• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czerniejówka

  Przeczytaj także...
  Ulica Wolska w Lublinie – jedna z ulic miejskich w Lublinie o długości 0,5 km. Przy ulicy znajduje się galerie handlowe: "Błękitna" i "Wolska", kościół pw. Św. Michała Archanioła (róg Wolskiej i Fabrycznej) oraz biurowiec Rejonu Energetycznego Lublin-Miasto.Jabłonna (do 30 grudnia 1999 Jabłonna Pierwsza) – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Jabłonna przy drodze wojewódzkiej nr 835 28 km od granic Lublina.
  Wólka Abramowicka – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Głusk, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Lublin (około 9 km od centrum miasta). Północna część wsi w roku 1989 włączona została w granice administracyjne Lublina. Sąsiaduje z dzielnicami miasta: od północy z Abramowicami, od wschodu z Głuskiem i Dominowem, od strony południowej - granica administracyjna miasta, a od zachodu rezerwat leśny Dąbrowa w Lublinie (obszar Nadleśnictwa Świdnik).

  Czerniejówkarzeka na Lubelszczyźnie, prawobrzeżny dopływ Bystrzycy. Jej źródła znajdują się we wsi Piotrków Pierwszy. Do Bystrzycy uchodzi w Lublinie, na terenie dzielnicy Bronowice. Do Czerniejówki uchodzi Skrzyniczanka.

  Czerniejówka do lat 80. XX wieku była czystą i rybną rzeką. Obecnie zaniedbania administracyjne gmin i miasta Lublin leżących nad rzeką doprowadziły do zamulania i zarastania koryta i źródeł a także do degeneracji biologicznej przez zanieczyszczenia.

  Planowana jest stopniowa rewitalizacja doliny Czerniejówki.

  Rewitalizacja (łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie), ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment – zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację państwową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie miejskiej dzielnicy (lub innego wyodrębnionego obszaru miasta) będącej w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Niektóre programy rewitalizacyjne nakierowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów miast które utraciły swoją pierwotną funkcję, np. poprzemysłowych; celem wówczas jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.Lubelszczyzna – określenie regionu używane w zależności od kontekstu w odniesieniu do ziemi lubelskiej (średniowiecze), województwa lubelskiego z lat 1474–1795 lub do późniejszych województw lubelskich. Po 1999 r. instytucje samorządowe pod nazwą Lubelszczyzna określają obecne województwo lubelskie i stosują je zamiennie (synonim).

  Miejscowości leżące nad rzeką:

 • Piotrków Pierwszy
 • Jabłonna
 • Czerniejów
 • Głuszczyzna
 • Mętów
 • Żabia Wola
 • Ćmiłów
 • Wólka Abramowicka
 • Głusk (dzielnica Lublina)
 • Lublin
 • Dzielnice Lublina leżące nad Czerniejówką[]

 • Głusk
 • Abramowice
 • Dziesiąta
 • Kośminek
 • Za Cukrownią
 • Bronowice
 • Stare Miasto
 • Galeria[]

 • Most na Czerniejówce w Lublinie przy ulicy Wolskiej

  Bystrzyca - lewy dopływ Wieprza, jedna z ważniejszych rzek Wyżyny Lubelskiej. Swoje źródła ma w Sulowie (na wysokości 227 m n.p.m.). Przepływa przez Lublin. Całkowita długość rzeki wynosi 70,3 km, a powierzchnia jej dorzecza 1315,5 km. Poniżej miejscowości Spiczyn (na wysokości 152 m n.p.m.) uchodzi do Wieprza.Ćmiłów – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Głusk. Miejscowość leży przy drodze nr 835
 • Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Kośminek - dzielnica Lublina we wschodniej części miasta. Składa się z właściwego Kośminka, Majdanka, osiedli Maki i Wyzwolenie-Południe.
  Piotrków Pierwszy – wieś w Polsce, położona w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Jabłonna, przy drodze wojewódzkiej nr 835.
  Zanieczyszczenie środowiska — stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję metali.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Głusk – dzielnica Lublina, dawne miasto. Leży na Płaskowyżu Świdnickim nad Czerniejówką (prawy dopływ Bystrzycy), ok. 7 km na południe od centrum Lublina.
  Bronowice – dzielnica Lublina we wschodniej części miasta, od 23 lutego 2006 roku stanowi również dzielnicę administracyjną miasta. Sąsiaduje z następującymi jednostkami: Stare Miasto, Tatary, Felin, Kośminek, Za Cukrownią.

  Reklama