawdy, którą sformułował Francis Herbert Bradley, brzmi: "Prawdziwe jest to, co jest wewnętrznie spójne". Jest to jedna z nieklasycznych koncepcji prawdy. Ma charakter konstruktywistyczny, ponieważ to, co jest wewnętrznie spójne w jednych okolicznościach nie musi być spójne w innych.
  Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek.
  Empiryzm (od stgr. ἐμπειρία empeiría – "doświadczenie") – doktryna filozoficzna głosząca, że źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie lub przede wszystkim bodźce zmysłowe docierające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego, zaś wszelkie idee, teorie itp. są w stosunku do nich wtórne.
  Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie postuluje większość religii. Zajmuje się nim teologia i filozofia, gdzie jest ono uważane za zagadnienie metafizyczno-egzystencjalne. Ze względu na duże zróżnicowanie rozumienia tego pojęcia, trudno jest o jego jednoznaczną definicję (co dodatkowo utrudniają założenia teologiczne związane z tym zagadnieniem, pochodzące z poszczególnych religii). Jako najbardziej różniące się od siebie, należy wyodrębnić definicje używane przez religie politeistyczne i monoteistyczne, deizm, panteizm oraz panenteizm.
  Uniwersytet Edynburski (ang. University of Edinburgh) – publiczna uczelnia założona w Edynburgu w 1582 roku. W latach 1941–1949 w uczelni działał Polski Wydział Lekarski kształcący kadry medyczne dla potrzeb Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii.
  Nawyk – w terminologii psychologii zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się w wyniku ćwiczenia (głównie przez powtarzanie).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.078 sek.