• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dariusz Jemielniak  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Dysertacja – pisemna praca naukowa (praca dyplomowa) pisana w celu uzyskania stopnia naukowego, zazwyczaj w formie rozprawy. W Polsce napisanie i przedstawienie do recenzji dysertacji jest warunkiem koniecznym otrzymania stopnia doktora.Programista, zwany też potocznie koderem to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania. Termin ten może odnosić się także do specjalisty w jednej dziedzinie programowania. Większość programistów zna co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java), lecz specjalizuje się tylko w wybranych z nich. Nazwa głównego języka jest często dodawana do nazwy stanowiska, np. programista C++, aby podkreślić specjalizację.
  Zainteresowania badawcze[ | edytuj kod]

  Zajmuje się badaniami typu Thick Big Data, łączącymi badania ilościowe z zakresu data science z badaniami jakościowymi typu etnograficznego. Wykorzystuje je do analizy społeczności tworzących wiedzę w internecie, zarówno skoncentrowanych na wiedzy naukowej, jak w ruchu otwartej wiedzy czy nauki obywatelskiej, jak i na zaprzeczaniu naukowemu konsensusowi, jak w przypadku ruchów kwestionujących zmianę klimatu, czy użyteczność szczepionek.

  Cornell University (pol. Uniwersytet Cornella) – Jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów amerykańskich, należący do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League). Uczelnia została założona w 1865 roku przez Ezrę Cornella (biznesmena i pioniera telegrafii) oraz Andrew Dicksona White’a (naukowca).Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

  Wcześniej zajmował się badaniami jakościowymi organizacji w ramach paradygmatu interpretatywnego, krytyczną teorią zarządzania, action research, teorią profesjonalizacji, a także badaniami ilościowymi społeczności internetowych. Prowadził badania pracowników wiedzy (knowledge-workers) na przykładzie programistów w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się badaniem tożsamości i kształtowania ról w projektach open source na przykładzie społeczności wikipedystów, którą analizował metodami etnografii uczestniczącej. Analizował także przemiany organizacyjne zachodzące na uczelniach i brał udział w debacie publicznej o reformie szkolnictwa wyższego w Polsce.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Action research to zbiór metod badawczych, których wspólną właściwością jest uznanie najwyższej kompetencji członków danej społeczności do rozumienia jej prawideł. Przedstawiciele nurtu AR przede wszystkim starają się zrozumieć osoby w danej organizacji lub środowisku, a nie narzucić im swoje poglądy. W przypadku działalności społecznej sprowadza się to do pomagania społecznościom w radzeniu sobie z problemami tak definiowanymi, jak sama społeczność je postrzega (zamiast klasycznego decydowania, co jest problemem i wymyślania rozwiązań za nich). W przypadku działalności naukowej polega na rezygnacji z teoretycznych modeli badawczych i na uznaniu wyższej kompetencji badanej zbiorowości do definiowania, co jest dla niej ważne. Z uwagi na zbieżności metodyczne AR często kojarzony jest z metodami jakościowymi, choć nie jest z nimi doktrynalnie związany.

  Publikacje[ | edytuj kod]

  Publikacje akademickie[ | edytuj kod]

