• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czuwaski Obwód Autonomiczny

  Przeczytaj także...
  Czuwaszja (czuwas. Чăваш Ен, ros. Чувашия), Republika Czuwaska (czuwas. Чăваш Республики, ros. Чувашская Республика) – republika w europejskiej części Federacji Rosyjskiej.Rusyfikacja – proces polegający na dążeniu władz rosyjskich do wynarodowienia ludności podbitych państw poprzez narzucanie rosyjskiego języka, obyczajów, kultury i wzorców w sztuce.
  Dyskryminacja (łac. discrimino – rozróżniam) oznacza odmienne traktowanie różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej sytuacji.

  Czuwaski Obwód Autonomiczny, Czuwaski OA - obwód autonomiczny w Związku Radzieckim, wchodzący w skład Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

  Czuwaski OA został utworzony 24 czerwca 1920 r. Tworzenie autonomicznych jednostek terytorialnych dla mniejszości narodowych było częścią polityki tzw. korienizacji, tj. przyznawania autonomii mniejszościom narodowym zamieszkującym obszary dawnego Imperium, poprzednio dyskryminowanym i rusyfikowanym przez carat. 21 kwietnia 1925 r. zmieniono status tej autonomicznej jednostki administracyjnej - podniesiono rangę i poszerzono zakres autonomii, tworząc Czuwaską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką.

  Carstwo lub carat − określenie państwa, którego panujący monarcha nosi tytuł cara lub carycy. Nazwa pojawiła się w średniowieczu. Carstwo działa na takich samych zasadach, co ustrój królewski, ale występuje tu jako forma słowiańska. "Carstwo" jest zniekształconą słowiańską nazwą cesarstwa, wywodzącą się z Bizancjum. Tytułu car używali władcy Rosji, Bułgarii i Serbii.Korienizacja (ros. коренизация) - narodowościowa polityka Związku Radzieckiego na początku lat 20. XX wieku.

  Informacje nt. położenia, gospodarki, historii, ludności itd. Czuwaskiego Obwodu Autonomicznego znajdują się w: artykule poświęconym Republice Czuwaszji, jak obecnie nazywa się ta rosyjska jednostka polityczno-administracyjna

  Zobacz też[]

 • Czuwaszja
 • Czuwaska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka
 • Obwód autonomiczny
 • Związek Radziecki i Rosyjska FSRR
 • Przypisy

  1. Podawana jest także data 14 lipca 1920 r.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Federacja Rosyjska, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) - największa powierzchniowo i ludnościowo z 15 republik dawnego Związku Radzieckiego.
  Pojęcie autonomia pochodzi od (staro)greckiego αυτονομία, (αὐτονομία) autonomía = możliwość stanowienia norm samemu sobie, samodzielność prawna. Dziś używa się go w zależności od dyscypliny (gospodarka, prawo, polityka) lub kontekstu w znaczeniu suwerenność, niezawisłość, niezależność, samorządność, (całkowita lub częściowa).
  Obwód autonomiczny, OA – forma autonomii terytorialno-narodowościowej, tworzona w Związku Radzieckim dla narodów o niewielkiej liczebności. Obwody autonomiczne były formą pośrednią autonomii pomiędzy republikami autonomicznymi a okręgami narodowościowymi (od 1977 r. - okręgami autonomicznymi).
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.
  Czuwaska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, Czuwaska ASRR – republika autonomiczna w Związku Radzieckim, wchodząca w skład Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.