• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • DCOP

  Przeczytaj także...
  Programista, zwany też potocznie koderem to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania. Termin ten może odnosić się także do specjalisty w jednej dziedzinie programowania. Większość programistów zna co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java), lecz specjalizuje się tylko w wybranych z nich. Nazwa głównego języka jest często dodawana do nazwy stanowiska, np. programista C++, aby podkreślić specjalizację.W informatyce D-BUS jest prostym systemem komunikacji międzyprocesowej (ang. Inter-Process Communication – IPC) dla aplikacji programowych. Mocno inspirowany poprzez DCOP (zawarty w drugim i trzecim wydaniu KDE), D-Bus został dołączony do KDE 4. Większość POSIXowych systemów operacyjnych wspiera D-bus, istnieje także port dla Windowsa. D-bus jest używany przez Qt 4 a także GNOME, w którym stopniowo zastępował wcześniejszy mechanizm o nazwie Bonobo.
  Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.

  DCOP (ang. Desktop Communication Protocol) – lekki i szybki system komunikacji międzyprocesowej zaprojektowany dla systemu KDE. Głównym celem DCOP jest pozwolenie programom na współpracę i na dzielenie między siebie większych zadań. DCOP jest systemem, który pozwala na zdalną kontrolę aplikacji.

  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.

  Użycie DCOP przynosi nowe możliwości bez konieczności przepisywania dużych fragmentów kodu, co mogłoby być niezbędne przy używaniu innego systemu. Programy i biblioteki KDE wykorzystują DCOP w dużym stopniu, co pozwala na kontrolę programów za pomocą języka skryptowego.

  W nowszych wersjach KDE 3 każdy program obsługiwał podstawowe funkcje DCOP, nawet jeżeli programista tego nie zaplanował. Na przykład każdy program obsługuje akcję quit().

  KDE 3 - to trzecia seria środowiska graficznego KDE. W jej skład weszło sześć głównych wydań - 3.0, 3.1. 3.2, 3.3, 3.4 oraz 3.5.KDE – środowisko graficzne zrealizowane jako wolne oprogramowanie dla systemów operacyjnych Unix i GNU/Linux. Zawiera bogaty system bibliotek do tworzenia aplikacji w środowisku graficznym. Obok GNOME jest jednym z dwóch najpopularniejszych uniksowych środowisk graficznych. Początkowo projekt nosił nazwę Kool Desktop Environment a skrót rozwijano jako K Desktop Environment.

  Do korzystania z DCOP w CLI może być wykorzystywany program „dcop”. Odpowiednikiem tego programu z interfejsem graficznym jest program „kdcop”.

  W KDE 4 DCOP w dużym stopniu jest zastąpiony przez D-BUS.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Dokumentacja DCOP • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  KDE Software Compilation 4 wersja środowiska graficznego KDE oraz powiązanych z nim programów dla systemów uniksopodobnych wydane po raz pierwszy 11 stycznia 2008 utworzone z użyciem biblioteki Qt4 wydane na licencji GPL. Główne wydania są planowane co sześć miesięcy, a poprawki błędów comiesięcznie.
  Biblioteka (od greckiego βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka) – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). W innym znaczeniu jest to też nazwa samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.