• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • DW858

  Przeczytaj także...
  Dąbrowica – wieś w Polsce położona na pograniczu Równiny Biłgorajskiej i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, w gminie Ulanów nad Tanwią.Droga gruntowa (droga o nawierzchni gruntowej) – droga o nawierzchni z gruntu rodzimego lub utrwalona w wyniku specjalnych zabiegów i preparacji gruntu rodzimego przy pomocy mieszanin wykonanych z gliny, żwiru, żużla, itp.
  Sól – wieś w Polsce na Równinie Biłgorajskiej, położona w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Biłgoraj.

  Droga wojewódzka nr 858 (DW858) - droga wojewódzka klasy G przebiegająca równoleżnikowo w województwach podkarpackim i lubelskim. Łączy drogę krajową nr 19 w Zarzeczu położonym 4 km na północ od Niska z drogą krajową nr 74 w Szczebrzeszynie położonym 20 km na zachód od Zamościa.

  Ulanów to miasto w woj. podkarpackim, w powiecie niżańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ulanów, położony u ujścia Tanwi do Sanu. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa tarnobrzeskiego.Tanew – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, w dorzeczu Wisły. Długość – 113 km, powierzchnia zlewni – 2.339 km.

  Stanowi wygodny łącznik pomiędzy Zamościem, Biłgorajem, Niskiem i Stalową Wolą.

  W Biłgoraju przez al. Jana Pawła II przebiega na odcinku 3 km wspólnie z drogą wojewódzką nr 835. Odcinka tego nie wlicza się w kilometraż DW858 lecz w DW835.

  Długość DW858 bez odcinka wspólnego z DW835 wynosi 76 km, a wraz z odcinkiem wspólnym 79 km.

  Trasa na odcinku o długości 2,606 km Dąbrowica - Sieraków, jest nieciągła - istnieje jako droga gruntowa. Z tego względu ruch DW858 na odcinku Nisko - Biłgoraj pomiędzy miejscowościami Wólka Tanewska, a Banachy kierowany jest na drogę powiatową nr 1048R o długości 23 km przez Kurzynę.

  Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).Banachy – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, w gminie Harasiuki. Do 1974 roku w powiecie biłgorajskim województwa lubelskiego W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego. Na terenach należących do miejscowości znajdują się następujące zabytki:

  Miejscowości leżące przy trasie DW858[]

 • Zarzecze (droga krajowa nr 19, wiadukt nad linią kolejową nr 65 (Linia Hutnicza Siarkowa LHS))
 • Wólka Tanewska (droga powiatowa nr 1048R do Banach)
 • Ulanów (most na rzece Tanew)
 • Dąbrowica
 • Sieraków
 • Harasiuki (most na rzece Tanew)
 • Rogóźnia
 • Banachy (droga powiatowa nr 1048R do Wólki Tanewskiej)
 • Sól (most na rzece Biała Łada)
 • Biłgoraj (wspólny przebieg z drogą wojewódzką nr 835, 2 mosty na rzece Biała Łada)
 • Wola Duża (przejazd kolejowy przez linię kolejową nr 65 (LHS) oraz nr 66)
 • Hedwiżyn
 • Panasówka
 • Zwierzyniec (most na rzece Wieprz)
 • Żurawnica
 • Brody Małe
 • Szczebrzeszyn (droga krajowa nr 74, most na rzece Wieprz)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Przebieg drogi nr 858 w serwisie OpenStreetMap
 • Zobacz też[]

 • Droga wojewódzka

 • Droga klasy G – droga główna – jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku nr 43, pozycja 430). Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy G dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowanym: 50 i 60 km/h oraz trzy prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 50, 60 i 70 km/h. Drogi klasy G mogą należeć do kategorii dróg krajowych, dróg wojewódzkich lub dróg powiatowych.Droga krajowa nr 74 jest szlakiem drogowym łączącym Sulejów koło Piotrkowa Trybunalskiego i Kielce z Zamościem i przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. Biegnie z zachodu na wschód, na większości odcinków posiada jedną jezdnię. Jej długość wynosi ok. 382 km. W okolicy miejscowości Miedziana Góra fragment drogi krajowej nr 74 jest wykorzystywany jako fragment Toru Kielce.
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Wola Duża – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Biłgoraj. Założona na przełomie XVII i XVIII w. w dobrach biłgorajskich, dawniej zwana Dobrą Wolą.Rogóźnia (do 2010 Rogoźnia) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, w gminie Harasiuki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szczebrzeszyn – miasto w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, nad rzeką Wieprz, 5294 mieszkańców (stan na rok 2011). Niegdyś gród obronny na trakcie kijowskim. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. zamojskiego.
  Nisko – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nisko. Położone nad rzeką San, od północnego zachodu graniczące ze Stalową Wolą.
  Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.
  Biłgoraj (jid. בילגוריי, ros. Билгорай, ukr. Білго́рай) – miasto i gmina w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, siedziba powiatu biłgorajskiego.
  Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.
  Droga krajowa nr 19 – droga krajowa we wschodniej Polsce o długości 479 km przebiegająca południkowo przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie oraz podkarpackie. Łączy trzy aglomeracje we wschodniej Polsce: białostocką, lubelską oraz rzeszowską. Droga jest korytarzem europejskim łączącym Słowację z krajami nadbałtyckimi. Trasa na odcinkach Nisko – Janów Lubelski – Modliborzyce oraz Kraśnik – Lublin – Kock ma utwardzone pobocza. Poza odcinkami ekspresowymi, na odcinku Niemce – Ciecierzyn jest dwujezdniową drogą krajową.
  Zamość (łac. Zamoscia, ukr. Замостя, ros. Замость (Замостье), jid.זאמאשטש) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej części województwa lubelskiego. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny. Za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy". Pod względem liczby ludności zajmuje w województwie 3. pozycję (65 612 mieszkańców), natomiast pod względem powierzchni plasuje się na 10. miejscu. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.09 sek.