 • Jemielniak, Dariusz i Latusek, Dominika (2005), Zarządzanie – teoria i praktyka od podstaw, Warszawa: WSPiZ, ISBN 83-89437-50-3.
 • Jemielniak, Dariusz i Koźmiński, Andrzej K. (red.) (2008), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ISBN 978-83-60501-95-5.
 • Koźmiński, Andrzej K. i Jemielniak, Dariusz (2008), Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ISBN 978-83-60501-58-0 (książka uznana za najlepszą książkę ekonomiczną w kategorii zarządzanie i marketing na Targach Wydawnictw Ekonomicznych w 2008).
 • Jemielniak, Dariusz (2008), Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ISBN 978-83-61408-18-5.
 • Jemielniak, Dariusz i Kociatkiewicz, Jerzy (red.) (2008), Management Practices in High-tech Environments, Hershey-New York: Information Science Reference, ISBN 978-1-60566-176-6.
 • Jemielniak, Dariusz i Kociatkiewicz, Jerzy (red.) (2009), Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations, Hershey-New York: Information Science Reference, ISBN 978-1-60566-176-6.
 • A. K. Козьминьски, В. П. Буянов, Д. Емельняк, A.A. Хачатуров (2010), Основы управления. Учебник для высших учебных заведений Moskwa: Московская Акаденмия Экономики и Права ISBN 5-901770-02-1.
 • Chrostowski, Aleksander i Jemielniak, Dariusz (2011), Skuteczne doradztwo strategiczne: metoda Action Research w praktyce, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-180-9.
 • Jemielniak, Dariusz (2012), The New Knowledge Workers, Cheltenham, UK – Northampton, USA: Edward Elgar Publishing, ISBN 978-1-84844-753-0.
 • Jemielniak, Dariusz i Marks, Abigail (red.) (2012), Managing Dynamic Technology-Oriented Businesses: High-Tech Organizations and Workplaces, Hershey-New York: Information Science Reference, ISBN 978-1-4666-1836-7.
 • Jemielniak, Dariusz (red.) (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-16945-9.
 • Jemielniak, Dariusz (red.) (2012) Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-16946-6.
 • Jemielniak, Dariusz (2013) Życie wirtualnych dzikich: netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi, Warszawa, Poltext, ISBN 978-83-7561-285-1.
 • Koźmiński, Andrzej K. i Jemielniak, Dariusz (2013) The New Principles of Management, Frankfurt – New York – Oxford: Peter Lang, ISBN 978-3-631-64252-8.
 • Koźmiński, Andrzej K., Jemielniak, Dariusz, Jendrych, Elżbieta i Wiśniewska, Halina (2014) Management matters, Warszawa: Wolters Kluwer ISBN 978-83-264-3180-7.
 • Koźmiński, Andrzej K., Jemielniak, Dariusz i Latusek-Jurczak, Dominika (2014) Zasady zarządzania, Warszawa: Wolters Kluwer ISBN 978-83-264-3396-2.
 • Jemielniak, Dariusz (red.) (2014) Legal Professions at the Crossroads, New York: Peter Lang ISBN 978-3-631-64385-3.
 • Jemielniak, Dariusz (red.) (2014) The Laws of the Knowledge Workplace, Farnham – Burlington: Gower (Ashgate) ISBN 978-1-4724-2388-7.
 • Jemielniak, Dariusz (2014) Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia, Stanford: Stanford University Press, ISBN 978-0-8047-8944-8.
 • Jemielniak, Dariusz i Latusek-Jurczak, Dominika (2015) Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-399-5.
 • Jemielniak, Dariusz, Latusek-Jurczak, Dominika i Prystupa-Rządca, Kaja (2016) Klasyka teorii zarządzania, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-591-3.
 • Ciesielska, Małgorzata i Jemielniak, Dariusz (red.) (2018) Qualitative Methodologies in Organization Studies. Volume I: Theories and New Approaches, London-New York: Palgrave-Macmillan, ISBN 978-3-319-65216-0.
 • Ciesielska, Małgorzata i Jemielniak, Dariusz (red.) (2018) Qualitative Methodologies in Organization Studies. Volume II: Methods and Possibilities, London-New York: Palgrave-Macmillan, ISBN 978-3-319-65441-6.
 • Емельняк, Дариуш (2018) Свобода, правила, конфликты. Как работает «Википедия», Минск: «Дискурс», ISBN 978-985-90468-5-8.
 • Jemielniak, Dariusz (2019) Socjologia internetu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN 978-83-65390-07-3.
 • Jemielniak, Dariusz i Przegalińska, Aleksandra (2020) Collaborative Society, Cambridge, MA: MIT Press, ISBN 978-0-262-53791-9.
 • Jemielniak, Dariusz i Przegalińska, Aleksandra (2020) Społeczeństwo współpracy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN 978-83-66470-04-0.
 • Jemielniak, Dariusz (2020) Thick Big Data: Doing Digital Social Sciences, Oxford: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-883971-2
 • Publikacje z zakresu nauczania języka angielskiego[ | edytuj kod]

