• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czesław Karolak

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.Hubert Orłowski (ur. 22 maja 1937 w Podlejkach na Warmii) – polski germanista, emerytowany profesor zwyczajny UAM, profesor w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Związany ze stowarzyszeniem Wspólnota Kulturowa Borussia w Olsztynie. Od 2002 członek korespondent, a od 2010 członek rzeczywisty PAN. Jego specjalności to: literatura i kultura niemiecka ze szczególnym uwzględnieniem okresu Trzeciej Rzeszy, teoria narracji, semantyka historyczna i badania nad stereotypami, stosunki literackie polsko-niemieckie. Jest badaczem procesu powstawania stereotypów niemieckich o Polakach; w tym terminu: "Polnische Wirtschaft" i autorem esejów o recepcji Bertolta Brechta w Polsce. Opracował m.in. antologię: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec (1986). Wypromował ponad 20 doktorantów. Wraz z Christophem Kleßmannem współredaktor "Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej".
  Wydawnictwo Poznańskie – polskie wydawnictwo założone w 1956 w Poznaniu, zlikwidowane w 1992, w 1993 przejęte przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Czesław Karolak (ur. 1946) – polski germanista, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Jest wieloletnim pracownikiem naukowym i dydaktycznym Instytutu Filologii Germańskiej UAM, posiada tytuł profesora nauk humanistycznych . Pełni funkcję kierownika Zakładu Dydaktyki Literatury Niemieckiego Obszaru Językowego.

  Tytuł rozprawy doktorskiej (1977): "Das metaliterarische Selbstverständnis westdeutscher Autoren"

  Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu (ang. Institute for Western Affairs , niem. West-Institut, fr. Institute Occidentale) – jednostka badawczo-rozwojowa, której organem założycielskim jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Instytut zajmuje się w sposób interdyscyplinarny szeroko pojętymi stosunkami międzynarodowymi, głównie stosunkami polsko-niemieckimi, ale także polskimi ziemiami zachodnimi (m.in. Wielkopolska, Pomorze, Śląsk), historią, ekonomią i polityką Niemiec oraz procesami integracji europejskiej i kwestiami bezpieczeństwa w strefie euroatlantyckiej.

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej (1986): "Die Poetik des Vorurteils. Untersuchungen zum Fremdstereotyp im westdeutschen Roman der fünfziger Jahre" Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986

  Wybrane publikacje[]

 • Język niemiecki. Deutsch mal anders. Podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształcącego, WSiP, 1989 (współautor wraz z W. Pfeifferem i M. Drażyńską-Deją),
 • Niemcy o sobie. Naród - państwo - charakter narodowy w oczach intelektualistów niemieckich, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, 1993,
 • Słownik twórców kultury niemieckojęzycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1997 (współautor),
 • Dzieje kultury niemieckiej, PWN, 2006 (wraz z Hubertem Orłowskim i Wojciechem Kunickim),
 • Posener Beiträge zur Germanistik - seria wydawnicza.
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Czesław Karolak – o autorze
 • Informacja o prof. Czesławie Karolaku
 • Informacja w jęz. niemieckim
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama