• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czermnica - dopływ Metuji

  Przeczytaj także...
  Ptasia Góra (851 m n.p.m.) – szczyt na wierzchowinie stoliwa Skalniak w paśmie Gór Stołowych, w Sudetach Środkowych, położony na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych.Torfowisko (ang. peatland, mire, niem. Moor, Moos, Ried, Filz) – jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego, wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). Obszary te są cenne pod względem przyrodniczym, można je także wykorzystać gospodarczo – poprzez wydobywanie torfu. Torfowisko przyrasta średnio o 1 mm w ciągu roku.
  Żwir – okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z różnych skał i minerałów o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów.

  Czermnica czes. Čermenský potok, niem. Tscherbeneyer Bach – potok górski w północno-wschodnich Czechach i południowo-zachodniej Polsce w Sudetach Środkowych, w Górach Stołowych, w woj. dolnośląskim.

  Górski potok, lewy dopływ Metuji należący do dorzecza Łaby i zlewiska Morza Północnego. Źródła położone są w Górach Stołowych na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych na wysokości 851 m n.p.m. na rozległej płaszczowinie stoliwa Skalniaka poniżej północnego zbocza Ptasiej Góry na terenie torfowiska "Długie Mokradło", na północny wschód od miejscowości Kudowa-Zdrój.

  Błędne Skały (niem. Wilden Löcher) – zespół bloków skalnych na wysokości 853 m n.p.m., tworzący malowniczy labirynt (skalne miasto), położony w południowo-zachodniej Polsce w Sudetach Środkowych w Górach Stołowych.Potok – niewielki ciek wodny o wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych deniwelacjach. Jest wodą płynącą, zwykle w korycie wyerodowanym w skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody i burzliwy nurt. W Polsce potokami nazywane są przeważnie cieki płynące w górach i na wyżynach. Cechą potoków górskich są spadki koryt od 5% do 30%, a potoków wysokogórskich nawet do 80% i więcej. Na wyżynach, potoki charakteryzują się spadkami od 5% do 10%. Zlewnia potoku zwykle nie przekracza 100 km². Podłoże w potokach wysokogórskich stanowią lite skały, niżej głazy, następnie kamienie przemieszane ze żwirem, a jeszcze niżej żwir i wreszcie piasek i muł.

  Potok w górnym biegu wypływając z torfowiska "Długie Mokradło" płynie niewielką dolinką położoną na płaszczowinie stoliwa Skalniaka w kierunku północno-zachodnim, następnie w okolicy Błędnych Skał przecina "Puszczańską Drogę" i ostro skręca na południowy zachód , gdzie wąską doliną o dość stromych zboczach spływa w kierunku miejscowości Czermna. Osiągając wschodnie podnóże wzniesienia "Pstrążna", potok opuszcza obszar Parku Narodowego Gór Stołowych i skręca na zachód. Po kilkuset metrach dopływa do lokalnej drogi PstrążnaCzermna, którą kilkakrotnie przecina i wzdłuż której, opływając południowe zbocze wzniesienia Duża Dufałka wpływa do miejscowości Czermna, gdzie po trzystu metrach razem z drogą skręca na południe, kierując się w stronę wąskiego przesmyku między Świnim Grzbietem po południowo-wschodniej stronie a zboczem wzniesienia Bluszczowa po południowo-zachodniej stronie. Potok opuszczając przesmyk skręca na południowy zachód i wpływa na niezalesiony obszar Obniżenia Kudowy. Potok opuszczając Czermną kieruje się na zachód w kierunku granicy polsko-czeskiej i wpływa do czeskiej miejscowości Malá Čermná. W czeskiej miejscowości Malá Čermná potok płynie na zachód i ponownie przekracza granicę wpływając na teren Polski. Po przepłynięciu ok. 1200m po raz trzeci przekracza granicę i kieruje się w kierunku Hronova do ujścia, gdzie na południowych obrzeżach miasta wpada do Metuji na poziomie ok. 350 m n.p.m. Otoczenie potoku w większości stanowią lasy rzadziej łąki. Średnia szerokość potoku wynosi 2,5 m a maksymalna głębokość 0,4 m. Koryto potoku kamienisto żwirowe z małymi progami kamiennymi. W środkowej części potoku występują niewielkie kamieniste bystrza.

