• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Data Communications Equipment

  Przeczytaj także...
  Łącze telekomunikacyjne — kompleks środków technicznych do przesyłania sygnałów, przeznaczony do realizacji określonej usługi telekomunikacyjnej.Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.
  ITU-T – Sektor Normalizacji Telekomunikacji ITU (ang.: International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector)

  Data Communications Equipment (DCE – urządzenie komunikacyjne transmisji danych) – urządzenie komunikacyjne zakończenia obwodu danych umożliwiające urządzeniom końcowym (DTE) dostęp do łączy telekomunikacyjnych. Urządzenia DCE pośredniczą w wymianie danych między DTE, dostosowując standard transmisji wykorzystywany przez DTE do warunków panujących w łączu komunikacyjnym.

  Tor przewodowy, tor kablowy, tor telekomunikacyjny, tor transmisyjny – dwa przewody elektryczne (mogą to być dwie izolowane żyły tego samego kabla) tworzące wraz z urządzeniami końcowymi obwód elektryczny wykorzystywany do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych.Modem (od ang. MOdulator-DEModulator) – urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię telefoniczną (a także łącze telewizji kablowej lub fale radiowe). Jest częścią DCE (Data Communications Equipment), które w całości wykonuje opisane wyżej czynności. Nieodzowne do współpracy jest DTE (Data Terminal Equipment) i to dopiero stanowi całość łącza przesyłania danych. Dzięki modemowi można łączyć ze sobą komputery i urządzenia, które dzieli znaczna odległość.

  W zależności od dostawców, przyjęły się dwie popularne nazwy DCE: urządzenie komunikacyjne (według nazewnictwa EIA) oraz urządzenie zakończenia obwodu danych (według nazewnictwa ITU-T).

  DCE to urządzenia i połączenia sieci komunikacyjnej będące sieciową stroną interfejsu użytkownik-sieć. Zapewniają fizyczne połączenie z siecią, służą do przekazywania danych i dostarczania sygnału taktowania służącego do synchronizacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami DCE i DTE. Typowymi urządzeniami DCE są modemy i karty interfejsów.

  Electronic Industries Alliance (Sojusz przemysłu elektronicznego, EIA, do roku 1997 Electronic Industries Association) – organizacja handlowa zrzeszająca producentów przemysłu elektronicznego w Stanach Zjednoczonych. EIA jest akredytowana przez ANSI. Jej głównym celem jest pomoc w opracowywaniu i rozwoju standardów dotyczących części i komponentów elektronicznych, elektroniki użytkowej, danych w formie elektronicznej, telekomunikacji i bezpieczeństwa korzystania z Internetu.

  Do połączenia urządzeń DTE z siecią wykorzystywane są właśnie urządzenia typu DCE. DTE to zwykle terminal lub komputer. Ogólnie rzecz biorąc, DCE jest dostawcą usługi, natomiast DTE to podłączone urządzenie.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.