• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Długopole  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Torfowisko (ang. peatland, mire, niem. Moor, Moos, Ried, Filz) – jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego, wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). Obszary te są cenne pod względem przyrodniczym, można je także wykorzystać gospodarczo – poprzez wydobywanie torfu. Torfowisko przyrasta średnio o 1 mm w ciągu roku.Oscypek, oszczypek (słow. oštiepok) – twardy wędzony ser przygotowywany z mleka owczego, charakterystyczny dla polskich gór, szczególnie Podhala. Obecnie spopularyzowany ogólnie w Polsce oraz w innych krajach Europy.

  Długopolewieś wielodrożnica w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Nowy Targ. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Położenie/Przyroda
 • 3 Infrastruktura
 • 4 Ciekawostki
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Założona w 1327 roku z inicjatywy zakonu cystersów na 27 łanach frankońskich na prawie magdeburskim. Wśród świadków jest wymieniony Piotr ze Słupi z zamku w Szaflarach, pierwszy znany starosta nowotarski.

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Nazwa Długopole znana jest na przełomie XIV i XV wieku jako określenie skupiska parafii leżących na terenie Podhala. Była to jego pierwotna nazwa i dotyczyła terenu późniejszego dekanatu nowotarskiego.

  W Długopolu istniało sołectwo, o czym świadczy dokument pisany przez plebana Macieja z Cła dla sołtysa z Długopola na początku wieku XIV.

  Przed II wojną światową było tu lotnisko wojskowe, na którym testowano nowe typy samolotów. Położone było na łąkach, na lewym brzegu Czarnego Dunajca w stronę Działu.

  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.Prawo magdeburskie (prawo niemieckie; łac. Ius municipale magdeburgense, niem. Magdeburger Recht) – średniowieczne prawo miejskie wzorowane na prawie miasta Magdeburga. W 1035 Magdeburg otrzymał patent nadający miastu prawo do handlu i zjazdów. Prawo to spisane zostało w 1188 stając się wzorcem dla podobnych regulacji wielu miast środkowoeuropejskich.

  Na początku XX wieku wybudowano małą kaplicę. Był to Kościół w Długopolu pod wezwaniem Św. Floriana. Patron został ustanowiony po tym jak wieś ocalała z pożaru. W 1998 zburzono stary i rozpoczęto budowę nowego budynku. Kościół musiał zostać powiększony ze względu na brak miejsca w kościele. Uznano że najlepszym wyjście będzie zburzenie i budowa całkowicie nowej świątyni. Nowa świątynia została poświęcona w 2002 r. przez kardynała Franciszka Macharskiego. Długopole po likwidacji w czasach średniowiecza parafii wchodzi w skład parafii ludźmierskiej.

  Pastwisko – rodzaj użytków zielonych porośniętych głównie wieloletnimi trawami, których wegetacja trwa niezależnie od tego, czy są to tereny uprawowe, czy też nieużytki.Podhale – region kulturowy w południowej Polsce u północnego podnóża Tatr, w dorzeczu górnego Dunajca z wyłączeniem obszarów leżących na prawym brzegu Białki i prawym brzegu Dunajca, poniżej ujścia Białki. Podhale zajmuje środkową część Kotliny Podhala, na południu wkracza w Tatry.

  W marcu 2009 Rada Gminy Nowy Targ podjęła uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej w Długopolu. Rodzice uczniów przepisali swoje dzieci do szkoły w Krauszowie. Budynek szkoły został opuszczony i obecnie nie jest użytkowany.

  Długopole na czarno-białych fotografiach
  Budowa Mostu na rzece Czarny Dunajec
  Most na rzece Czarny Dunajec
  Budowa remizy
  Wnętrze starego kościoła, który został zburzony w 1998
  Zdjęcie ludzi przed starym kościołem
  Widok na jedną z ulic, podczas powodzi – 1960 r.
  Ulica w Długopolu
  Główne skrzyżowanie
  Regulacja Czarnego Potoku – 1960 r.

  Na początku 2010 roku rozpoczęto remont ulicy jak i chodnika (na odcinku – początek miejscowości od strony wschodniej do wysokości kościoła). Nawierzchnia została całkowicie wymieniona a chodnik wykonany z kostki brukowej.

  Dicrano-Pinion – syntakson w randze związku należący do klasy borów szpilkowych Vaccinio-Piceetea (zobacz też las iglasty). W zasadzie pokrywa się z tradycyjnym pojęciem borów sosnowych (choć zaliczane do niego są występujące na podobnych siedliskach lasy mieszane, a nawet liściaste).Województwo nowosądeckie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 - 1998. Położone w południowej części Polski, przy granicy ze Słowacją. Graniczyło od wschodu z województwem krośnieńskim, od północy z tarnowskim i krakowskim, a od zachodu z bielskim. Siedzibą władz województwa był Nowy Sącz.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Mamut (Mammuthus) – rodzaj trąbowców wymarłych pod koniec ostatniej epoki lodowej, u schyłku plejstocenu, zamieszkujących rozległe obszary Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji.
  Czarny Dunajec – rzeka w południowej Polsce (województwo małopolskie), w dorzeczu Wisły. Długość – 48 km, powierzchnia zlewni – 456 km².
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.