• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czymchowska Polana

  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Czaplowy Wierch, Czaplów Wierch, Wierch Czaplówka (słow. Vrch Čaplovka) – szczyt reglowy w słowackich Tatrach Zachodnich. Wznosi się na wysokość 1096 m n.p.m. w końcowym fragmencie grzbietu wyrastającego na północny zachód z wierzchołka Furkaski (Veľká Furkaska, 1490 m).
  Zimowit jesienny (Colchicum autumnale) – gatunek rośliny należący do rodziny zimowitowatych (Colchicaceae). Występuje w Europie. W Polsce najczęściej spotykany jest w niższych położeniach górskich, poza górami występuje w przylegającym pasie wyżyn po Dolny Śląsk, w Wielkopolsce oraz na południowej części niżu.
  Czymchowska Polana. W tle Turek i podnóża Czaplowego Wierchu

  Czymchowska Polana (słow. Čimhovská poľana) – polana w słowackich Tatrach Zachodnich, na dnie Doliny Cichej Orawskiej. Położona jest w górnej części tej doliny, na wysokości około 840–890 m n.p.m., po lewej stronie potoku Cicha Woda, pomiędzy uchodzącym do niego Czaplowym Potokiem i Juraniowym Potokiem.

  Dunajowa Polana – polana w słowackich Tatrach Zachodnich w Kotlinie Orawickiej. Jest to pierwsza (licząc od Orawic) z szeregu polan znajdujących się wzdłuż drogi prowadzącej od Orawic dnem Kotliny Orawickiej i jej przedłużenia – Doliny Cichej Orawskiej. Znajduje się na wysokości ok. 820 m n.p.m., po południowej stronie rzeki Orawica i biegnącej wzdłuż niej drogi. Od południowej strony za polaną ciągnie się wał Pieczyska. Powyżej Dunajowej Polany wzdłuż drogi biegnącej Kotliną Orawicką i Doliną Cichą znajduje się jeszcze kilka dalszych polan: Szatanowa Polana, Czymchowska Polana, Czaplówka i Cicha Polana – wszystkie po południowej jej stronie.Hala – cały, położony w górach obszar nadający się do wypasu. Termin ten stosuje się dla Alp i gór Europy Środkowej. Hale występują na właściwym piętrze halnym, powyżej piętra kosodrzewiny, ale także niżej, na sztucznie otrzymanych w wyniku działalności człowieka terenach powstałych po wyrębie lub wypaleniu kosodrzewiny lub lasu.

  Polana jest duża i równa, miejscami podmokła. Dawniej była jednym z centrów pasterstwa w tym rejonie, obecnie również jest koszona. Dzięki temu nie zarasta lasem i dalej dwukrotnie w ciągu roku zakwitają na niej typowe rośliny hal pasterskich: wiosną masowo na fioletowo-liliowo kwitnie krokus spiski, zaś jesienią na różowo-liliowo zakwita zimowit jesienny. Przez polanę przebiega droga gospodarcza do polany Czaplówka, a w dolnym jej końcu znajduje się leśniczówka Cicha (horáreň Ticha).

  Szafran spiski, krokus spiski (Crocus scepusiensis (Rehm. et Woł.) Borbás) – gatunek rośliny należący do rodziny kosaćcowatych.Orawice (słow. i węg. Oravice) – osada na Orawie (Słowacja), nad rzeką Orawica. Położona jest na wysokości 790 m n.p.m. w Kotlinie Orawickiej i Dolinie Orawickiej. Administracyjnie część Twardoszyna.

  Wzdłuż polany i Cichej Wody przebiega dobra droga, nie prowadzi nią jednak szlak turystyczny (dochodzi tylko do Szatanowej Polany). Polana znajduje się już na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, którego granica przebiega w tym miejscu wzdłuż tejże drogi.

  Jest jedną z kilku polan w Dolinie Cichej. Od strony Orawic są to kolejno polany: Dunajowa, Szatanowa, Czymchowska, Czaplówka i Cicha – wszystkie po południowej stronie drogi biegnącej dnem doliny.

