• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Danawa

  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae). Jest to jedyny gatunek świerka występujący naturalnie w Polsce. Rośnie głównie w północno-wschodniej części kraju, na południu Polski, w górach i na pogórzu. Nie występuje w sposób naturalny w centralnej i zachodniej Polsce (tzw. pas bezświerkowy). Zasięg tego gatunku rozciąga się na północy Europy od Norwegii do Rosji, występuje także w Alpach, Sudetach, Karpatach oraz na Bałkanach. Na wschodzie sięga Uralu, gdzie stopniowo wypiera go świerk syberyjski (Picea obovata). Północna granica występowania przebiega w Norwegii (70°N).
  Pasmo Graniczne – grzbiet górski na pograniczu Polski i Słowacji w Beskidach Środkowych, w paśmie Beskidu Niskiego.

  Danawa (słow. Daňová; 841 m n.p.m.) – szczyt w Paśmie granicznym we wsch. części Beskidu Niskiego. Przez szczyt Danawy biegnie granica państwowa polsko-słowacka.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Szczyt leży w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, we wsch. części Pasma granicznego, w miejscu, w którym biegnie ono prawie dokładnie z północy na południe, pomiędzy szczytami Wielkiego Bukowca (Pasiki, 848 m n.p.m.) na pn. i Średniego Garbu (822 m n.p.m.) na pd.

  Buk pospolity, buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) – gatunek drzewa należący do rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.). Występuje na przeważającej części kontynentu europejskiego. W Polsce pospolity, gatunek rodzimy.Wielki Bukowiec (słow. Wyski Horb, znany także pod nazwą Pasika), (848m n.p.m.) – zalesiony szczyt wznoszący się w tzw. Paśmie granicznym, we wschodniej części Beskidu Niskiego, na granicy polsko-słowackiej. Szczyt znajduje się w granicach Rezerwatu przyrody Źródliska Jasiołki zlokalizowanego w Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Na szczycie góry wznosi się wieża obserwacyjna z widokiem na Beskid Niski i Bieszczady.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Kopuła szczytowa łagodnie zaokrąglona, wyraźna, choć mało wybitna, oddzielona od sąsiednich szczytów szerokimi, płytkimi przełęczami. Stoki średnio strome, miernie rozczłonkowane. Wschodnie opadają ku źródliskom lewobrzeżnego dopływu Dołżycy, zachodnie – ku dolinkom źródłowych cieków słowackiego potoku Daňová (w dorzeczu Laborca). Cały masyw jest zalesiony, przeważają drzewostany bukowe i świerkowe z licznymi gatunkami domieszkowymi. Jedynie na stokach pn.-zach., po stronie słowackiej, szereg mocno już zarastających polan. Jeszcze w latach 70. XX w. pisano o Danawie, która „dzięki widokowi w kierunku wsch. na Bieszczady i zach. na Beskid Niski (...) godna jest zwiedzenia”. Obecnie (2015 r.) podrastający las praktycznie całkowicie przesłonił jakiekolwiek widoki z tej góry.

  Moszczaniec – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza, przy DW897.Karpaty (51-54) (węg. Kárpátok; rum. Carpaţi; ukr. i serb. Карпати; czes. i słow. Karpaty) – łańcuch górski w środkowej Europie (jeden z największych w tej części świata), ciągnący się łukiem przez terytoria Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Serbii i Rumunii. Najwyższy szczyt Gerlach ma wysokość 2655 m n.p.m.

  Nazwa[ | edytuj kod]

  Nazwa góry powinna brzmieć Daniowa (jak w jęz. słowackim; por. nazwę słowackiego domku myśliwskiego Daňová w dolinie potoku o tej samej nazwie) lub ewentualnie Danowa. Pierwotnie nazwą tą określano rozległe polany podszczytowe, dziś już całkowicie zarośnięte. Polana Danowa wymieniana była już w 1548 r. w dokumencie lokacyjnym wsi Dołżyca.

  Laborec (węg. Laborcza) – rzeka we wschodniej Słowacji, należąca do dorzecza Dunaju. Długość - 129 km. Powierzchnia zlewni - 4522,5 km². Przeciętny roczny przepływ u ujścia - 54,5 m³.Dołżyca (w latach 1977-1981 Długopole) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza.

  Turystyka[ | edytuj kod]

  Przez szczyt biegną znaki czerwone słowackiego dalekobieżnego szlaku granicznego, znaki niebieskie polskiego szlaku granicznego oraz znaki zielone polskiego szlaku z Komańczy przez Danawę i Pasikę do Moszczańca.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Beskid Niski. Mapa turystyczna 1:50 000, wyd. Compass, Kraków 2004, ​ISBN 83-89165-54-6​;
 • Krukar Wojciech, Kryciński Stanisław, Luboński Paweł, Olszański Tadeusz A. i in.: Beskid Niski. Przewodnik, wyd. II poprawione i aktualizowane, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Pruszków 2002, ​ISBN 83-85557-98-9​;
 • Krygowski Władysław: Beskid Niski, Pogórze Ciężkowickie (część wschodnia) i Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie (część zachodnia), wyd. II poprawione i uzupełnione, wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1977;
 • Laborecká vrchovina. Dukla. Turistická mapa 1 : 50 000, 2. wyd.; VKÚ Harmanec 2004, ​ISBN 80-8042-181-1​.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Krygowski W.: Beskid Niski, Pogórze Ciężkowickie..., s. 325
  2. Krukar W. i in.: Beskid Niski. Przewodnik, s. 159
  Władysław Maria Antoni Krygowski (ur. 28 stycznia 1906 r. w Krakowie, zm. 4 kwietnia 1998 r. tamże) – prawnik, adwokat, pracownik i działacz polskich organizacji turystycznych, publicysta, znawca polskich Karpat, autor przewodników górskich i książek poświęconych górom, jeden z najbardziej zasłużonych dla rozwoju polskiej turystyki górskiej i kształtowania jej etosu.Komańcza (ukr. Команьча) – wieś w południowo-wschodniej Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza, w Dolinie rzeki Osławicy i potoku Barbarka (dawniej Kumaniecki Potok). Siedziba gminy Komańcza. w latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krośnieńskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Przełęcz – forma ukształtowania terenu, wybitne, poprzeczne obniżenie w przebiegu grzbietu górskiego lub grani między sąsiednimi szczytami lub turniami. Powstaje w wyniku procesu denudacji mniej odpornych skał budujących stoki. Zazwyczaj przełęcze są najwygodniejszym miejscem do przejścia z jednej doliny do drugiej przez oddzielający je grzbiet.
  Dział wód (dział wodny, rzadziej wododział) – umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza; dla wód powierzchniowych wyznacza się go na podstawie analizy ukształtowania terenu, a dla wód podziemnych w drodze rozpoznania wysokości zalegania zwierciadła wód podziemnych i układu utworów geologicznych.
  Beskid Niski (513.71) – pasmo w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich.
  Dorzecze – zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki. Granicą dorzecza jest dział wodny, a jego punktem zamykającym – ujście danej rzeki do recypienta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.615 sek.