• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dłuto

  Przeczytaj także...
  Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.Drzeworyt – technika graficzna należąca do druku wypukłego. Drzeworytem nazywa się również odbitkę uzyskaną tą techniką.
  Relief (płaskorzeźba) – kompozycja rzeźbiarska wykonana na płycie kamiennej, metalowej lub drewnianej z pozostawieniem na niej tła. Dzieło uzyskuje się poprzez rzeźbienie, kucie lub odlewanie. Pomimo że płaskorzeźby powstawały jako dekoracja architektoniczna, to często stanowią odrębne, pełnowartościowe dzieło sztuki.


  Dłuto – ręczne narzędzie używane do obróbki drewna przez snycerzy, rzeźbiarzy, stolarzy i drzeworytników. Innej konstrukcji dłuta używane są również do obróbki kamienia przez kamieniarzy i rzeźbiarzy.

  Wykonane zazwyczaj ze stali narzędziowej lub węglowej.


  Dłuto z opisem.svg

  Snycerstwo – bardzo stara dziedzina sztuki zdobniczej - sztuka rzeźbienia w drewnie - rodzaj rzemiosła artystycznego.Stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,10%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla, cementyt występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

  Dłuto do drewna składa się z stalowego (hartowanego i odpuszczonego) ostrza zakończonego z jednej strony wylotem z krawędzią tnąca, a z drugiej kołnierzem ze sztyftem (lub piórem) służącym do osadzenia w drewnianym trzonku

  Kąt ostrza dłuta rzeźbiarskiego wynosi 38° . Kąt ostrza dłuta przeznaczonego do wykonywania płaskorzeźb może być większy i wynosi do 45°. Ostrzenie dłut rzeźbiarskich powinno się przeprowadzać ręcznie, na mokro, z zastosowaniem kamienia typu Arkansas lub kamienia belgijskiego.

  Kamień belgijski - inaczej biolit, kamień stosowany do ostrzenia narzędzi, głównie brzytew i dłut rzeźbiarskich. Zawiera kwarcyty, spełniające funkcję ścierną, rozłożone w jednorodny sposób.Rzeźba – jedna z dyscyplin zaliczanych do sztuk plastycznych. Od malarstwa i grafiki odróżnia ją trójwymiarowość.
  Dłuto 2.svg
  Zestaw dłut rzeźbiarskich
  Osadzanie dłuta w gnieździe trzonka odbywa się przez uderzanie trzonka drewnianym pobijakiem stolarskim.

  Dłuta do kamienia i betonu[]

 • Dłuto kamieniarskie

 • Dłuta do nadawania rzeźbom faktury

 • Dłuto do robót budowlanych


 • Dłuta do drewna[]

  Podział dłut[]

  Ze względu na kształt ostrza[]


  Ze względu na kształt wylotu[]


  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama