• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czortków  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Wojna polsko-ukraińska (ukr. Польсько-українська війна) – konflikt zbrojny o przynależność państwową Galicji Wschodniej, zamieszkanej przez Polaków i Ukraińców.Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich na temat przebiegu granicy polsko-sowieckiej zawarta w Moskwie 16 sierpnia 1945 roku.
  Galeria: synagoga, cerkwie, kościół
  Czortków. Synagoga
  Czortków. Synagoga
  Czortków. Synagoga
  Czortków. Synagoga
  Czortków. Synagoga
  Czortków. Synagoga
  Czortków. Synagoga
  Synagoga
  Synagoga
  Czortków. Cerkiew Zaśnięcia
  Czortków. Cerkiew Zaśnięcia
  Cerkiew Zaśnięcia
  Dzwonnica cerkwi uspieńskiej
  Czortków. Cerkiew
  Cerkiew w Czortkowie
  Czortków. Kościół pw. św. Stanisława
  Czortków. Kościół pw. św. Stanisława
  Czortków. Kościół pw. św. Stanisława
  kościół św. Stanisława
  Galeria: zamek, inne
  Czortków. Zamek
  Czortków. Zamek
  Czortków. Zamek
  Czortków. Zamek
  Czortków. Zamek
  Czortków. Zamek
  Czortków. Zamek
  Czortków. Zamek
  Czortków. Zamek
  Czortków. Zamek
  Czortków. Zamek
  Ruiny zamku w Czortkowie
  Czortków.Jatki
  Czortków.Jatki
  Czortków. Targ
  Pałac
  Herb Czortkowa z okresu II Rzeczypospolitej
  Położenie na mapie województwo tarnopolskiego w roku 1939

  Czortków (ukr. Чортків) – miasto wydzielone z rejonu na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, siedziba rejonu czortkowskiego, do 1939 (formalnie do 1945) w Polsce, siedziba powiatu czortkowskiego województwa tarnopolskiego.

  Okupacja wojenna (łac. occupatio bellica) – czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i wprowadzenie tam swojej władzy.Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.

  Czortków leży nad Seretem.

  Mały przemysł spożywczy i odzieżowy.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Zabytki
 • 3 Demografia
 • 4 Ludzie związani z miastem
 • 5 Ciekawostki
 • 6 Współpraca zagraniczna
 • 7 Pobliskie miejscowości
 • 8 Przypisy
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

