• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • DOCSIS

  Przeczytaj także...
  Telewizja kablowa (pot. nazywana "kablówką") – nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która pozwala na oferowanie abonentom pakietu programów radia i telewizji oraz szerokiego asortymentu interaktywnych usług multimedialnych (tj. Internet, telefon), realizowana za pomocą techniki hybrid fibre-coaxial (HFC). Telewizje kablowe wykorzystują do transmisji pasmo od ~50 do ~900 MHz. Każdy program zajmuje 8 MHz (w standardzie PAL D/K, D1), więc przez kabel koncentryczny można przesłać do 94 programów stacji telewizyjnych.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  CMTS (ang. Cable Modem Termination System) to urządzenie przeznaczone dla sieci kablowych, które wraz z modemami kablowymi znajdującymi się u abonentów, służy do transmisji danych – zwykle do zapewnienia dostępu do Internetu poprzez sieć telewizji kablowej.

  DOCSIS (ang. Data Over Cable Service Interface Specification) standard transmisji danych w istniejących hybrydowych sieciach kablowych HFC. DOCSIS opisuje standard stosowany przede wszystkim w USA, podczas gdy EURODOCSIS to system stosowany głównie w Europie, choć wiele sieci stosuje DOCSIS również na starym kontynencie.

  Modulacja QAM (ang. Quadrature Amplitude Modulation). Kwadraturowa modulacja amplitudowo-fazowa. Służy do przesyłania danych cyfrowych przez kanał radiowy, stosowana m. in. w transmisjach DVB. Modulacja QAM jest połączeniem modulacji amplitudy i fazy. Dane formowane są w dwójki, trójki, czwórki itd., które odpowiadają zarówno amplitudzie jak i fazie. Tworzone są według diagramu konstelacji (ang. Constellation diagram). Sygnał QAM jest kombinacją liniową dwóch ortogonalnych przebiegów (przesuniętych w fazie o π/2): kosinusoidalnego i sinusoidalnego.Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

  Podstawy[]

  Najpopularniejszym zastosowaniem jest udostępnienie abonentom sieci kablowej dostępu do sieci Internet. DOCSIS jest niezwykle elastycznym standardem, z dużą przyszłością (szybkość transmisji w sieci kablowej to obecnie nawet 1 Gb/s).

  Historia[]

  W 1997 r. CableLabs przedstawiło specyfikację interfejsu transmisji danych w sieciach kablowych. Producenci sprzętu w 1998 r. uczestniczyli w teście mającym na celu potwierdzenie współpracujących ze sobą w ramach standardu DOCSIS. W 1999 r. wydano pierwsze certyfikaty - dla modemów kablowych oraz zaświadczenia o kwalifikacji CMTS-ów. Początkowo ceny modemów utrzymywały się na poziomie $300, obecnie spadły do $30. W ten sposób określono wersję 1.0 standardu DOCSIS. DOCSIS był dalej rozwijany - powstały jego wersje 1.1 i 2.0, obecnie zakończono prace nad wersją 3.0. Od października do grudnia 2007 roku w Wielkiej Brytanii trwały testy DOCSIS 3.0 o przepustowości 50 Mbps. 21 września 2009 pierwszy polski duży operator wprowadza do oferty łącza wykorzystujące DOCSIS 3.0

  Przepływność (ang. bit rate lub bitrate) – w telekomunikacji i informatyce: prędkość z jaką sygnał cyfrowy przepływa przez kanał łączności.Hybrid fibre-coaxial (HFC) - angielski termin z dziedziny telekomunikacji oznaczający hybrydową sieć wykorzystującą medium światłowodowe (fibre) i różnego rodzaju koncentryczne kable sygnałowe (coaxial cables). W zależności od umiejscowienia w strukturze sieci są to np. typy od QR860, QR625, QR540, TX15 (magistralne, najlepsze parametry techniczne) aż do RG11 i RG6 łączącego telewizor i/lub modem kablowy z siecią operatora.

  Technika[]

  DOCSIS opiera się na cyfrowej transmisji do i od klienta, który wyposażony jest w modem kablowy. W centralnym punkcie dystrybucyjnym sieci kablowej, zwanym stacją czołową, znajduje się urządzenie CMTS (ang. Cable Modem Termination System). Urządzenie to stanowi serce systemu. Od strony sieci kablowej wyposażone jest w interfejsy umożliwiające transmisję do klienta (tzw. port Downstream - DS) oraz odbierające (tzw. port Upstream - US). W domenie MAC DOCSIS spotykamy zwykle jeden port DS i np. 4, 6 lub 8 portów US. W nowszej wersji - 3.0 - dokonano połączenia logicznego wielu portów DS w jeden logiczny kanał. Oznacza to że szerokość współdzielonego pasma wynosić może setki Mb, w zależności od ilości połączonych DS. Analogiczne podobną technikę stosuje się dla US. Ostatnia specyfikacja umożliwia łączenie do 8 kanałów (tzw. channel bonding) do klienta (DS) i 4 od klienta (US). Przy najszybszej dostępnej modulacji kanału dosyłowego (DS) QAM256 i szerokości kanału 8MHz (EuroDOCSIS) umożliwia to dostarczenie do modemu klienta strumienia danych na poziomie 400 Mbps.

  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.Bit na sekundę (ang. bps – bit per second) – jednostka natężenia strumienia danych w medium transmisyjnym (np. pomiędzy dwoma komputerami) oraz jednostka przepustowości, czyli maksymalnej ilości informacji, jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny w jednostce czasu, oznaczana b/s bądź bps.

  Linki zewnętrzne[]

 • Specyfikacje standardu DOCSIS firmy CABLEMODEM
 • Zalecenie ITU-T J.112, Aneks B - DOCSIS/EURODOCSIS 1.1
 • Zalecenie ITU-T J.122 - DOCSIS/EURODOCSIS 2.0
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.