 • Jemielniak, Dariusz i Labenz, Piotr (2003), Angielski – sztuka unikania błędów, Warszawa: Wiedza Powszechna, ISBN 83-214-1263-7.
 • Jajdelski, Wojciech, Jemielniak, Dariusz i Rutkowski, Paweł (2004), Encyklopedia języka angielskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie, ISBN 83-08-03429-2.
 • Ostrowska, Sabina i Jemielniak, Dariusz (2007), Trzech panów w łódce… z angielskim!, Warszawa: Telbit, ISBN 978-83-60848-13-5.
 • Obrodzki, Tomasz i Jemielniak, Dariusz (2008), Wojna światów… z angielskim! Warszawa: Telbit, ISBN 978-83-60848-66-1.
 • Fihel, Marta i Jemielniak, Dariusz (2009), Przygody Huckleberry’ego Finna… z angielskim! Warszawa: Telbit, ISBN 978-83-60848-74-6.
 • Fihel, Marta i Jemielniak, Dariusz (2010), Przygody Sherlocka Holmesa… z angielskim! Warszawa: Telbit, ISBN 978-83-60848-97-5.
 • Jajdelski, Wojciech, Jemielniak, Dariusz, Oberda, Gabriela i Rutkowski, Paweł (2010) Język angielski – vademecum. Gramatyka i słownictwo, Warszawa: Telbit, ISBN 978-83-62252-14-5.
 • Jemielniak, Dariusz, Labenz, Piotr i Fihel, Marta (2010), Angielski. Słownik pułapek językowych, Warszawa: Wiedza Powszechna, ISBN 978-83-214-1459-1.
 • Fihel, Marta i Jemielniak, Dariusz (2012), Sherlock Holmes i pies Baskervilleów… z angielskim, Warszawa: Telbit, ISBN 978-83-62252-75-6.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz i Komerski, Grzegorz (2013), Wielki Gatsby z angielskim, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-316-2.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz i Komerski, Grzegorz (2014), Czarnoksiężnik z krainy Oz z angielskim, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-318-6.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz, Komerski, Grzegorz i Polak, Maciej (2014), Portret Doriana Graya z angielskim, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-371-1.
 • Jemielniak, Dariusz i Miłkowski, Marcin (red.) (2014) Wielki słownik angielsko-polski, tomy 1–2, Warszawa: Wiedza Powszechna, ISBN 978-83-63556-33-4.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz, Komerski, Grzegorz i Oberda, Gabriela (2015), Trzech panów w łódce (nie licząc psa) z angielskim, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-439-8.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz, Komerski, Grzegorz i Oberda, Gabriela (2015), Opowiadania autora Wielkiego Gatsby’ego z angielskim, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-483-1.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz i Komerski, Grzegorz (2015) Piotruś Pan z angielskim, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-576-0.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz, Komerski, Grzegorz i Polak, Maciej (2015) Frankenstein z angielskim, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-542-5.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz, Komerski, Grzegorz i Polak, Maciej (2016) Przygody Sherlocka Holmesa z angielskim Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-644-6.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz i Komerski, Grzegorz (2016) Opowieść wigilijna z angielskim Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-524-1.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz, Komerski, Grzegorz i Polak, Maciej (2016) Opowiadania Edgara Allana Poe z angielskim Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-694-1.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz, Komerski, Grzegorz i Polak, Maciej (2016) Błękitny Zamek z angielskim Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-623-1.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz i Komerski, Grzegorz (2016) Baśnie Hansa Christiana Andersena z angielskim, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-651-4.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz i Komerski, Grzegorz (2016) Alicja w Krainie Czarów z angielskim, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-676-7.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz i Komerski, Grzegorz (2017) Anne of Green Gables, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-772-6.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz i Komerski, Grzegorz (2017) A Christmas Carol, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-764-1.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz i Komerski, Grzegorz (2017) The Time Machine: Wehikuł czasu, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-749-8.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz, Komerski, Grzegorz i Polak, Maciej (2017) Pies Baskerville’ów w wersji do nauki angielskiego, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-707-8.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz i Komerski, Grzegorz (2017) Pride and Prejudice: Duma i uprzedzenie w wersji do nauki angielskiego, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-763-4.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz, Komerski, Grzegorz i Polak, Maciej (2017) „Wehikuł czasu w wersji do nauki angielskiego”, Warszawa: Poltext ISBN 978-83-756-1749-8.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz, Komerski, Grzegorz i Polak, Maciej (2018) „The Adventures of Sherlock Holmes Part 1", Warszawa: Poltext ISBN 978-83-7561-721-4.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz, Komerski, Grzegorz i Polak, Maciej (2018) „The Adventures of Sherlock Holmes Part 2", Warszawa: Poltext ISBN 978-83-7561-729-0.
 • Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz, Jajdelski, Wojciech i Rutkowski, Paweł (2020) Repetytorium maturalne z języka angielskiego, Warszawa: Poltext ISBN 978-83-8175-026-4.
 • Fihel, Marta, Jażyński, Marcin, Jemielniak, Dariusz, Komerski, Grzegorz (2021) Folwark zwierzęcy w wersji do nauki angielskiego, Warszawa: Poltext ISBN 978-83-8175-219-0.
 • Fihel, Marta, Jażyński, Marcin, Jemielniak, Dariusz, Komerski, Grzegorz (2021) Rok 1984 w wersji do nauki angielskiego, Warszawa: Poltext ISBN 978-83-8175-225-1.
 • Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie – jedno z najstarszych liceów w Warszawie o tradycjach sięgających 1905.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (WZ UW) - jedna z najstarszych szkół uczących zarządzania i marketingu w Polsce.
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.
  Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley (University of California, Berkeley), skrótowo nazywany UC Berkeley lub po prostu Berkeley czy Cal – najstarszy i najważniejszy spośród dziesięciu kampusów Uniwersytetu Kalifornijskiego. Położony w Berkeley w Kalifornii nad Zatoką San Francisco.
  Uniwersytet Harvarda (ang. Harvard University) powstał 8 września 1636 jako Harvard College w Newtown (wówczas w Kolonii Zatoki Massachusetts, obecnie Cambridge) koło Bostonu jako pierwszy uniwersytet na terenie kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.034 sek.