• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dachówka

  Przeczytaj także...
  Ława kominiarska – mocowane do połaci stromego dachu krótkie wsporniki z ułożoną na nich wąską kratką lub deską.Dachówki tłoczone - to rodzaj dachówek formowanych przez prasowanie gliny ceglarskiej w formach. Ten rodzaj dachówek dzieli się na:
  Dachówka rzymska (klasztorna) - ceramiczna dachówka tłoczona stosowana w budynkach wystawionych na silne działanie wiatru, np. w budowlach wieżowych i kościelnych.
  Pokrycie dachowe wykonane z dachówek karpiówek
  Pokrycie dachowe wykonane z dachówek "mnich-mniszka"
  Dachówka z fabryki w Kołomyi z okresu międzywojennego

  Dachówka – wyrób budowlany o różnych kształtach i wymiarach, używany do wykonywania pokryć dachowych. Do krycia kalenic i szczytów dachów stosuje się dachówki o odpowiednim kształcie, zwane gąsiorami.

  Kołomyja (ukr. Коломия) – miasto na zachodniej Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, nad Prutem, siedziba rejonu kołomyjskiego. W 2001 roku liczyło ok. 62 tys. mieszkańców. Ośrodek przemysłu maszynowego, metalowego, lekkiego, spożywczego, drzewno-papierniczego. Miasto jest centrum huculskiej sztuki ludowej, znajduje się tu m.in. muzeum etnograficzne i muzeum pisanek.Eternit (z łacińskiego aeternum – wieczność, autor Ludwig Hatschek) – nazwa handlowa, która z czasem stała się nazwą potoczną materiałów budowlanych azbestowo-cementowych. Z eternitu wykonywano płyty pokryciowe – elewacyjne i dachowe – oraz rury. Jest to materiał ogniotrwały, odporny na warunki atmosferyczne oraz działanie wody i ścieków, a jednocześnie wytrzymały mechanicznie, nawet w wyrobach o ściankach niewielkiej grubości, przez co był również relatywnie lekki i dość tani. Na świecie (w tym także w Polsce) znany i stosowany od początku XX wieku. Jego prawdziwa popularność w Polsce nastała w latach 70. XX wieku. Stał się wtedy charakterystycznym elementem krajobrazu polskiej wsi jako materiał pokryciowy zarówno na siedzibach ludzkich, jak i budynkach gospodarczych, wypierając droższą od niego dachówkę.
  Ze względu na rodzaj materiału użytego do produkcji, dachówki dzielą się na:
 • dachówki ceramiczne – wykonane z gliny ceglarskiej. Dzielimy je na:
 • naturalne - wyrabiane z surowej gliny, mają powierzchnię porowatą i matową. Wskazane do stosowania na obiektach zabytkowych.
 • angobowane - pokrywane płynną glinką z dodatkiem barwników w odcieniach czerwieni i miedzi, brązu, żółcienia także niebieskie, zielone i czarne,
 • glazurowane - powlekane bezbarwnym lub kolorowym szkliwem, dzięki temu ich powierzchnia jest lśniąca, mają też najwięcej odcieni.
 • dachówki cementowe – wykonane z zaprawy cementowej,
 • dachówki szklane – wykonane ze szkła,
 • dachówki wykonane z innych materiałów.
 • Natomiast ze względu na proces produkcji, można wyróżnić:
 • dachówki ciągnione,
 • dachówki tłoczone.
 • Obecnie wiele firm produkuje dachówki cementowe z zaprawy barwionej w masie. Mimo że dachówki cementowe są często szersze od ceramicznej (mają szerokość dwóch dachówek), dach wykonany z dachówki cementowej wizualnie niewiele się różni od dachu z dachówki ceramicznej.
  Pokrycia dachówkami układa się na dachach stromych, o kącie nachylenia połaci powyżej 31° (kąt zależny jest od typu dachówki, najniższe pochylenie jest dopuszczalne dla karpiówki układanej podwójnie w koronkę, dachówki zakładkowej i marsylskiej, dla pozostałych wymagany kąt nachylenia połaci jest większy). Aby zapewnić bezpieczny i łatwy dostęp do kominów na stromych dachach, montuje się stopnie i ławy kominiarskie.

  Dachówka mnich i mniszka (nazywana oryginalnie po włosku "coppo")– ceramiczna dachówka tłoczona, składająca się z dwóch segmentów:Glina – pod kątem genezy, jest to ilasta skała osadowa, powstała najczęściej w okresie czwartorzędu w wyniku nagromadzenia osadów morenowych (skały ilaste starsze niż czwartorzędowe nazywane są najczęściej iłami). Jest to zatem skała złożona z minerałów ilastych, kwarcu, skaleni, substancji koloidalnych, może zawierać okruchy innych skał oraz substancje organiczne (humus, korzenie, bituminy).

  Zobacz też[]

 • dachówka mnich i mniszka
 • dachówka marsylska
 • dachówka holenderka
 • dachówka karpiówka
 • dachówka rzymska
 • eternit
 • gont
 • Komin (z łac. caminus, od gr. κάμινος (kaminos), piec) – droga przenoszenia spalin w przypadku komina spalinowego oraz droga przenoszenia zużytego powietrza w przypadku komina wentylacyjnego. Potocznie jest to pionowa konstrukcja budowlana.Dachówka karpiówka (karpiówka) – ceramiczna lub cementowa dachówka płaska na jej dolnej stronie znajduje się występ (tzw. nosek) do zawieszania jej na łacie. Nazwa karpiówka wynika z podobieństwa ułożonego pokrycia do łuski karpia.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Cement – to hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane z surowców mineralnych (margiel lub wapień i glina) wypalonych na klinkier w piecu cementowym a następnie zmielenie otrzymanego spieku z gipsem, spełniającym rolę regulatora czasu wiązania. Stosowany jest do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych i betonów. Wykorzystywany jest do łączenia materiałów budowlanych. W zależności od składu klinkieru, sposobu produkcji, cementy dzielą się na:
  Dachówka ceramiczna - jedno z najstarszych i zarazem najcięższych pokryć dachowych stosowanych w tradycyjnym budownictwie. Są one niepalne i bardzo odporne na zmiany warunków atmosferycznych. Mają niewielką nasiąkliwość - 2% i dużą mrozoodporność. Są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne, a uderzenia przedmiotami niesionymi przez wiatr zazwyczaj nie powodują żadnych uszkodzeń pokrycia.
  Dachówka marsylska (marsylka) – ceramiczna dachówka tłoczona, która ma zakładki ze wszystkich stron. Dachówki te, z uwagi na szczelne połączenie zakładkami wymagają niewielkiego zakładu rzędu na rząd (tylko 4 – 6,5 cm).
  Zaprawa – mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem mająca na celu wiązanie, czyli przejście ze stanu płynnego, plastycznego w stały.
  Gąsior − element, odmiana dachówki. Służy do krycia krawędzi dachowych: kalenicy i grzbietów dachu. Mocowany jest do łat kalenicowych za pomocą klamer.
  Dachówki ciągnione - to rodzaj dachówek, które formuje się przez obróbkę taśmy gliny ceglarskiej w dachówczarkach. Dachówki tego rodzaju dzieli się na:
  Szkło − według amerykańskiej normy ASTM-162 (1983) szkło zdefiniowane jest jako nieorganiczny materiał, który został schłodzony do stanu stałego bez krystalizacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.09 sek.