• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dąbrowy Krotoszyńskie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Pomnik Konrada Wallenroda - pomnik w formie steli, zlokalizowany w osadzie Sędziszew koło Jasnego Pola w gminie Krotoszyn na południowym krańcu kompleksu leśnego Jasne Pole należącego do Dąbrów Krotoszyńskich.Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.

  Dąbrowy Krotoszyńskie - jeden z największych w Polsce kompleksów naturalnych lasów dębowych, zajmuje teren blisko 23 tys. ha.

  Spis treści

 • 1 Charakterystyka
 • 2 Położenie
 • 3 Podział
 • 4 Ochrona
 • 5 Ochrona gatunkowa
 • 6 Turystyka
 • 7 Zobacz też
 • 8 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat ostrowski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostrów Wielkopolski.
  Rezerwat przyrody Buczyna-Helenopol znajduje się w woj. wielkopolskim w powiecie krotoszyńskim, powstał w 1995 roku, jest to rezerwat leśny o powierzchni 41,99 ha.
  Pomnik Wojciecha Kaźmierczaka - pomnik w formie betonowego krzyża stylizowanego na pnie, umieszczonego na wysokim kamiennym cokole, zlokalizowany w centrum kompleksu leśnego Jasne Pole należącego do Dąbrów Krotoszyńskich.
  Gmina Zduny – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kaliskim.
  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.
  Potrójna lipa – pomnik przyrody, lipa drobnolistna o trzech pniach, rosnąca w bezpośrednim sąsiedztwie leśniczówki Smoszew (gmina Krotoszyn).
  Powiat pleszewski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pleszew.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.