• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czukty

  Przeczytaj także...
  Gmina Sokółki – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1954 i 1973–1976 w woj. białostockim, a następnie w woj. suwalskim (dzisiejsze woj. warmińsko-mazurskie). Siedzibą władz gminy były Sokółki.Podział administracyjny Polski (1957–1975) – podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obowiązujący w okresie od 1957 do 31 maja 1975 roku wraz ze szczegółowym podziałem administracyjnym Polski z 1965 (na szczeblu wojewódzkim) oraz 1973 roku (na szczeblu powiatowym).
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Czuktywieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie, na pograniczu Suwalszczyzny i Mazur Garbatych.

  Nazwa wsi wywodzi się od nazwiska założyciela – Mikołaja Czukty. Później funkcjonowanły nazwy urzędowe: Czukten, Czugkten, Schugten i od 1938 r. – Schuchten.

  Historia[ | edytuj kod]

  Wieś czynszowa lokowana w 1560 r. na 40 włókach na prawie chełmińskim. Zasadżca Mikołaj Czukta, na mocy przywileju lokacyjnego, wystawionego przez starostę książęcego Krzysztofa Glaubitza, który sprzedał Mikołajowi czukcie 4 włóki sołeckie, zobowiązując go do założenia wsi czynszowej. Osadnicy – prawdopodobnie Polacy – korzystali z dziesięcioletniej wolnizny. W 1600 r. wieś zamieszkana wyłącznie przez Polaków. Jednoklasowa szkoła powstała tu pod koniec XVIII wieku. W 1938 r. wieś liczyła 190 mieszkańców.

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  W latach 1945–1954 i 1973–1976 wieś wchodziła w skład nieistniejącej już gminy Sokółki. W latach 1946–1975 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego, w latach 1975–1998 Czukty administracyjnie należały do województwa suwalskiego.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Olecko Czasy, ludzie, zdarzenia Tekst: Ryszard Demby
 • Gmina Kowale Oleckie – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.Województwo białostockie – jednostka administracyjna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej istniejąca w latach 1944-1975. Powstała poprzez reaktywację 22 sierpnia 1944 r. dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji przedwojennego województwa białostockiego. Na podstawie umowy między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej, zawartej przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej i rząd ZSRR w Moskwie, w dniu 16 sierpnia 1945 r. od województwa odpadła wschodnia część, obejmująca większą część powiatów grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz skrawki powiatów sokólskiego i augustowskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
  Powiat olecki – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie), utworzony w 2002 roku przez podział powiatu olecko-gołdapskiego. Jego siedzibą jest miasto Olecko.
  Suwalszczyzna (łac. Sudovia, lit. Suvalkija) – kraina historyczna powstała w XV w. w wyniku najazdów i wojen zakonu krzyżackiego i Polski przeciwko Jaćwieży, które doprowadziły do kompletnej eksterminacji bądź asymilacji Jaćwingów.
  Województwo suwalskie – województwo w latach 1975-1998. Pod względem obszaru stanowiło drugie pod względem wielkości województwo w Polsce, po olsztyńskim. Teren tego województwa wchodzi obecnie w skład województw: warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.