• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czerwionka-Leszczyny  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Lidia Biela – (ur. 29 września 1930 w Czuchowie) – działaczka konspiracyjna, długoletnia pedagog i dyrektor szkoły, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.Blok mieszkalny – potoczna nazwa wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powtarzalnych segmentach, wyróżniającego się wybitnie prostą formą.

  Czerwionka-Leszczyny (śl. Czyrwjůnka-Leszczyny, niem. Tscherwionka-Leschczin; 1962-1991 Leszczyny) – miasto w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Czerwionka-Leszczyny.

  27 maja 1975 r. do miasta Leszczyny (prawa miejskie 1962) włączono miasto Czerwionka (prawa miejskie 1962), zachowując tym samym nazwę i ciągłość prawną miasta Leszczyny a równocześnie likwidując miasto Czerwionka. 1 stycznia 1992 r. nazwę miasta Leszczyny zmieniono na Czerwionka-Leszczyny. Z formalnoprawnego punktu widzenia Czerwionka-Leszczyny nie jest więc miastem powstałym przez połączenie miast Czerwionki i Leszczyn, lecz kontynuacją miasta Leszczyny (do którego włączono Czerwionkę), a zmiana nazwy w 1992 r. na Czerwionka-Leszczyny jest zaledwie uwypukleniem dwoistego charakteru tego miasta a posteriori (obie części są podobnej wielkości).

  Pilchowice (niem. Pilchowitz) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Pilchowice, siedziba gminy Pilchowice. Ok. 1300-1742 miasto.Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.

  Spis treści

 • 1 Geografia
 • 2 Podział administracyjny
 • 3 Demografia
 • 4 Nazwa
 • 5 Gospodarka
 • 5.1 Gospodarka komunalna
 • 6 Architektura
 • 7 Edukacja
 • 8 Kultura
 • 9 Sport
 • 10 Ludzie związani z Czerwionką-Leszczynami
 • 11 Wspólnoty wyznaniowe
 • 11.1 Kościół katolicki
 • 11.2 Kościół ewangelicko-augsburski
 • 11.3 Świadkowie Jehowy
 • 12 Miasta partnerskie
 • 13 Zobacz też
 • 14 Przypisy
 • 15 Bibliografia
 • 16 Linki zewnętrzne
 • Czerwionka-Leszczyny (1977-91 gmina Leszczyny) – gmina miejsko-wiejska położona w subregionie zachodnim województwa śląskiego, w powiecie rybnickim. W skład gminy wchodzi miasto Czerwionka-Leszczyny oraz sześć sołectw: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice i Szczejkowice. Miejscowość bez statusu sołectwa: Jesionka. Historycznie miasto położone jest na Górnym Śląsku. W latach 1977-1991 zarówno miasto jak i gmina nosiły nazwę Leszczyny.Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.

  Geografia[edytuj kod]

  Miasto położone jest na Górnym Śląsku. Leży między dwiema konurbacjami: rybnicką i katowicką. Zaliczane jest do aglomeracji rybnickiej.

  Miasto leży na Płaskowyżu Rybnickim. W dzielnicach Czerwionka i Dębieńsko znajduje się góra Ramża (325 m n.p.m.). Teren miasta leży w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Miasto zwraca uwagę swoją wysoką lesistością. Położenie czyni Miasto Czerwionka-Leszczyny atrakcyjną lokalizacją dla przedsiębiorstw oraz zachęca mieszkańców większych ośrodków miejskich do osiedlenia się tutaj.

  Aglomeracja rybnicka – obszar aglomeracji policentrycznej w zachodniej części województwa śląskiego, którego obszary śródmiejskie stanowią duże miasta na prawach powiatu: Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory oraz przyległe gminy miejskie: Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski.Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.

  Miasto leży 45 kilometrów od Katowic oraz 40 kilometrów od granicy z Czechami.

  Miasto Czerwionka-Leszczyny położone jest między konurbacją rybnicką i konurbacją katowicką.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Konurbacja górnośląska (katowicka, śląska, śląsko-dąbrowska) – konurbacja w południowej Polsce, w województwie śląskim, położona w większości na Wyżynie Śląskiej. W skład konurbacji wchodzą historyczne tereny Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego oraz Jaworzna.
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.
  Wacław Holly – brat Karola Holly, szlachcic z rodu Holly, pan na Bełku, patron kościoła w Bełku według wizytacji kanonicznej z 1717 roku. Posiadał także Łubie. Pełnił urząd sędziego ziemskiego, wyższego asesora księstw raciborskiego i opolskiego, starszy ziemski. Wzmiankowany w latach 1679 i 1687 jako właściciel Czerwionki, skąd był zobowiązany uiszczać roczny czynsz kościołowi wielkodębieńskiemu z 20 talarów cesarskich, jednak go nie uiszczał. W 1696 roku sprzedał swój folwark we wsi Osiny pod Żorami wraz z częścią tej wsi razem z Karolem Aleksandrem Holly, Janowi Holly’emi. Ten sprzedał go miastu Żory niedługo potem za 3390 talarów. Wacław zmarł 18 VI 1725 r.
  Śpiew – czynność polegająca na wytwarzaniu dźwięków o charakterze muzycznym za pomocą głosu. Każda osoba potrafiąca mówić potrafi też śpiewać, ponieważ śpiew pod wieloma względami jest jedynie formą przedłużonej mowy.
  Samorząd – niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.
  Ramża – wzgórze o wysokości 325 m n.p.m., najwyższe naturalne wzniesienie Płaskowyżu Rybnickiego (341.15) na granicy gmin Czerwionka-Leszczyny i Orzesze. Porośnięte lasem, w tym, w pobliżu kulminacji, stuletnimi bukami. Lokalnie najczęściej nazywana zdrobniale Ramżulą. Według legendy wzgórze było siedzibą szlachcica-rozbójnika o tym samym imieniu, ale wiadomo, że imię czy przezwisko Ramsch nosił rycerz wymieniany w historii wsi Dębieńsko u podnóża wzniesienia. Na zboczach ślady po wydobywaniu węgla kamiennego (w pobliżu wychodnie), stąd legendy o podziemnym połączeniu Ramży z zabytkowym kościołem na Górce św. Wawrzyńca w Orzeszu (legendy orzeskie umieściły tam innych rozbójników). Od 1996 r. znana z powodu uruchomienia na 35-metrowej wieży w pobliżu jej wierzchołka dopplerowskiego radaru meteorologicznego IMGW działającego w sieci POLRAD.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.