• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czoło - anatomia

  Przeczytaj także...
  Nerw twarzowy (łac. nervus facialis) – VII nerw czaszkowy wchodzący w skład obwodowego układu nerwowego. Jest nerwem drugiego łuku skrzelowego. Nerw ma charakter mieszany, ale przeważają w nim włókna ruchowe. Zawiera także włókna czuciowe, i przywspółczulne – wydzielnicze (autonomiczne).Głowa (łac. caput) – część ciała zwierząt, zajmująca u człowieka i u innych ssaków szczytowe umiejscowienie (ewentualnie przednie). Szyja (collum) stanowi podporę dla głowy oraz drogę łączącą ją z tułowiem i kończyną górną.
  Policzek (buccae)– parzysta część twarzy człowieka. W płaszczyźnie poziomej zajmuje okolicę od kąta ust do małżowiny usznej. W płaszczyźnie strzałkowej zajmuje okolicę od łuku jarzmowego do dolnego brzegu żuchwy.

  Czoło – część ciała zwierząt występująca w przedniej części ich głowy.

  Stawonogi[]

  Owady[]

  Czoło (frons) oznaczone kolorem jasnożółtym.

  U owadów czoło (łac. frons) jest sklerytem położonym w przedniej lub górnej części głowy. Leży powyżej nadustka od którego oddzielone jest przez bruzdę zwaną z ang. fronto-clypeal suture lub epistomal suture. Po bokach czoło graniczy z policzkami (genae) od których oddzielone jest bruzdami czołowymi (łac. fronto-genal sulci, ang. frontal suture). Podstawa (base) czoła leży przy nadustku.

  Mimika – ruchy mięśni twarzy, wyrażające myśli, emocje, przeżycia, nastroje, a także postawy wobec innych ludzi oraz bieżące komentarze do toczącej się komunikacji (szerzej zobacz: komunikacja niewerbalna). W teatrze towarzyszy wypowiadanym słowom jako środek gry aktorskiej. W pantomimie jest najważniejszym obok ruchu środkiem wyrazu.Mięsień marszczący brwi (łac. musculus corrugator supercilii) – u człowieka niewielki, parzysty mięsień położony bocznie od nasady nosa.

  Ssaki[]

  Człowiek[]

  Czoło 27-letniego mężczyzny

  U człowieka czoło stanowi część głowy obejmującą fragment kości czołowej ograniczony linią włosów, łukiem brwiowym oraz szwem wieńcowym.

  Anatomia[]

  Nerwy czuciowe czoła łączą się z nerwem ocznym stanowiącym część nerwu trójdzielnego i leżą wewnątrz podskórnej tkanki tłuszczowej, natomiast nerwy ruchowe czoła łączą się z nerwem twarzowym.

  Umięśnienie czoła tworzą mięsień potyliczno-czołowy, mięsień podłużny nosa oraz mięsień marszczący brwi.

  Nerw trójdzielny (łac. nervus trigeminus) – V nerw czaszkowy, największy wśród nich. Jest nerwem I łuku skrzelowego. Ma charakter mieszany (czuciowo-ruchowy).Neuron ruchowy – komórka nerwowa centralnego układu nerowowego, która przewodzi impulsy nerwowe z centralnego układu nerwowego do efektorów - mięśni poprzecznie prążkowanych, mięśni gładkich wzbudzając ich ruch.

  Krew dociera do czoła lewą i prawą nadoczodołową, nadbloczkową i przednią gałęzią tętnicy skroniowej powierzchownej.

  Mimika[]

  Mięśnie czoła wspomagają formowanie wyrazów mimicznych twarzy. Istnieją cztery podstawowe wyrazy, które mogą pojawić się samodzielnie lub współtworzą inny wyraz twarzy. Mięśnie potyliczno-czołowe unoszą brwi (razem albo pojedynczo), wyrażając zaskoczenie lub zdziwienie, mięśnie marszczące brwi opuszczają i ściągają brwi do środka, wyrażając niezadowolenie, natomiast mięśnie podłużne nosa marszczą skórę u jego nasady.

  Łuk brwiowy, arcus superciliaris – struktura kostna tworzona przez kość czołową (os frontale), poprzecznie biegnący wał położony nad oczodołem. W znaczeniu potocznym przez łuk brwiowy rozumie się skórę pokrywającą właściwy, kostny łuk brwiowy i do niej odnosi się uszkodzenia powstałe w wyniku urazu mechanicznego (np. u bokserów w trakcie walki). Jest to struktura stosunkowo łatwo ulegająca uszkodzeniu ze względu na niewielką grubość skóry w tym miejscu oraz leżący pod nią twardy i ostry brzeg oczodołu.Głowa (łac. caput, cephalon, syncephalon, synciput) – u owadów, przedni odcinek ciała złożony zazwyczaj z 6 zespolonych ze sobą pierścieni, tworzących jednolitą puszkę głowową (epicranium). Na głowie owada położone są oczy złożone, przyoczka, czułki, a po stronie dolnej otwór gębowy w otoczeniu trzech par różnie ukształtowanych przysadek gębowych. Znajdują się na niej liczne receptory. Zewnętrzne skleryty głowy są rozdzielone szwami.

  Zmarszczki[]

  Ruchy mięśni czoła powodują powstawanie charakterystycznych zmarszczek na skórze. Mięśnie potyliczno-czołowe powodują powstawanie zmarszczek poprzecznych czoła, mięśnie marszczące brwi powodują powstawanie zmarszczek pionowych między brwiami, natomiast mięśnie podłużne nosa powodują marszczenie się nosa.

  Zwierzęta (Animalia) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są największym i najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek.Mięsień potyliczno-czołowy (łac. musculus occipitofrontalis) - składa się on z brzuśca potylicznego i brzuśca czołowego, połączonych czepcem ścięgnistym. Wraz z mięśniem skroniowo-ciemieniowym tworzą one mięsień naczaszny (łac. musculus epicranius).

  Przypisy

  1. Jiri Zahradnik: Przewodnik: Owady. Warszawa: Multico, 2000, s. 6–7.
  2. NC State University: General Entomology: the Head. [dostęp 2014-01-02].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szew (szew kostny) (łac. sutura) – nieruchome połączenie kości za pomocą bardzo krótkich (ok. 0,5 mm) włókien łącznotkankowych, zaliczane do więzozrostów. Jest to spojenie charakterystyczne dla kości czaszki.
  Nerw czuciowy (nerw aferentny) to nerw, który odbiera bodźce czuciowe. Zaliczany jest do somatycznej części obwodowego układu nerwowego. Nerw ten przewodzi impulsy z receptorów do ośrodkowego układu nerwowego.
  Nerw oczny (łac. nervus ophthalmicus) – pierwsza i zarazem najmniejsza gałąź nerwu trójdzielnego, nerw zaopatrujący górną część twarzy człowieka. Jest to nerw czuciowy.
  Kość czołowa (łac. os frontale), nieparzysta, składa się z wypukłej ku przodowi łuski czołowej, położonej poziomo części oczodołowej i części nosowej.
  Mięsień podłużny nosa (łac. musculus procerus) – mięsień parzysty, biegnący w przedłużeniu brzuśca czołowego mięśnia potyliczno-czołowego ku dołowi na grzbiet nosa.
  Skleryt – stwardniała, zesklerotyzowana część ciała niektórych zwierząt, powstała pierwotnie lub wtórnie przez oddzielenie się od skóry (integumentu) szwem lub błoną.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.