• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dach dwuspadowy

  Przeczytaj także...
  Skrzydło budynku - boczna część budynku, wyraźnie z niego wydzielona, często niższa, cofnięta lub ustawiona pod kątem w stosunku do części głównej budynku.Dach naczółkowy – dach dwuspadowy z dodatkowymi, niewielkimi, trójkątnymi połaciami (zwanymi naczółkami) umieszczonymi ukośnie w górnej części ścian szczytowych.
  Ryzalit – występ z lica w elewacji budynku w jego części środkowej, bocznej lub narożnej, prowadzony od fundamentów po dach, stanowiący jego organiczną część.
  Dach dwuspadowy
  Budynek z dachem dwuspadowym

  Dach dwuspadowy – zwany też dachem dwupołaciowym, szczytowym lub siodłowym – dach o dwóch przeciwległych połaciach połączonych w kalenicy. Cechą charakterystyczną dachu dwuspadowego jest występowanie trójkątnych ścian bocznych, zwanych szczytami, zamykających bryłę dachu w płaszczyznach prostopadłych do kalenicy.

  Dach półszczytowy (przyczółkowy, dymnikowy) - odmiana dachu dwuspadowego z szerokim okapem umieszczonym w ścianie szczytowej. Znajdujący się nad okapem fragment ściany zwany jest półszczytem górnym lub przyczółkiem. Dach charakterystyczny jest dla architektury Podhala, stąd zwany jest również dachem zakopiańskim lub podhalańskim.Dach – górna, najwyższa część budynku, mająca za zadanie przykrycie i osłanianie go przed wpływami atmosferycznymi.

  Przy złożonym rzucie budynku (np. przy występowaniu takich elementów jak ryzality, skrzydła) dach dwuspadowy może posiadać więcej niż dwie połacie, w takim przypadku każdy z segmentów budynku przekryty jest dachem o dwóch przeciwległych połaciach, zachowujących układ dwuspadowy, z kalenicami na jednym poziomie.

  Kalenica – najwyższa część dachu utworzona na przecięciu połaci dachowych. Jest to tzw. kalenica główna, w odróżnieniu od linii przecięcia skośnych krawędzi połaci, które tworzą tzw. kalenice narożne.

  Dach dwuspadowy może być symetryczny (gdy połacie są jednakowe oraz są nachylone pod jednakowym kątem) lub niesymetryczny.

  Zalety dachu dwuspadowego[]

  Dach dwuspadowy jest prosty w wykonaniu i umożliwia łatwe doświetlenie poddasza oknami wykonanymi w szczytach. Przy odpowiednim spadku połaci pozwala na łatwe wykorzystanie poddasza do celów użytkowych (skosy są tylko wzdłuż dwóch ścian), pozwala też na łatwe odprowadzenie wody i śniegu.

  Zobacz też[]

 • dach naczółkowy
 • dach półszczytowy
 • Przypisy

  1. Wojciech Skowroński: Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany. Warszawa: Arkady, 2008, s. 58. ISBN 978-83-213-4515-4.
  2. Witold Szolginia: Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Architektura i Budownictwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1975, s. 69.
  3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 81. ISBN 83-01-12365-6.
  4. Dom z dachem dwuspadowym - wady i zalety, koszt wykonania. W: Spec.pl [on-line]. NETSTEL Software. [dostęp 2013-01-12].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.