• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czułość testu diagnostycznego

  Przeczytaj także...
  Swoistość w badaniach naukowych, na przykład testach diagnostycznych stosowanych w medycynie, jest stosunkiem wyników prawdziwie ujemnych do sumy prawdziwie ujemnych i fałszywie dodatnich. Swoistość 100% oznaczałaby, że wszyscy ludzie zdrowi w wykonanym teście diagnostycznym zostaną oznaczeni jako zdrowi. Test o wysokiej swoistości cechuje niski błąd drugiego typu.Tabele krzyżowe (albo rozdzielcze, kontyngencji, w przypadku dwóch wskaźników także dwudzielcze) przedstawiają łączne rozkłady dwóch lub większej ilości zmiennych. Tabele krzyżowe prezentowane są zazwyczaj w postaci macierzowej. podczas gdy rozkład częstości informuje o rozkładzie jednej zmiennej, tablica kontyngencji opisuje jednocześnie rozkład dwóch lub większej ilości zmiennych. Każda komórka pokazuje ilość respondentów, którzy udzielili określonej kombinacji odpowiedzi.
  Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:

  Czułość testu diagnostycznego – stosunek wyników prawdziwie dodatnich do sumy prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych. Czułość 100% oznaczałaby, że wszystkie osoby chore lub ogólnie z konkretnymi poszukiwanymi zaburzeniami zostaną rozpoznane. Pojęcie interpretuje się jako zdolność testu do prawidłowego rozpoznania choroby tam, gdzie ona występuje .

  Pojęcie czułości stosuje się w badaniach naukowych, na przykład testach diagnostycznych stosowanych w medycynie.

  Tabela krzyżowa testu diagnostycznego :

  Przypisy

  1. Robert Beaglehole, Ruth Bonita, Tord Kjellstrom: Podstawy epidemiologii. Łódź: Instytut Medycyny Pracy, 1996. ISBN 83-86052-71-6.
  2. Miquel Porta: A Dictionary of Epidemiology. Oxford: International Epidemiological Association - Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-531449-6.

  Zobacz też[]

 • swoistość testu diagnostycznego • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.