• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dane opisowe

  Przeczytaj także...
  Dane przestrzenne – dane dotyczące obiektów, zjawisk lub procesów, które znajdują się w przyjętym układzie współrzędnych. Dane te określają położenie, wielkość, kształt oraz związki topologiczne zachodzące między tymi obiektami, zjawiskami lub procesami. Dane przestrzenne, w formie cyfrowej, mogą występować jako dane rastrowe lub dane wektorowe. Obraz tych danych składa się na treść mapy numerycznej.Usługi danych przestrzennych (ang. Spatial data services) – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przez oprogramowanie komputerowe (aplikację komputerową) na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
  Dane geograficzne to dane przestrzenne lub dane opisowe o obiektach i zjawiskach występujących na powierzchni Ziemi i w jej bliskim sąsiedztwie - zarówno pod jak i nad tą powierzchnią. Przykładem obiektów lub zjawisk sąsiadujących z powierzchnią Ziemi mogą być: poziom wód gruntowych, zachmurzenie. Dane geograficzne mogą opisywać obiekty i zjawiska naturalne oraz stworzone przez człowieka.

  Metadane infrastruktury informacji przestrzennejmetadane opisujące zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.

  Metadane – dane o danych, np. klasyczne katalogi biblioteczne. Za pomocą metadanych opisywane są dokumenty elektroniczne, w szczególności dokumenty dostępne poprzez sieci komputerowe, np. strony WWW dostępne w sieci Internet, jak również dokumenty tworzące nowoczesne biblioteki cyfrowe. Jednym ze standardów metadanych jest Dublin Core Metadata Element Set (DCMES).Mapa numeryczna – mapa w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych lub rastrowych. Mapa numeryczna może być częścią Systemu Informacji Geograficznej. Pełni wtedy funkcję środka do wizualizacji danych geograficznych zawartych w bazie.

  W odróżnieniu od danych przestrzennych metadane nie dotyczą geometrii, kształtu ani zależności topologicznych między obiektami geograficznymi. Na przykładzie budynku pokazać można różnicę między danymi przestrzennymi a metadanymi. Rzut przyziemia budynku jest daną przestrzenną, bo określa kształt i rozmiary budynku. Natomiast liczba kondygnacji lub materiał ścian tegoż budynku stanowi metadane. Często metadane to wartości jakie przyjmują atrybuty obiektów geograficznych na mapie numerycznej.

  Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • dane geograficzne
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2020 r. poz. 177)
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.873 sek.