  Juraniowy Potok (słow. Juráňov potok) – potok w słowackich Tatrach Zachodnich, spływający Doliną Juraniową. Pomimo że płynie w kierunku z południa na północ, jest zaliczany do cieków wodnych „południowej” strony Tatr, spływa bowiem generalnie na południową stronę głównego wododziału karpackiego i należy do zlewiska Morza Czarnego.Dolina Cicha Orawska (słow. Tichá dolina) – dolina będąca częścią Rowu Podtatrzańskiego. Znajduje się na pograniczu Tatr i Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Płynący jej dnem potok Cicha Woda Orawska wyznacza granicę między tymi regionami; po jego północnej stronie znajdują się Orawicko-Witowskie Wierchy (część Pogórza Spisko-Gubałowskiego), po południowej – Tatry Zachodnie. Dla odróżnienia od innej Doliny Cichej (również na Słowacji) nazywana jest obecnie Doliną Cichą Orawską, dawniej nazywana była po prostu Doliną Cichą. Znajduje się niemal całkowicie na terenie Słowacji, jedynie niewielki skrawek z polaną Molkówka należy do Polski (od Bramy Orawskiej po granicę państwową).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Tatry Zachodnie słowackie i polskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Warszawa: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2005/06. ISBN 83-87873-36-5.
  2. Marian Kunicki, Tadeusz Szczerba: Tatry Zachodnie. Słowacja. Kraków: PTTK „Kraj”, 1992. ISBN 83-7005-248-7.


  Pasterstwo – rodzaj gospodarki występujący na obszarach, gdzie uprawa roli jest niemożliwa lub nieopłacalna (głównie zaliczyć do nich można obszary górskie, stepowe, tundrę, itp.). Polega na ekstensywnym chowie zwierząt stadnych takich jak owce, bydło domowe, kozy, trzoda chlewna, bawoły, konie, jaki, lamy, osły, renifery, z wykorzystaniem naturalnych pastwisk, często sezonowych.Czaplówka (słow. Čaplovka) – polana reglowa w Dolinie Cichej Orawskiej. Znajduje się w środkowej części tej doliny, po południowej stronie potoku Cicha Woda Orawska, a pomiędzy dwoma uchodzącymi do niego potokami: Czaplowym Potokiem i Furkaskim Potokiem. Znajduje się więc w części doliny należącej do Tatr Zachodnich. Położona jest na wysokości 850-900 m n.p.m. Jest jedną z kilku dużych polan przy drodze z Orawic przez Kotlinę Orawicką i Dolinę Cichą. Kolejno od Orawic są to polany: Dunajowa, Szatanowa, Czymchowska, Czaplówka i Polana Cicha.
  Warto wiedzieć że... beta

  Cicha Woda Orawska lub po prostu Cicha Woda (słow. Oravica lub Tichá voda) – potok płynący Rowem Podtatrzańskim na granicy dwóch regionów geograficznych: Tatr Zachodnich i Pogórza Spisko-Gubałowskiego i stanowiący granicę między tymi regionami. Powstaje na wysokości ok. 950 m n.p.m. na polskiej polanie Molkówka, następnie spływa w zachodnim kierunku przez słowacką Dolinę Cichą Orawską. Według geografów polskich przy Szatanowej Polanie łączy się na wysokości 834 m n.p.m. z Juraniowym Potokiem, dając początek Orawicy. Jednak geografowie słowaccy nie wydzielają Cichej Wody Orawskiej jako osobnego potoku, traktując go jako część Orawicy (ich zdaniem na polanie Molkówka swoje źródła ma właśnie Orawica). Po drodze zasilany jest licznymi potokami z Tatr Zachodnich i z Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Z południowej strony (Tatry) największe z nich to: Potok Bratrańców, Furkaski Potok, Czaplowy Potok.
  Tatrzański Park Narodowy (słow. Tatranský národný park, TANAP) – słowacki odpowiednik polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego, powstały 1 stycznia 1949 r. Tatrzański Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym na Słowacji.
  Szatanowa Polana (słow. Šatanová poľana) – polana w słowackich Tatrach Zachodnich, w górnej części Kotliny Orawickiej, na jej granicy z Doliną Cichą Orawską. Znajduje się w widłach Juraniowego Potoku i Orawicy.
  Tatry Zachodnie (514.52; słow. Západné Tatry, dawniej Liptovské hole, Liptovské Tatry, niem. Liptauer Alpen, Liptauer Tatra, Liptauer Hochgebirge, Arva-Liptauer Hochgebirge, Westliche Tatra, węg. Liptói-Tátra) – największa, zachodnia część Tatr położona w Polsce i na Słowacji. Nazwa rozpowszechniła się w polskiej literaturze dopiero po 1868, dawniej używano także nazw: Hale Liptowskie, Hale Liptowsko-Orawskie, Hale Liptowsko-Nowotarskie.
  Turek (słow. Turek) – reglowy szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w krótkim, bocznym grzbiecie odchodzącym od grzbietu Juraniowe w północnym kierunku. Grzbiet ten oddziela od siebie dwa boczne odgałęzienia Doliny Cichej Orawskiej: Dolinę Czaplową (po jego zachodniej stronie) i Dolinę Furkaską (po wschodniej stronie). Ta ostatnia nazywana też była dawniej Doliną pod Turkiem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.