• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czerniewice - gmina  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Stefan Czarniecki herbu Łodzia (ur. ok. 1599 w Czarncy, zm. 16 lutego 1665 w Sokołówce) – polski dowódca wojskowy, oboźny wielki koronny i kasztelan kijowski od 1652, starosta kowelski od 1655, regimentarz od 1656, wojewoda ruski od 1657, starosta tykociński od 1659, wojewoda kijowski od 1664, hetman polny koronny w 1665. Właściciel dóbr tykocińskich nadanych mu za zasługi na rzecz ojczyzny. Najbardziej znany z prowadzenia wojny partyzanckiej przeciw wojskom Karola X Gustawa w czasie potopu szwedzkiego, choć miał też poważny wkład w walkach podczas powstania Chmielnickiego i w trakcie wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667.
  Powierzchnia[ | edytuj kod]
  Łąki i stawy w pobliżu wsi Krzemienica
  Łąki w pobliżu wsi Strzemeszna

  Gmina Czerniewice zajmuje obszar 127,73 km², w tym:

 • użytki rolne: 66% powierzchni ogólnej gminy
 • użytki leśne: 28% powierzchni ogólnej gminy
 • Gmina stanowi 12,45% powierzchni powiatu.

  Obszar gminy Czerniewice jest równinny, z niewielkimi wzniesieniami. Na terenie gminy Czerniewice znajdują się głównie pola uprawne, oraz łąki (te ostatnie zwłaszcza w pobliżu rzek), a także niewielkie lasy i zagajniki. W południowej części gminy znajdują się większe obszary leśne. Przez teren gminy przepływa rzeka Krzemionka, będąca dopływem Rawki. W okolicach Wielkiej Woli ma źródła mniejsza rzeczka – Luboczanka uchodząca do Pilicy, do której wpada także inny strumień płynący przez obszar gminy – Gać.

  Strzemeszna Pierwsza – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Czerniewice.Hodowla – zespół zabiegów i procesów w wytwarzanych sztucznie optymalnych warunkach dla rozwoju hodowanego zwierzęcia bądź rośliny, mający na celu otrzymanie w warunkach stworzonych przez człowieka organizmów żywych (np. doświadczalnych w nauce).

  Historia[ | edytuj kod]

  Najwcześniejsze ślady osadnictwa w rejonie Czerniewic pochodzą sprzed ok. 12 tysięcy lat. Już w III/IV tys. p.n.e. obszar dzisiejszej gminy, w pobliżu dzisiejszej wsi Zubki Duże był zamieszkiwany przez ludność rolniczą, która wytworzyła tzw. kulturę pucharów lejkowatych. Najwcześniejsza wzmianka pisana o samych Czerniewicach pochodzi z roku 1396. W 1413 r. w osadzie powstała parafia. Wieś Czerniewice wielokrotnie zmieniała właściciela; pierwszym znanym jej posiadaczem był niejaki Andrzej Rzeszotko. Wśród wielu pozostałych właścicieli miejscowości należy wymienić Aleksandra Feliksa Lipskiego, władającego wsią w poł. XVII w., którego herb jest obecnie herbem gminy i samych Czerniewic. Położenie gminy ta terenie szlaku wiodącego z Małopolski na Mazowsze powodowało, iż obszary te często doświadczały przemarszów wojsk i działań wojennych. M.in. w czasie potopu szwedzkiego, 24 sierpnia 1656 r. przy drodze z Czerniewic do Lipia rozegrała się bitwa pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez Stefana Czarnieckiego a wojskami szwedzkimi. W jej wyniku zwycięskie oddziały polskie odzyskały część zrabowanych przez Szwedów w Krakowie dóbr. Drugim skutkiem bitwy, istotniejszym dla rozwoju obszaru dzisiejszej gminy było spalenie w trakcie potyczki wsi: Czerniewic, Lipia, Strzemeszny. Po wojnie zostały one odbudowane. Na terenie gminy walki toczyły się także w okresie powstania styczniowego.

  Czwórstyk – punkt geograficzny u zbiegu 4 granic państw czy innych jednostek geograficznych, analogiczny do trójstyku. Jest to bardzo rzadkie, chociaż spotykane zjawisko.Luboczanka - rzeka w Polsce o długości około 20 kilometrów płynąca na Wysoczyźnie Rawskiej. Swój początek bierze w miejscowości Wielka Wola w gminie Czerniewice, a ujście ma do rzeki Pilicy na wschód od miejscowości Lubocz. Dawniej rzeka kończyła się w Domaniewicach.

  Gmina Czerniewice została utworzona w pocz. XIX w. przez namiestnika carskiego, gen. Józefa Zajączka.

  W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim.

  Gospodarka[ | edytuj kod]

  Czerniewice to typowa gmina rolnicza, grunty orne stanowią 68% jej powierzchni. Klasa gleb jest raczej niska. Ponadto spore znaczenie ma prowadzona na obszarze gminy gospodarka leśna. Na terenie gminy Czerniewice istnieje także drobny przemysł związany z rolnictwem: 4 piekarnie, 3 młyny, 2 gorzelnie i 1 olejarnia. Ponadto pewne znaczenie ma hodowla zwierząt: na terenie gminy znajduje się kilka ferm drobiarskich i 1 ubojnia drobiu, a także gospodarstwo rybackie. Ponadto istnieje 4 cegielnie i 2 tartaki, oraz powiązane z nimi firmy murarskie i stolarskie a także pewna liczba firm handlowo-usługowych, zwłaszcza związanych z krawiectwem. W samych Czerniewicach działa zakład wytwarzający elementy domów drewnianych. Bliskość drogi szybkiego ruchu stwarza możliwości także dla branży motoryzacyjnej: na terenie gminy działa kilka firm motoryzacyjnych i 3 stacje paliw.

  Herb (nazwa przyjęta z niem. Erbe "dziedzictwo") – znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzący się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych, od XII w. ustalany według ścisłych reguł heraldycznych, pełniący funkcję wyróżnika osoby stanu rycerskiego, później szlacheckiego, także rodziny, rodu, organizacji kościelnej, mieszczańskiej bądź cechu rzemieślniczego, korporacji, miasta, jednostki podziału terytorialnego lub państwa.Ochotnicza straż pożarna (OSP) – umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Nowa Strzemeszna – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Czerniewice.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski.
  Gmina Lubochnia – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim. W latach 1975-1998 gmina należała do województwa piotrkowskiego.
  Gmina Budziszewice – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim.
  Gorzelnia – zakład wytwórczy produkujący spirytus surowy (nieoczyszczony alkohol etylowy) metodą fermentacyjną z surowców skrobiowych (np. ziemniaki, zboża) lub innych, np. cukrowych. Surowcami innymi mogą być melasa lub syrop cukrowy, bądź też buraki cukrowe. Obecnie większość gorzelni nie produkuje alkoholu etylowego z ziemniaków ze względu na wysokie koszty produkcji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.095 sek.