• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dane statystyczne o miastach w Polsce

  Przeczytaj także...
  Goraj – dawne miasto, obecnie wieś w Polsce, położona w województwie lubelskim, w północnej części powiatu biłgorajskiego, w gminie Goraj. Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie, od II wojny światowej reformy miały miejsce w latach: 1946, 1950, 1957, 1975 oraz obecny trójstopniowy podział administracyjny obowiązujący od 1 stycznia 1999.
  Dubiecko – wieś (do 1934 r. miasto) w Polsce, położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Dubiecko, nad rzeką San, na Pogórzu Dynowskim; siedziba gminy Dubiecko.
  Miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców (stan z 01.01.2010)

  Dane statystyczne o miastach w Polsce – dane statystyczne miast w Polsce. Na terenie Polski od 1 stycznia 2021 roku są 954 miasta.

  Dane dla 944 miast utworzonych przed 2021 podano według stanu z 1 stycznia 2020 w odniesieniu do podziału administracyjnego z tego samego dnia na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, zawierającej dane o powierzchni, liczbie ludności i gęstości zaludnienia jednostek podziału terytorialnego Polski oraz jednostek nomenklatury NTS.

  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, NTS – klasyfikacja jednostek terytorialnych wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów. Odpowiada ona Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), obowiązującej w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem (WE).Co pewien czas kilka miejscowości o statusie wsi (dawniej także osiedla, gromady itp.) otrzymuje prawa miejskie. Poniższa lista przedstawia najmłodsze polskie miasta, które otrzymały lub odzyskały taki status po roku 1900.

  Dokładne dane dla 10 miast utworzonych 1 stycznia 2021 (Budzyń, Dubiecko, Goraj, Kamieniec Ząbkowicki, Kamionka, Koźminek, Sochocin, Solec nad Wisłą, Wiskitki i Wodzisław) zostaną udostępnione przez GUS w 2021 r. Do tego czasu w tabeli podano dane na podstawie następujących źródeł: a) powierzchnia – dokładne dane z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2019; b) dane ludnościowe – najnowsze dane dostępne ze stron Urzędów Gmin; c) gęstość zaludnienia – poprzez obliczenie danych a i b.

  W Polsce znajduje się kilka większych aglomeracji. Według większości źródeł, największą aglomeracją, obszarem metropolitalnym jak zespołem miejskim w Polsce jest aglomeracja katowicka, następnie warszawska oraz krakowska i łódzka.Kamieniec Ząbkowicki (niem. Kamenz, Camenz) – wieś w Polsce, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Kamieniec Ząbkowicki.

  Tabela danych statystycznych miast w Polsce (2020)[ | edytuj kod]

  Wyróżniono pogrubieniem miasta na prawach powiatu i miasta będące siedzibą powiatu oraz dodatkowo kursywą stolice województw.

  Liczbę ludności gmin Polski podano według stanu z 1 stycznia 2017 w odniesieniu do podziału administracyjnego z tego samego dnia. Miasto na prawach powiatu – jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, niekiedy określana potocznie jako powiat grodzki lub powiat miejski. Miasto na prawach powiatu jest gminą o statusie miasta, wykonującą zadania powiatu. We wszystkich miastach na prawach powiatu władzę wykonawczą sprawuje prezydent miasta. Są jednostkami samorządu terytorialnego (podziału terytorialnego).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • miejscowości w Polsce pozbawione praw miejskich
 • miasta w Polsce o największym wzroście i spadku ludności
 • najstarsze miasta Polski
 • nowe miasta w Polsce
 • aglomeracje w Polsce
 • dawne osiedla typu miejskiego w Polsce
 • miasta w II Rzeczypospolitej
 • dane statystyczne o gminach w Polsce
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. 10 nowych miast na mapie Polski. Premier M. Morawiecki: „to akt sprawiedliwości dziejowej”
  2. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2020 roku, Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2020-07-22].
  3. Dz.U. z 2020 r. poz. 1332.
  4. Dz.U. z 2020 r. nr 0, poz. 1332 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy
  Lokacje na prawie niemieckim, polegające na organizacji i zabudowie miast nowego typu, to najbardziej charakterystyczne i najważniejsze zjawisko w historii gospodarczej i społecznej ziem polskich XIII wieku.Budzyń – dawne osiedle położone koło Kraśnika (obecnie jego dzielnica – Budzyń), gdzie w latach 1942-1944 działał niemiecki obóz koncentracyjny. Był jednym z podobozów KL Lublin na Majdanku, zajmującym się przemysłem lotniczym.
  Warto wiedzieć że... beta

  Miasta w II Rzeczypospolitej – według danych Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 1 kwietnia 1939 w Polsce było 611 miast.
  Poniższe tabele zawierają miasta w Polsce uporządkowane według największego (%) wzrostu i spadku ludności na przełomie wybranych lat w okresie 1995-2007. Liczby mieszkańców miast pochodzą z GUS i opierają się na stanie ludności według faktycznego miejsca zameldowania na dzień 31 grudnia poszczególnych lat.
  Wodzisław – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Wodzisław. Od około 1317 do 1869 miasto. Miejscowość jest siedzibą gminy Wodzisław.
  W przeszłości wiele miast utraciło prawa miejskie. Przyczyny degradacji były różne, choć głównie ekonomiczne (osady były małe, a ludność pracowała najczęściej w rolnictwie), niekiedy polityczne (np. w czasach zaborów po stłumieniu powstania styczniowego). Poniższa lista zawierać ma wszystkie zdegradowane miasta Polski. Są one uszeregowane według roku, w którym odebrano im status miasta. W nawiasie podano rok, w którym miasto uzyskało prawa miejskie, ewentualnie dodatkowe informacje o statusie miasta oraz obecną przynależność administracyjną (województwo).
  Kamionka – wieś w Polsce położona na Wysoczyźnie Lubartowskiej, w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Kamionka.
  Solec nad Wisłą – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie lipskim, w gminie Solec nad Wisłą.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.