• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dariusz Pawelec

  Przeczytaj także...
  Aleksander Nawarecki (ur. 19 kwietnia 1955 w Katowicach) – polski historyk i teoretyk literatury, profesor Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Zakład Teorii Literatury). Autor wielu książek i podręczników (m.in. Przeszłość to dziś - podręcznik języka polskiego do klasy II liceum i technikum; cz. II - Romantyzm; wraz z Dorotą Siwicką).Nowe Książki – warszawski miesięcznik literacki, który ukazuje się nieprzerwanie od 1949 r. Do końca marca 2010 wydawany przez Bibliotekę Narodową, a od 1 kwietnia 2010 przez Instytut Książki.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Dariusz Pawelec, Katowice, 8 czerwca 2006

  Dariusz Pawelec, ps. Tomasz Trzecieski (ur. 22 sierpnia 1965 roku w Górze Śląskiej) – polski krytyk literacki, wykładowca uniwersytecki.

  Studiował polonistykę w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1988). Był uczniem prof. Ireneusza Opackiego. Od 1988 pracuje na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, w Zakładzie Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji. Jego praca doktorska, obroniona w 1992 na Uniwersytecie Śląskim, poświęcona była poezji Stanisława Barańczaka. W 1994 stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Habilitację przeprowadził w Uniwersytecie Śląskim na podstawie książki o adresacie lirycznym (2004). Od stycznia 2004 dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, a od stycznia 2006 profesor Uniwersytetu. 25 czerwca 2013 r. otrzymał nominację profesorską.

  Zniewolony umysł – esej filozoficzno-polityczny, parabola literacka Czesława Miłosza, wydany na emigracji we Francji w 1953 r. przy współpracy z paryską "Kulturą".Brulion (często zapisywany jako bruLion) – czasopismo literackie i kulturalne, ukazujące się w latach 1986-1999. Jego redaktorem naczelnym przez cały czas ukazywania się był Robert Tekieli.

  Zajmuje się m.in. poetyką historyczną i sztuką interpretacji, genologią, komunikacją literacką. Bada przede wszystkim poezję polską drugiej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem "pokolenia '68" oraz nurtu lingwistycznego. Analizował m.in. dzieła Czesława Miłosza, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka, Adama Zagajewskiego. Autor wstępu do pierwszego oficjalnego, krajowego wydania Zniewolonego umysłu (1989, z wyboru autora książki).

  Twórczość – miesięcznik od 1994 do końca marca 2010 wydawany przez Bibliotekę Narodową, a od 1 kwietnia 2010 przez Instytut Książki.. Najstarsze polskie pismo literackie, ukazuje się od sierpnia 1945, początkowo w Krakowie, a od 1950 w Warszawie.Ireneusz Opacki (ur. 5 sierpnia 1933 w Czortkowie, zm. 9 lipca 2005 w Katowicach) – polski filolog, badacz literatury polskiej.

  Publikował szkice i recenzje w tomach zbiorowych i czasopismach, m.in. „Student”, „brulion”, „Twórczość”, „Res Publica”, „Autograf”, „Kresy”, „Nowe Książki”. Autor haseł m.in. w opracowaniu Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny (PWN 2000).

  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.Czesław Miłosz (ur. 30 czerwca 1911 w Szetejniach, zm. 14 sierpnia 2004 w Krakowie) – polski prawnik i dyplomata, poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz; w latach 1951–1989 na emigracji, do 1960 we Francji, następnie w Stanach Zjednoczonych; w Polsce do 1980 obłożony cenzurą; laureat Neustadt International Prize for Literature (1978) i Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1980); profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Harvarda; w 1993 powrócił do kraju, członek Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, kawaler Orderu Orła Białego, wyróżniony tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata; pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce; brat Andrzeja Miłosza.