 • w 1494, 1534, 1594 i 1640 najazdy tatarskie
 • w 1522 lokował miasto Jerzy Czortkowski herbu Korab jako miasto prywatne, a prawa magdeburskie nadał król Polski Zygmunt I Stary. Kolejnymi właścicielami były polskie rodziny Golskich, Potockich, Wróblewskich, Sadowskich,
 • 1578 r. miasto kupił hetman polny koronny Jan Sieniawski herbu Leliwa,
 • 1597 r. miasto kupił wojewoda Stanisław Golski herbu Rola,
 • 1610 r. na prośbę właściciela w mieście zamieszkują dominikanie,
 • 1612 r. po śmierci brata miasto staje się własnością Jana Golskiego,
 • 1616 r. Zofia z Zamiechowa – wdowa po Janie Golskim sprzedała miasto Stefanowi Potockiemu,
 • 1637 r. pożar niszczy miasto,
 • 1672-1699 w granicach Imperium Osmańskiego w konsekwencji traktatu buczackiego między Turcją a Rzecząpospolitą,
 • 1699-1772 – ponownie w Rzeczypospolitej,
 • od 1772 w wyniku I rozbioru Polski został zagarnięty przez Monarchię Habsburgów, do listopada 1918 kolejno w Cesarstwie Austriackim (1801-1809), Imperium Rosyjskim (1809-1815), ponownie w Cesarstwie Austrii (1815-1867), następnie od 1867 do 1 listopada 1918 w Austro-Węgrzech, w autonomicznym kraju koronnym PrzedlitawiiGalicji
 • 1908-1912 – budowa siedziby Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ze składek miejscowych Polaków i przy wsparciu ówczesnego burmistrza Czortkowa – Ludwika Nossa,
 • 1 listopada 1918 – 15 lipca 1919 pod administracją Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej
 • 6 czerwca 1919 r. Wojsko Polskie pod dowództwem płk. Władysława Sikorskiego zajęło miasto. 8 czerwca zostało zajęte przez Ukraińską Armię Halicką w trakcie ofensywy czortkowskiej w wojnie polsko-ukraińskiej. Oddziały polskie pod dowództwem gen. Lucjana Żeligowskiego wkroczyły ponownie do miasta 15 lipca 1919,
 • Od 15 lipca 1919 do 16 sierpnia 1945 w granicach II Rzeczypospolitej (14 marca 1923 przynależność miasta do Polski została uznana przez Radę Ambasadorów), siedziba powiatu czortkowskiego województwa tarnopolskiego. Według drugiego spisu powszechnego w 1931 Czortków zamieszkiwało 19 038 osób, z czego 10 504 stanowili Polacy, 4860 Żydzi, a 3633 Ukraińcy. W Czortkowie znajdowało się również dowództwo Brygady KOP „Podole”, batalion KOP „Czortków” i placówka wywiadowcza KOP nr 9.
 • 20 lipca-15 września 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej miasto okupowała Armia Czerwona
 • 1925 r. – z inicjatywy Jana Chodziki powstała płyta nieznanego żołnierza,
 • 1930 r. – powstaje nowy gmach magistratu,
 • Od 17 września 1939 do 5 lipca 1941 pod okupacją ZSRR w konsekwencji agresji ZSRR na Polskę i paktu Ribbentrop-Mołotow. 1 listopada 1939 jednostronnie anektowany przez ZSRR. Od 6 lipca 1941 do 23 marca 1944 pod okupacją III Rzeszy w konsekwencji ataku Niemiec na ZSRR, od 23 marca 1944 do 16 sierpnia 1945 ponownie pod okupacją sowiecką.
 • 1940-1941 Aresztowania przez NKWD i deportacje Polaków na Syberię i do Kazachstanu 1940 21/22 stycznia – powstanie czortkowskie; pierwszy na okupowanym terytorium Polski powstańczy zryw podczas II wojny światowej, krwawo stłumione przez NKWD 1941, czerwiec – Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej NKWD przystąpiło do likwidacji miejscowego więzienia. Od 100 do 200 więźniów zamordowano na miejscu, a ponad tysiąc wywieziono z miasta. Z tej liczby ok. 300–350 osób w nieludzkich warunkach przewieziono koleją do Gorkiego, a około 700–800 pognano pieszo do Humania, gdzie zostali wymordowani 20 lipca 1941 roku. 1941, 1/2 lipca w nocy NKWD morduje 8 dominikanów (Anatola Znamirowskiego, Andrzeja Bojakowskiego, Jacka Misiutę, Justyna Spyrłaka, Hieronima Longawę, Reginalda Czerwonka, Metodego Iwanuszczowa i Józefa Wincentowicza), w ich siedzibach w mieście i poza miastem, nad przepływającym w pobliżu Seretem, 1941, 6 lipca – pogrom Żydów. 1941, getto w Czortkowie i 1941-1942 zagłada Żydów, 1944, 23 marca – wkroczenie Armii Czerwonej. Tymczasowe ulokowanie do 1947 roku w mieście władz obwodu tarnopolskiego,
 • 1945, 16 sierpnia. Wcielenie do ZSRR. Po konferencji jałtańskiej (4–11 lutego 1945), wyłoniony w konsekwencji jej ustaleń Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej podpisał 16 sierpnia 1945 umowę z ZSRR, uznając nieco zmodyfikowaną linię Curzona za wschodnią granicę Polski, w oparciu o porozumienie o granicy zawarte pomiędzy PKWN i rządem ZSRR 27 lipca 1944. W konsekwencji umowy Czortków wraz z województwem tarnopolskim włączono do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
 • 1946 – przymusowe wysiedlenie Polaków,
 • 1945-1991 w granicach ZSRR
 • od 1991 w granicach Ukrainy
 • Artur Karol Cielecki-Zaremba, także jako Artur Zaremba Cielecki herbu Zaremba (ur. 12 lipca 1850 w Hadyńkowcach, zm. 10 listopada 1930 w Krakowie) – polski właściciel dóbr, polityk, poseł do Sejmu Krajowego Galicji VII, VIII, IX i X kadencji od 1895 do 1914, działacz społeczny.Niżny Nowogród (ros. Нижний Новгород, Niżnij Nowgorod, w latach 1932-1990 Gorki) – duże miasto w europejskiej części Rosji, przy ujściu Oki do Wołgi.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie – jedna z czterech wyższych uczelni Lwowa w dwudziestoleciu międzywojennym i jedna z dwóch uczelni kształcących lekarzy w specjalności medycyna weterynaryjna w II Rzeczypospolitej.
  Powiat czortkowski - jeden z 17 powiatów województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą powiatu było miasto Czortków. W 1921 r. powiat zajmował 694 km kw.
  Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.
  Aleksander (Sasza) Blonder (Szaje Blonder, pseud. André Blondel, ur. 27 maja 1909 w Czortkowie, zm. 22 czerwca 1949 w Paryżu) – polski malarz pochodzenia żydowskiego.
  Ukraińcy (Українці) – naród słowiański mieszkający w Europie Wschodniej, głównie w granicach Ukrainy (także w państwach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii), zaliczający się do Słowian wschodnich. Ukraińcy są (obok Rosjan i Białorusinów) potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską .
  Monarchia Habsburgów – nazwa określająca związek państw będących w unii personalnej, którego władca z rodziny Habsburgów był jednocześnie arcyksięciem Austrii, królem Czech, królem Węgier oraz władcą podległych im księstw. Związek istniał w latach 1526–1804. Część państw Monarchii Habsburgów należało do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a jako król Czech, władca monarchii był elektorem przy elekcji króla Niemiec (który następnie był intronizowany na Cesarza). Zazwyczaj władca Monarchii był wybierany na Cesarza Narodu Niemieckiego. Monarchia Habsburgów została przekształcona w Cesarstwo Austrii 11 sierpnia 1804, a dwa lata później dwucesarz Franciszek II Habsburg rozwiązał Święte Cesarstwo Rzymskie.
  Drugi Powszechny Spis Ludności – drugi spis powszechny przeprowadzony przez państwo polskie 9 grudnia 1931 roku. Według spisu, populacja Polski wynosiła 32 108 000, z czego 21 835 000 to osoby polskojęzyczne, a reszta - użytkownicy języków mniejszości narodowych (spis nie uwzględniał pytania o narodowość).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.062 sek.