  Duża Dufałka ( 618 m n.p.m.) – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Stołowych.Metuje (czes. Metuje, niem. Mettau) – rzeka w Sudetach w północnych Czechach. Lewobrzeżny dopływ Łaby w zlewisku Morza Północnego.

  Zasadniczy kierunek biegu potoku jest południowo-zachodni. Jest to potok górski zbierający wody z południowo-zachodnich zboczy Gór Stołowych. W większości swojego biegu potok jest nieuregulowany, o wartkim prądzie wody, w okresach wzmożonych opadów i wiosennych roztopów stwarza zagrożenie powodziowe. Kilkakrotnie występował z brzegów podmywając przyległe pobocza drogi. Na terenie Czech wpływa do Brlenki.

  Zlewisko – obszar lądowy, z którego wszystkie wody powierzchniowe i podziemne spływają do jednego morza, oceanu bądź też innego zbiornika wodnego. Inaczej: zbiór dorzeczy.Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.

  Dopływy[]

 • Kudowski Potok
 • kilka strumieni bez nazwy spływających z południowo-zachodnich zboczy Gór Stołowych.
 • Miejscowości, przez które przepływa[]

 • Kudowa-Zdrój
 • Czermna
 • Malá Čermná
 • Hronov
 • Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Bibliografia[]

 • Staffa M. (red.), Słownik geografii turystycznej Sudetów. 13. Góry Stołowe. Wyd. PTTK "Kraj", Warszawa-Kraków, ISBN 83-7005-095-6.
 • Mapa turystyczna, Ziemia Kłodzka Wyd. "Plan" Jelenia Góra 2005 r. ISBN 83 60044 07 4
 • Bluszczowa ( 523 m n.p.m.) – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce i północno-wschodnich Czechach, w Sudetach Środkowych, w Górach Stołowych.Stoliwo Skalniak ( 840-850 m n.p.m.) – wierzchowina w południowo-zachodniej Polsce i północno-wschodnich Czechach w Sudetach Środkowych w Górach Stołowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Malá Čermná (niem. Klein Tscherma, pol. Mała Czermna) – dawna mała górska wieś rolnicza, od 1960 r. administracyjna część miasta Hronov.
  Łaba (czes. Labe, niem. Elbe) – rzeka w Czechach i Niemczech o długości 1165 km (370 km w Czechach) i powierzchni dorzecza 144 055 km² (w Czechach 51 394 km²).
  Stoliwo lub stoliwo górskie – góry lub pojedyncza góra o płaskim szczycie, typowa forma dla obszarów o budowie płytowej. Stoliwo górskie powstaje na skutek selektywnej intensywnej degradacji erozyjnej warstw skalnych tworzących wierzchołek, w wyniku czego odsłonięta zostaje płaska, odporna na działania erozyjne, niżej położona warstwa skał. W Polsce stoliwa górskie występują w Górach Stołowych.
  Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu. Zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo to jest położone na południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część historycznego Śląska, czyli Dolny Śląsk, a także Ziemię kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz niewielki skrawek historycznej Saksonii (Bogatynia i okolice).
  Kudowa-Zdrój (tuż po wojnie Chudoba, niem. Bad Kudowa, czes. Lázně Kudova lub Lázně Chudoba) – miasto i gmina uzdrowiskowa w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim.
  Sudety Środkowe (332.4-5) (cz. Orlická oblast, Střední Sudety, Středosudetská oblast, niem. Mittelsudeten) – pasma górskie w południowo-zachodniej Polsce i w północnych Czechach, w środkowej części Sudetów, będące częścią prowincji Masywu Czeskiego.
  Obniżenia Kudowy lub Obniżenie Kudowskie – mikroregion w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych. Wchodzi w skład mezoregionu Pogórza Orlickiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.052 sek.