• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dąbrowa - Kielce  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Dzielnice i osiedla Kielc, Dąbrowa ma na mapie nr 20
  Oczko wodne na terenie planowanego skweru

  Dąbrowa – północno-wschodnia część Kielc i południowo-zachodnia część gminy Masłów, licząca ok. 4,5 tys. mieszkańców (ok. 1 tys. w gminie Masłów i ok. 3,5 tys. w Kielcach). Na część Dąbrowy należącej bezpośrednio do miasta składają się mniejsze skupiska osadnicze, takie jak: Stara Góra, Podstefaniec, Stara Wieś, Kozi Lasek, POM i Osiedle Dąbrowa, z czego to ostatnie zamieszkuje największa liczba mieszkańców. Natomiast pozamiejską część tworzy: Dąbrowa Kolonia, Osiedle, Zabieligórze, oraz Koszarka.

  Sferosyderyt – nazwa pochodzi z (gr. shaíra = kula oraz sídēros = żelazo). Jest to skała osadowa, zbudowana głównie z syderytu, z domieszkami kalcytu, manganu, magnezu oraz mieszaniny minerałów ilasto-piaszczystych.Maciej Majerczak (ur. 23 lutego 1800 w Starej Wsi na Spiżu, zm. 25 września 1870 w Kielcach), duchowny katolicki, pochodzenia słowackiego. Wykształcenie gimnazjalne odebrał w Preszowie. W latach 1818-1820 alumn seminarium duchownego w Kielcach. Od 1820 roku uczęszczał na wydział teologiczny Uniwersytetu Warszawskiego. W 1823 w Warszawie otrzymał święcenia kapłańskie, następnie pełnił funkcję profesora, a od 1842 roku rektora kieleckiego seminarium duchownego.

  Spis treści

 • 1 Położenie geograficzne
 • 2 Obiekty użyteczności publicznej
 • 3 Kościół pw. NMP Matki Kościoła
 • 4 Zabytki
 • 5 Historia
 • 6 Komunikacja
 • 7 Osiedle Dąbrowa
 • 8 Sport
 • 9 Przypisy
 • Położenie geograficzne[]

  Dąbrowa leży w Paśmie Masłowskim, pomiędzy górami: Wierzejską (375 m n.p.m.) a Domaniówką (418 m n.p.m.). Większość budynków znajduje się w dolinie rzeki Silnicy oraz na osiedlu Dąbrowa położonym na południowym stoku góry Wierzejskiej.

  Przez Dąbrowę przechodzi szlak turystyczny żółty żółty szlak spacerowy wokół Kielc oraz szlak turystyczny czerwony Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniaków. Część Dąbrowy wchodzi w skład Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu głównie z uwagi na przepływającą przez nią rzekę Silnicę.

  Gmina Dąbrowa (od 1973 gmina Masłów) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. kieleckim. Siedzibą władz gminy była Dąbrowa .Kmieć (łac. cmetos, cmetonis, kmetho) – w czasach nowożytnych pojęcie to oznacza zamożnego gospodarza - używane potocznie jako synonim chłopa,

  Dąbrowa (część kielecka) graniczy:

 • od północy: gm. Masłów (Dąbrowa Łąki)
 • od południa: os. Na Stoku
 • od wschodu: gm. Masłów (Dąbrowa Kolonia)
 • od zachodu: Sieje, ogródki działkowe "Zacisze" przy os. Związkowiec, gdzie granicę wyznacza ul. Karczunek.


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu skrótowo zwany "KOChK" to jedna z form ochrony przyrody na terenie miasta Kielce przewidziana w art. 6. pkt 4. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu powstał z chwilą wejścia w życie "Uchwały Rady Miejskiej w Kielcach z dn. 27 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu" co miało miejsce 27 sierpnia tego samego roku.
  Prawo magdeburskie (prawo niemieckie; łac. Ius municipale magdeburgense, niem. Magdeburger Recht) – średniowieczne prawo miejskie wzorowane na prawie miasta Magdeburga. W 1035 Magdeburg otrzymał patent nadający miastu prawo do handlu i zjazdów. Prawo to spisane zostało w 1188 stając się wzorcem dla podobnych regulacji wielu miast środkowoeuropejskich.
  Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.
  Świętokrzyska grupa IV ligi jest jedną z 20 grup IV ligi. Występuje w niej 16 drużyn z województwa świętokrzyskiego. Opiekunem rozgrywek jest Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Kielcach.
  Piotr Stokowiec (ur. 25 maja 1972 w Kielcach) – były polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika lub obrońcy, trener Jagiellonii Białystok.
  Zbigniew Oleśnicki herbu Dębno (ur. 1430, zm. 2 lutego 1493) – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski od 1481, gubernator Prus (capitaneus Prussiae Generalis), biskup kujawski, podkanclerzy koronny od 1473, sekretarz królewski.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.