• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dąbrowa Chełmińska - gmina  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Czemlewo – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Dąbrowa Chełmińska.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Dąbrowa Chełmińskagmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim. Siedzibą gminy jest Dąbrowa Chełmińska.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7058 osób. Natomiast według najnowszych danych z 31 grudnia 2011r. gmina liczy 7792 mieszkańców.

  Gmina jest położona w trzech mezoregionach: część centralna na Pojezierzu Chełmińskim, południowa w Kotlinie Toruńskiej, a północno-zachodnia w Dolinie Fordońskiej. W jej obrębie znajdują się jeziora: Jezioro Skrzynka oraz jezioro bez nazwy na zachód od Czarża.

  Torfowisko (ang. peatland, mire, niem. Moor, Moos, Ried, Filz) – jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego, wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). Obszary te są cenne pod względem przyrodniczym, można je także wykorzystać gospodarczo – poprzez wydobywanie torfu. Torfowisko przyrasta średnio o 1 mm w ciągu roku.Boluminek – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Dąbrowa Chełmińska. Podlega sołectwu Bolumin. Przeważająca część wsi to obszary rolnicze. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego.

  Spis treści

 • 1 Struktura powierzchni
 • 1.1 Lasy
 • 2 Demografia
 • 3 Transport
 • 3.1 Transport drogowy
 • 3.2 Transport kolejowy
 • 4 Ochrona przyrody
 • 4.1 Rezerwaty przyrody
 • 4.2 Parki Krajobrazowe
 • 4.3 Obszary NATURA 2000
 • 4.4 Użytki ekologiczne
 • 4.5 Pomniki przyrody
 • 5 Zabytki
 • 6 Religia
 • 7 Sołectwa
 • 8 Pozostałe miejscowości
 • 9 Sąsiednie gminy
 • 10 Przypisy
 • Strzyżawa – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Dąbrowa Chełmińska.Dąbrowa Chełmińska (do 1925 Dąbrówka pod Unisławiem) – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Dąbrowa Chełmińska.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Dąbrowa Chełmińska ma obszar 124,62 km², w tym:

 • użytki rolne: 42%
 • użytki leśne: 47%
 • Gmina stanowi 8,93% powierzchni powiatu.

  Lasy[]

  Całkowita powierzchnia lasów i zadrzewień w gminie wynosi 5853 ha, co stanowi 46,9% powierzchni gminy. Lasy publiczne znajdują się w zarządzie Nadleśnictwa Toruń. Lasy ochronne, głównie glebochronne i wodnochronne, na terenie gminy zajmują ok. 54% ogólnej powierzchni lasów. Dominującymi gatunkami drzewostanu w gminie Dąbrowa Chełmińska są – sosna (81,62%), dąb (5,95%), i brzoza (4,51%). Spośród typów siedliskowych przeważają: bór świeży (36,6%), bór mieszany (30,1%) i las mieszany świeży (17,3%).

  Rezerwat przyrody Linje – rezerwat torfowiskowy o powierzchni 12,7 ha ( w tym 5,8 ha stanowi rezerwat ścisły), położony w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim, gminie Dąbrowa Chełmińska.Rezerwat przyrody Wielka Kępa Ostromecka – rezerwat leśny o powierzchni 27,6 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dolina Fordońska (314.83) – mezoregion fizycznogeograficzny w północnej Polsce, stanowiący południową część Doliny Dolnej Wisły.
  Dębowiec – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Dąbrowa Chełmińska.
  Reptowo – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Dąbrowa Chełmińska.
  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.
  Gzin – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Dąbrowa Chełmińska.
  Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.
  Las łęgowy – zbiorowisko leśne, występujące nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewu nanoszą i osadzają żyzny muł. Najbardziej typową glebą dla lasów łęgowych jest holoceńska mada rzeczna. Siedliska niemal wszystkich łęgów związane są z wodami płynącymi. W drzewostanie łęgów występują m.in.: olcha, topola, wierzba, wiąz, jesion, dąb. Gatunkami występującymi we wszystkich zespołach łęgowych są: podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) i bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea). Lasy łęgowe zaliczane są do roślinności azonalnej, nie związanej z określoną strefą roślinną (klimatyczną), ale ze specyfiką siedliska. Lasy te narażone są na wyniszczenia spowodowane m.in. pracami związanymi z regulacją koryt rzecznych oraz melioracjami wodnymi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.058 sek.