• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dźwig portowy

  Przeczytaj także...
  Żuraw portowy lub żuraw stoczniowy - żuraw o specjalnym zastosowaniu. Używane w dokach portowych do załadunku i rozładunku statków oraz przy montażu i remoncie obiektów pływających. Odrębność nazwy żurawi portowych od stoczniowych bierze się wyłącznie z faktu, że zwykle stocznia i port wodny stanowią odrębne jednostki gospodarcze. Zarówno żurawie portowe i stoczniowe są zwykle montowane na szynowym podwoziu. Budowane są także żurawie pływające. Zazwyczaj mają konstrukcję wypadową, gdzie cały mechanizm pochyla się w taki sposób, że przenoszony ładunek pozostaje zawsze na tej samej wysokości; dopiero po osiągnięciu odpowiedniego położenia opuszczany jest (lub podnoszony) za pomocą cięgnika.Żuraw (potocznie nazywany też dźwigiem) – urządzenie dźwignicowe obsługujące przestrzeń ograniczoną stożkiem lub walcem, którego wysokość określa maksymalna wysokość podnoszenia żurawia, a promień podstawy – wysięg. Żurawie dostępne są w różnych wielkościach od niewielkich, ręcznie napędzanych jednostek posiadających zasięg i wysokość podnoszenia rzędu paru metrów, do olbrzymich o zasięgu ponad stu metrów w obu kierunkach. Zawsze łączy je kilka wspólnych cech.
  Dźwig portowy mostowy

  Dźwig portowy, zwany też (w odniesieniu do niektórych rodzajów) żurawiem portowym, to urządzenie mechaniczne służące do przeładunku towarów ze statków na nabrzeże lub odwrotnie. Dźwig portowy jest tak skonstruowany, że może wykonywać kilka operacji jednocześnie: podnosić i opuszczać ładunki, obracać wysięgnicę wokół własnej osi i zmieniać jej nachylenie, a także przesuwać się wzdłuż nabrzeża.

  Istnieją cztery podstawowe rodzaje dźwigów portowych:

 • dźwig bramowy (zwany też czasem portalowym) ma podstawę w kształcie "bramy" nad ciągami transportowymi (np. torami kolejowymi). Posiada ona podwozia i koła na szynach oraz własny napęd, dzięki czemu dźwig jest zdolny do przesuwania się wzdłuż nabrzeża. Na szczycie podstawy zamontowany jest obrotowy żuraw, którego wysięgnica zaopatrzona jest w hak lub chwytak do pobierania ładunków. Nośność (dla ładunków masowych) wynosi zazwyczaj 5-15 ton, a wydajność do 70 ton na godzinę
  Dźwig pływający w Świnoujściu
 • dźwig półbramowy (lub półportalowy) różni się od dźwigu bramowego tym, że jedna część podstawy opiera się na nabrzeżu, a druga na prowadnicy na ścianie lub na dachu budynku magazynowego
 • dźwig mostowy ma wydłużony kształt (nawet do 100 m) i jest montowany na szynach prostopadle do nabrzeża. Pod podstawą znajdują się ciągi transportowe i (czasami) odkryte składowiska. Chwytak dźwigu porusza się wzdłuż nieruchomego mostu. Dźwigi mostowe przeznaczone są do przeładunków towarów sypkich (np. węgla i rudy)
 • dźwig pływający ustawiony na barce lub pontonie służy do przeładunku towarów w sytuacji, gdy istnieje konieczność podejścia do ładowni statku od strony wody (np. przy konieczności rozładunku na redzie). Większe dźwigi pływające posiadają własny napęd, pomieszczenia dla załogi oraz zbiorniki balastowe napełniane przed podnoszeniem szczególnie ciężkich partii towarów.
 • Bibliografia[]

 • Lesław Furmaga, Józef Wójcicki: Mały słownik morski. Gdynia: Mitel International Ltd, 1993. ISBN 83-85413-73-1. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama