• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Daniel Goleman

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek.
  TED (Technology, Entertainment and Design) – konferencja naukowa organizowana przez amerykańską fundację non-profit Sapling Foundation. Jej celem jest popularyzacja – jak głosi motto – "idei wartych rozpowszechniania". Obecnym kuratorem jest Brytyjczyk, Chris Anderson, były dziennikarz komputerowy i wydawca.
  Daniel Goleman (2011)

  Daniel Goleman (ur. 7 marca 1946 w Stockton) – amerykański psycholog żydowskiego pochodzenia, publicysta naukowy. Autor bestselleru Inteligencja emocjonalna (1995). Wieloletni współpracownik dziennika „The New York Times”. Wykładowca akademicki. Absolwent Uniwersytetu Harwarda. Dwukrotnie nominowany do nagrody literackiej Pulitzera.

  Nagroda Pulitzera (ang. The Pulitzer Prize) – coroczna amerykańska nagroda przyznawana za wybitne dokonania w dziedzinie dziennikarstwa, literatury i muzyki.Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

  Publikacje[ | edytuj kod]

 • Focus: The Hidden Driver of Excellence (2013) Harper. ​ISBN 0-06-211486-7​ - Edycja polska: Focus. Sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości, Dom Wydawniczy REBIS, 2014, ISBN 9788372789990
 • Ecological Intelligence: How Knowing the Hidden Impacts of What We Buy Can Change Everything (2009) Broadway Business. ​ISBN 0-385-52782-9​, ​ISBN 978-0-385-52782-8​ - Edycja polska: Inteligencja ekologiczna, Dom Wydawniczy REBIS, 2009. ​ISBN 978-83-7510-375-5
 • Hot to Help: When can empathy move us to action? (2008) Greater Good Science Center. ISBN 074-470041931
 • Social Intelligence: The New Science of Social Relationships (2006) Bantam Books. ​ISBN 978-0-553-80352-5​ - Edycja polska: Inteligencja społeczna, Dom Wydawniczy REBIS, 2007. ​ISBN 978-83-7301-939-3
 • Destructive Emotions: A Scientific Dialogue with the Dalajlama (2003) Bantam Books. ​ISBN 978-0-553-38105-4​ - Edycja polska: Emocje destrukcyjne. Jak możemy je przezwyciężyć? Dialog naukowy z udziałem Dalajlamy (przekład Andrzej Jankowski), Dom Wydawniczy REBIS, 2003. ​ISBN 83-7301-377-6
 • Primal Leadership: The Hidden Driver of Great Performance (2001) Co-authors: Boyatzis, Richard; McKee, Annie. Harvard Business School Press. ​ISBN 978-1-57851-486-1
 • The Emotionally Intelligent Workplace (2001) Jossey-Bass. ​ISBN 978-0-7879-5690-5
 • Harvard Business Review on What Makes a Leader? (1998) Współautorzy: Michael MacCoby, Thomas Davenport, John C. Beck, Dan Clampa, Michael Watkins. Harvard Business School Press. ​ISBN 978-1-57851-637-7
 • Working with Emotional Intelligence (1998) Bantam Books. ​ISBN 978-0-553-37858-0
 • Healing Emotions: Conversations with the Dalajlama on Mindfulness, Emotions, and Health (1997) Shambhala. ​ISBN 978-1-59030-010-7
 • Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (1996) Bantam Books. ​ISBN 978-0-553-38371-3​ - Edycja polska: Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, 1997. ​ISBN 83-85594-46-9
 • The Meditative Mind (1988) Tarcher. ​ISBN 978-0-87477-833-5
 • Vital Lies, Simple Truths: The Psychology of Self Deception (1985) Bloomsbury Publishing. ​ISBN 978-0-7475-3413-6
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Official website of Daniel Goleman (ang.)
 • Wired to Connect, Dialogues on Social Intelligence (ang.)
 • O Emotional Intelligence na www.butler-bowdon.com (ang.)
 • Daniel Goleman o współczuciu - wykład audio/video na łamach TED, 2007
 • Strona internetowa MLI (Mind and Life Institute)
 • Instytut Umysłu i Życia, ang. Mind and Life Institute – organizacja non-profit, założona w celu poszukiwań odpowiedzi na pytania o naturę rzeczywistości i możliwości poprawy jakości życia, badań i wymiany myśli na obszarze między nauką i buddyzmem; metodami działania są międzynarodowe konferencje, sympozja, debaty, w których uczestniczą wybitni specjaliści z różnych dyscyplin naukowych (filozofia, biologia, neurobiologia, neurofizjologia, neuronauka i in.) oraz filozofowie buddyjscy i osoby doświadczone w medytacjach; wyniki dyskusji są wykorzystywane w czasie wytyczania kierunków badań naukowych i formułowania programów badawczych; raporty z debat i wyniki badań są publikowane.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  The New York Times – jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników o profilu liberalno-lewicowym, wychodzący w Nowym Jorku. Jest trzecią pod względem nakładu gazetą w Stanach Zjednoczonych, po USA Today i The Wall Street Journal. Codzienny nakład wynosi 1,125 mln, a obieg wydania niedzielnego 1,700 mln (dane na 26 grudnia 2004). Właścicielem gazety jest The New York Times Company, która kontroluje również około 40 innych gazet, czasopism i wiele krzyżówek, między innymi The Boston Globe i International Herald Tribune.
  Uniwersytet Harvarda (ang. Harvard University) powstał 8 września 1636 jako Harvard College w Newtown (wówczas w Kolonii Zatoki Massachusetts, obecnie Cambridge) koło Bostonu jako pierwszy uniwersytet na terenie kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.779 sek.