Data Communications Equipment

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Schemat wymiany danych cyfrowych pomiędzy dwoma urządzeniami typu DTE (np. pomiędzy dwoma komputerami) za pomocą dwóch modemów (DCE) i sieci telefonicznej

Data Communications Equipment (DCE – urządzenie komunikacyjne transmisji danych) – urządzenie komunikacyjne zakończenia obwodu danych umożliwiające urządzeniom końcowym (DTE) dostęp do łączy telekomunikacyjnych. Urządzenia DCE pośredniczą w wymianie danych między DTE, dostosowując standard transmisji wykorzystywany przez DTE do warunków panujących w łączu komunikacyjnym.

Tor przewodowy, tor kablowy, tor telekomunikacyjny, tor transmisyjny – dwa przewody elektryczne (mogą to być dwie izolowane żyły tego samego kabla) tworzące wraz z urządzeniami końcowymi obwód elektryczny wykorzystywany do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych.Modem (od ang. MOdulator-DEModulator) – urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię telefoniczną (a także łącze telewizji kablowej lub fale radiowe). Jest częścią DCE (Data Communications Equipment), które w całości wykonuje opisane wyżej czynności. Nieodzowne do współpracy jest DTE (Data Terminal Equipment) i to dopiero stanowi całość łącza przesyłania danych. Dzięki modemowi można łączyć ze sobą komputery i urządzenia, które dzieli znaczna odległość.

W zależności od dostawców, przyjęły się dwie popularne nazwy DCE: urządzenie komunikacyjne (według nazewnictwa EIA) oraz urządzenie zakończenia obwodu danych (według nazewnictwa ITU-T).

DCE to urządzenia i połączenia sieci komunikacyjnej będące sieciową stroną interfejsu użytkownik-sieć. Zapewniają fizyczne połączenie z siecią, służą do przekazywania danych i dostarczania sygnału taktowania służącego do synchronizacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami DCE i DTE. Typowymi urządzeniami DCE są modemy i karty interfejsów.

Electronic Industries Alliance (Sojusz przemysłu elektronicznego, EIA, do roku 1997 Electronic Industries Association) – organizacja handlowa zrzeszająca producentów przemysłu elektronicznego w Stanach Zjednoczonych. EIA jest akredytowana przez ANSI. Jej głównym celem jest pomoc w opracowywaniu i rozwoju standardów dotyczących części i komponentów elektronicznych, elektroniki użytkowej, danych w formie elektronicznej, telekomunikacji i bezpieczeństwa korzystania z Internetu.

Do połączenia urządzeń DTE z siecią wykorzystywane są właśnie urządzenia typu DCE. DTE to zwykle terminal lub komputer. Ogólnie rzecz biorąc, DCE jest dostawcą usługi, natomiast DTE to podłączone urządzenie.

Reklama