• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czeskie Średniogórze

  Przeczytaj także...
  Owsica (Helictotrichon Besser) – rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych. Do rodzaju należy ok. 100 gatunków występujących w Europie, Azji, Ameryce Północnej i w górach strefy międzyzwrotnikowej. Gatunkiem typowym jest H. sempervirens (D. Villars) R. Pilger.Ostnica (Stipa L.) – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych (Poaceae). W zależności od ujęcia systematycznego liczy od ok. 100 do blisko 400 gatunków, z których w Polsce dziko rosną cztery. Wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul. W strefie klimatu podzwrotnikowego i równikowego trawy te występują w wyższych partiach gór. Gatunkiem typowym jest ostnica piórkowata S. pennata L.
  Łaba (czes. Labe, niem. Elbe) – rzeka w Czechach i Niemczech o długości 1165 km (370 km w Czechach) i powierzchni dorzecza 144 055 km² (w Czechach 51 394 km²).
  Czeskie Średniogórze na mapie Czech
  Porta Bohemica

  Czeskie Średniogórze (czes. České středohoří) – pasmo górskie w północnych Czechach, w kraju usteckim. Przepływa przez nie Łaba, tworząc przełom zwany Porta Bohemica, czyli Czeska Brama. Powierzchnia Czeskiego Średniogórza wynosi 1265 km².

  Hazmburk (z niem. Hasenburg – zajęczy gród), zwany także Házmburk lub Klapý od nazwy pobliskiej wioski – samotna, bazaltowa góra w północnych Czechach, w okresie litomierzyckim, niedaleko miasta Libochovice i góry Říp. Jej wysokość wynosi 418 m n.p.m. Na szczycie góry znajdują się ruiny zamku o tej samej nazwie.Czechy (czes. Čechy, łac. Bohemia, niem. Böhmen) – jedna z trzech historycznych ziem czeskich (krajów Korony Świętego Wacława), wraz z Morawami i Śląskiem Czeskim wchodząca w skład dzisiejszych Czech. W okresie największego rozwoju terytorialnego państwa czeskiego do Korony Królestwa Czech - Coronae Ragni Bohemie - powołanej do życia 7. 4. 1348 r. i de iure istniejącej do 1918 r. - należały, oprócz Królestwa Czech (Czech), Margrabstwa Morawskiego (Moraw), Księstwa Śląskiego (Śląska) także Margrabstwo Dolnych i Górnych Łużyc (do 1635), a także: Margrabstwo Brandenburskie (Brandenburgia, do 1415 r.), Księstwo Luksemburg (do lat 60. XV w.) oraz Górny Palatynat i Vogtland. Ziemie te (z wyjątkiem dwóch ostatnich) określano mianem krajów koronnych. Jądrem Korony były Czechy (królestwo Czeskie), a pozostałe kraje określano mianem krajów pobocznych Korony.

  Góry są zbudowane głównie ze skał bazaltowych i fonolitów wieku trzeciorzędowego, które świadczą o dawnym wulkanizmie. Charakterystycznym elementem rzeźby są izolowane wzniesienia w kształcie stożków, są to wygasłe wulkany. Do najsłynniejszych należą Milešovka – najwyższa góra, Lovoš czy Hazmburk. Niemal całe pasmo znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego (CHKO) Czeskie Średniogórze, z siedzibą w Litomierzycach. Charakterystyczne jest występowanie ciepłolubnej roślinności stepowej: owsicy (Helictotrichon desertorum), ostnicy, lnu złocistego.

  Roślinność stepowa – zbiorowiska roślinne porastające step. Dominują w nich trawy, choć znamienny i nierzadko znaczący jest też udział barwnie kwitnących bylin. Rośliny mają pokrój kseromorficzny – liście są wąskie, częste są organy spichrzowe (gł. cebule i bulwy służące do gromadzenia substancji odżywczych i wody). W zależności od warunków siedliskowych i klimatycznych roślinność stepowa przechodzi w lasostep, ew. półpustynię lub pustynię. Cykl przemian roślinności stepowej jest uzależniony od przebiegu temperatury i wilgoci. Wysokie temperatury w lecie (25 stopni C) i małe opady (średnio do 40mm) nie dają warunków do życia większych roślin. Dlatego też na stepie jest ich bardzo niewiele.Skały – duże skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się skały magmowe, osadowe i metamorficzne.

  Linki zewnętrzne[]

 • CHKO České středohoří
 • Panorama Czeskiego Średniogórza
  Przełom – odcinek doliny rzecznej o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym ciek (rzeka) pokonuje przeszkodę obecną na jej drodze (np. pasmo górskie lub inna wypukłość terenu)Wulkanizm – ogół procesów geologicznych, zachodzących na powierzchni ziemi, związanych z wydobywaniem się lawy i innych materiałów z głębi litosfery, na skutek ruchów magmy pod powierzchnią. Jego przejawami jest powstawanie i aktywność wulkanów, występowanie ekshalacji, a także tworzenie się skał wulkanicznych. Z wulkanizmem wiążą się także procesy hydrotermalne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Milešovka (niem. Milleschauer Berg lub Donnersberg) – góra w północnych Czechach, pomiędzy Lovosicami a Teplicami, najwyższy szczyt Czeskiego Średniogórza. Jej wysokość wynosi 836,5 m n.p.m. Na szczycie znajduje się stacja meteorologiczna, do której prowadzi wyciąg, a także stacja przekaźnikowa. Szczyt góry jest najbardziej wietrznym miejscem w Czechach.
  Trzeciorzęd – według starszych wersji periodyzacji jest to starszy okres ery kenozoicznej, od 65 do 1,8 mln lat temu. Dzieli się na:
  Fonolit (echodolit) – wylewna, zasadowa, skała magmowa, niedosycona krzemionką, złożona głównie ze skaleni potasowych i skaleniowców. W składzie mineralnym nie zawiera wolnej krzemionki SiO2 w postaci kwarcu, krystobalitu lub trydymitu. SiO2 występuje jedynie jako składnik innych minerałów, od 44 do 52% w stosunku wagowym.
  Stożek (dawniej konus) – bryła ograniczona przez powierzchnię stożkową, której linia kierująca jest zamknięta, oraz przez płaszczyznę przecinającą powierzchnię stożkową. Część płaszczyzny wycięta przez powierzchnię stożkową stanowi podstawę stożka. Może mieć ona kształt dowolnej figury płaskiej. Kierującą powierzchni stożkowej może być obwód podstawy. Wysokością stożka nazywamy odległość wierzchołka od płaszczyzny podstawy.
  Wulkan (z łac. Vulcanus – imię rzymskiego boga ognia) – miejsce na powierzchni Ziemi, z którego wydobywa się lawa, gazy wulkaniczne (solfatary, mofety, fumarole) i materiał piroklastyczny. Terminu tego również używa się jako określenie form terenu powstałych wskutek działalności wulkanu, choć bardziej poprawne są takie terminy jak: góra wulkaniczna, stożek wulkaniczny, kopuła wulkaniczna czy wulkan tarczowy.
  Lovoš (570 m n.p.m.) – góra w północnych Czechach, w kraju ujskim, okresie litomierzyckim, położona 2 kilometry od Lovosic. Ze względu na stożkowaty kształt jest jedną z najbardziej charakterystycznych gór Czeskiego Średniogórza.
  Litomierzyce (czes. Litoměřice niem. Leitmeritz) – miasto w Czechach, w kraju usteckim, (Czeskie Średniogórze), u zbiegu Łaby i Ochrzy. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 1799 ha, a liczba jego mieszkańców 24 489 osób.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.