• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Data juliańska  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma greckiego Sosygenesa i wprowadzony w życie w roku 709 AUC (45 p.n.e.) jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Obowiązywał w Europie przez wiele stuleci, np. w Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Włoszech do 1582, w Rosji od 1700 do 1918 (wcześniej stosowano kalendarz bizantyjski, w którym rok zaczynał się 1 września), a w Grecji aż do 1923. Kalendarz juliański został zastąpiony przez kalendarz gregoriański w roku 1582; do dzisiaj jednak niektóre Kościoły wciąż posługują się tym kalendarzem aby podkreślić swoją odrębność.Gwiazda zmienna – gwiazda, która w znaczący sposób zmienia swoją jasność. Ogólnie rzecz biorąc, każda gwiazda wykazuje drobne fluktuacje jasności, ale są one w większości przypadków praktycznie niezauważalne – na przykład jasność Słońca zmienia się o ok. 0,1% w 11-letnim cyklu.

  Data juliańska, dni juliańskie – liczba dni, która upłynęła od 1 stycznia roku 4713 p.n.e., według kalendarza juliańskiego (przedłużonego odpowiednio wstecz), godz. 12:00 czasu uniwersalnego (czasu południka zerowego). Datę tę ustalił w 1583 r. Joseph Scaliger, nazywając na cześć swojego ojca Juliusza Cezara Scaligero nowy sposób liczenia dat "dniami juliańskimi". Według tej rachuby można przypisać każdemu dniowi następującemu po tej dacie jednoznaczny numer stosowany głównie do obliczeń astronomicznych. Datę juliańską najczęściej oznacza się symbolem JD.

  Era Scaligera zwana też erą juliańską – system liczenia lat zaproponowany pod koniec XVI wieku przez francuskiego uczonego Josepha Scaligera. Początkiem ery był 1 stycznia 4713 roku przed Chr.Czas uniwersalny (ang. universal time, UT; Greenwich Mean Time, GMT) – astronomiczny czas słoneczny średni na południku zerowym, za który przyjęto południk przechodzący przez obserwatorium astronomiczne w miejscowości Greenwich, (obecnie jest to dzielnica Londynu w Wielkiej Brytanii). Jest czasem strefowym pierwszej strefy czasowej, od którego liczy się czas pozostałych stref.

  Uwaga: Data Juliańska (dni Juliańskie) nie ma nic wspólnego z kalendarzem juliańskim. Kalendarz juliański to system przedstawiania rachuby czasu (jest cofnięty o 13 dni (rok 2011) względem kalendarza gregoriańskiego, stosowanego współcześnie w większości zastosowań cywilnych).

  Zmodyfikowana data juliańska - sposób rachuby lat, który zastąpił stosowaną wcześniej datę juliańską. Oznaczeniem zmodyfikowanej daty juliańskiej jest MJD (ang. Modified Julian Day).Kalendarz gregoriański – kalendarz słoneczny wprowadzony w 1582 przez papieża Grzegorza XIII bullą Inter gravissimas; kalendarz juliański zreformowany przez Luigiego Lilio; w Polsce stosowany od roku wprowadzenia.

  Spis treści

 • 1 Podstawy wyznaczania daty juliańskiej
 • 2 Przykład zastosowania
 • 3 Algorytm obliczania daty juliańskiej
 • 3.1 Założenia wstępne
 • 3.2 Obliczenia daty juliańskiej
 • 3.3 Algorytmy astronomiczne
 • 3.3.1 Obliczanie dni juliańskich z daty kalendarza gregoriańskiego
 • 3.3.2 Obliczanie daty kalendarza gregoriańskiego z dni juliańskich
 • 4 Zobacz też
 • 5 Linki zewnętrzne
 • Uniwersalny czas koordynowany, UTC (ang. Universal Time Clock lub Coordinated Universal Time, fr. Temps Universel Coordonné) – wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego. By zapewnić, że Słońce średnio w ciągu roku przechodzi nad południkiem zerowym o godz. 12:00 UTC z dokładnością nie mniejszą niż 0,9 s, od czasu do czasu do UTC dodawana jest tzw. sekunda przestępna. Operację tę przeprowadza IERS (International Earth Rotation Service).Astronomia (gr. ἀστρονομία astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem (ewolucją) Wszechświata.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Algorytm – w matematyce skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku.
  Joseph Justus Scaliger (ur. 5 sierpnia 1540 w Agen, Lot-et-Garonne, zm. 21 stycznia 1609 w Lejdzie) – francuski uczony renesansowy, filolog klasyczny, profesor uniwersytetu w Lejdzie, twórca naukowych podstaw chronologii starożytnej, autor komentarzy do wielu pism autorów starożytnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.