• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dębowa Góra - Wyżyna Wieluńska

  Przeczytaj także...
  Jodła (Abies Miller 1756) – rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych obejmujący blisko 50 gatunków, które występują na półkuli północnej.Wieża widokowa (obserwacyjna) – sztucznie wyniesiony punkt widokowy w terenie w celu umożliwienia oglądania uroków panoramy okolicy i dalej odległych terenów. Są to budowle: murowane z kamienia lub cegły, betonowe, stalowe lub drewniane, usytuowane z reguły w najwyższym punkcie w okolicy. Na szczycie wieży widokowej znajduje się taras widokowy.
  Kłobuck (jidysz קלובוצק, Klobutsk, niem. Klobutzko, ros. Клобуцк, wcześniej Kłobucko) – miasto w województwie śląskim, siedziba powiatu kłobuckiego i gminy miejsko-wiejskiej Kłobuck. Kłobuck dawniej leżał na terenie Małopolski, w pobliżu jej historycznej granicy z Wielkopolską i Śląskiem. Według podziału administracyjnego z lat 1975-1998 miasto należało do województwa częstochowskiego.

  Dębowa Góra – wzgórze na Wyżynie Wieluńskiej w paśmie pagórków kłobuckich. Dębowa Góra leży 284,6 m n.p.m. i jest najwyższym wzniesieniem w Kłobucku i gminie Kłobuck.

  Nazwa wzniesienia pochodzi od porastających wzgórze 140–200 letnich dębów szypułkowych. Drzewostan uzupełniony jest gatunkami jodły, świerków i buków.

  Skały tworzące masyw Dębowej Góry pochodzą ze środkowej jury (doggeru), przede wszystkim z iłów rudonośnych batonu w wieku około 165 mln lat, zaś w części szczytowej z utworów keloweju reprezentowanego przez wapienie piaszczyste z soczewkami iłu glaukonitowego oraz przerostami białoszarego margla. U podnóża wzgórza występuje glina zwałowa, pokryta częściowo piaskami, żwirami i głazami lodowcowymi, pochodzącymi ze stadiału maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego.

  Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – gatunek typowy dla rodzaju dębów, obejmującego drzewa liściaste z rodziny bukowatych (Fagaceae). Występuje w Europie (z wyjątkiem północnej Skandynawii) oraz południowo-wschodniej Azji. W Polsce bardziej pospolity od dębu bezszypułkowego. Ceniony ze względu na wytrzymałe, twarde i trwałe drewno. Jest gatunkiem długowiecznym, żyje ponad 700 lat. Ze względu na okazałe rozmiary jakie osiąga, sprawia majestatyczne wrażenie i dlatego odgrywa istotną rolę w symbolice i dawniej w kultach religijnych. Jest symbolem długowieczności, dostojeństwa i siły. Stare okazy nierzadko chronione są jako pomniki przyrody.Dogger (jura brunatna) – oddział jury, inaczej jura środkowa. Nazwa dogger spotykana jest szczególnie często w literaturze zachodnioeuropejskiej (angielskiej), jako określenie facji, niemniej nierzadko występuje też w polskich publikacjach.

  W 1953 roku na wzgórzu utworzono fitocenotyczny rezerwat przyrody o nazwie Dębowa Góra. Chroni on zbiorowiska leśne, będące pozostałością pierwotnych lasów dębowo-grabowych, porastających niegdyś okolice Kłobucka.

  Na wzgórzu znajduje się wieża obserwacyjna należąca do Nadleśnictwo Kłobuck, Leśnictwa Pierzchno, służąca szybkiemu wykrywaniu pożarów w okolicznych lasach.

  Galeria[]

 • Dębowa Góra

  Dębowa Góra – rezerwat przyrody, położony w województwie śląskim, powiecie kłobuckim, na terenie miasta Kłobuck. Wyznaczono go na najwyższym wzniesieniu w mieście, od nazwy którego pochodzi nazwa rezerwatu. Najwyższy punkt Dębowej Góry znajduje się 284,6 m n.p.m.. Rezerwatem zarządza Nadleśnictwo Kłobuck.Nadleśnictwo Kłobuck – jedno z 38 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Kłobucku w dzielnicy Zakrzew.
 • Wieża obserwacyjna

 • Widok z wieży na Kłobuck

 • Tablica informacyjna

 • Przypisy[]

  1. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck (pol.). UMiG Kłobuck. [dostęp 2010-12-07]. s. 13-18.
  2. Rezerwaty przyrody (pol.). Nadleśnictwo Kłobuck. [dostęp 2014-06-23].
  3. Rezerwaty przyrody województwa śląskiego (pol.). Śląski Urząd Wojewódzki. [dostęp 2010-12-07].
  Gmina Kłobuck – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.Świerk (Picea A. Dietr.) – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków. Występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej. Gatunkiem typowym jest Picea rubra A. Dietrich.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wyżyna Wieluńska (341.21) – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce. Rozciąga się pomiędzy Wieluniem a Częstochową. Zajmuje powierzchnię 1443 km². Położona jest na wysokości od 220 do 280 m n.p.m.. Najwyższe wzniesienia osiągają wysokość około 300 m n.p.m..
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Fitocenoza (biocenoza roślinna) – realnie istniejące zbiorowisko roślinne wchodzące w skład określonej biocenozy i stanowiące w jej obrębie wyodrębniające się, niepowtarzalne zjawisko przyrodnicze. Fitocenoza jest podstawową jednostką roślinności. Cechą wyróżniającą konkretną fitocenozę jest inna niż w sąsiedztwie kombinacja gatunków roślin zorganizowanych w zbiorowisko w podobnych warunkach ekologicznych, biogeograficznych i historycznych.
  Buk (Fagus L.) – rodzaj drzew z rodziny bukowatych obejmujący 9–10 gatunków. Występują one głównie w strefie umiarkowanej na półkuli północnej. W Polsce występuje w stanie naturalnym tylko buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.). Uprawianych jest kilka gatunków obcych i liczne odmiany ozdobne buka zwyczajnego. Gatunkiem typowym jest Fagus sylvatica L..

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.