  Twórczość[]

 • Powiedz prawdę. Antologia poezji pokolenia`68 (Wybór, wstęp i opracowanie; Wokół Nas, Gliwice 1990)
 • Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty [z prac Zakładu Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego] (Śląsk, Katowice 1992; ISBN 83-900705-4-5)
 • Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1474; ISBN 83-226-0591-9)
 • Pokolenie 68. Wybrane problemy języka artystycznego [w wyd. zbior.:] Cezury i przełomy. Studia o literaturze polskiej XX wieku (Katowice 1994)
 • Czytając Barańczaka (Gnome Books, Katowice 1995; seria: Biblioteka Interpretacji, tom 1; ISBN 83-900673-5-8)
 • Debiuty i powroty. Czytanie w czas przełomu (Wyd. Para, Katowice 1998; ISBN 83-903676-8-8)
 • Kanonada: interpretacje wierszy polskich (1939-1989) (pod red. Aleksandra Nawareckiego, przy współudz. Dariusza Pawelca; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1844; ISBN 83-226-0908-6)
 • Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku (Katowice 2003; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2162; ISBN 83-226-1275-3)
 • Mŕtve body. Antológia poézie zo Sliezska – "Nadivoko". 1994-2003 (Vyber, spracovanie a komentár Dariusz Pawelec. Preklad Karel Chmel; Bratislava 2004)
 • Martwe punkty. Antologia poezji "Na Dziko" (1994-2003) (Wybór, opracowanie i komentarz; Ars Cameralis, Katowice 2004)
 • Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2447; ISBN 83-226-1587-6)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego; "Gazeta Uniwersytecka UŚ", nr 8/118, maj 2004; Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Katarzyna Bytomska, Wszyscy jesteśmy pionierami. Rozmowa z dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego dr Dariuszem Pawelcem, "Gazeta Uniwersytecka UŚ", nr 9-10/119-120, czerwiec 2004; Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Przypisy

  1. Monitor Polski: http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/742/1
  2. pierwodruk tekstu: "Zniewolony umysł" jako parabola, Res Publica 1988 nr 5 s. 103-108
  Miron Białoszewski (ur. 30 czerwca lub 30 lipca 1922 w Warszawie, zm. 17 czerwca 1983 tamże) – polski poeta, prozaik, dramatopisarz i aktor teatralny.Stanisław Barańczak (ur. 13 listopada 1946 w Poznaniu) – polski poeta, krytyk literacki, tłumacz poezji, jeden z najważniejszych twórców Nowej Fali, działacz Komitetu Obrony Robotników. Używał pseudonimów (m.in.) Barbara Stawiczak oraz Szczęsny Dzierżankiewicz i Feliks Trzymałko.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Góra Śląska – nieczynna stacja kolejowa w Górze, w województwie dolnośląskim, w Polsce. Ostatni pociąg, odjechał ze stacji Góra Śląska 10.12.2011, dwa dni później ze względu na budowę drogi ekspresowej S5 został rozebrany fragment torów na odcinku Bojanowo - Góra Śląska odcinając stację od sieci kolejowej.
  Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.
  Res Publica Nowa” – kwartalnik (w latach 1992-2002 miesięcznik) kulturalno-społeczny o profilu liberalnym, wydawany przez Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego.
  Kresy – kwartalnik poświęcony literaturze i sztuce, redagowany przez naukowców z lubelskich uczelni. Wydawany przez Stowarzyszenie Literackie "Kresy". Ukazuje się od 1989 r.
  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – niezależna i samofinansująca się polska instytucja pozarządowa typu non-profit z siedzibą w Warszawie. Została założona w lutym 1991 r. i od tamtego czasu realizuje misję wspierania nauki w Polsce. Jako fundusz założycielski otrzymała kwotę 95 mln zł, z części likwidowanego wówczas Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.
  Adam Zagajewski (ur. 21 czerwca 1945 we Lwowie) – polski poeta, eseista, prozaik, tłumacz, laureat Międzynarodowej Nagrody Neustadt w dziedzinie literatury (2004).
  Res Publica - polskie pismo kulturalno-polityczne, wydawane w latach 1979-1981 w II obiegu, w latach 1987-1992 w obiegu oficjalnym, następnie przekształcone w "Res Publica Nowa"

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.