• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czerenina

  Przeczytaj także...
  Pasmo Łopiennika i Durnej – pasmo górskie w centralnej części Bieszczadów Zachodnich. Znajduje się pomiędzy Wysokim Działem na zachodzie i pasmem połonin na wschodzie. Składa się z grzbietu Łopiennika oraz Durnej, przechodzącego na północy w rozczłonkowane, niskie pasmo o charakterze pogórza, a także masywu Falowej i Czereniny. Najwyższym szczytem jest Łopiennik (1069 m n.p.m.).Przełęcz im. Mieczysława Orłowicza – przełęcz w Bieszczadach Zachodnich, w masywie Połoniny Wetlińskiej; od 1974 nosi imię Mieczysława Orłowicza.
  Jaworzec – nieistniejąca obecnie wieś w Bieszczadach, na terenie Gminy Cisna, na prawym brzegu rzeki Wetlinki, ok. 3 km na północ od Kalnicy.

  Czerenina (981 m n.p.m.) – szczyt w Bieszczadach Zachodnich, najwyższy w zaliczanym do Pasma Łopiennika i Durnej masywie położonym pomiędzy dolinami Solinki, Wetliny i przełęczą Przysłup (678 m n.p.m.). Znajduje się w głównym grzbiecie masywu, na północny wschód od Krzemiennej (937 m n.p.m.), od której oddzielona jest przełęczą (766 m n.p.m.). Na zachód odbiega ze szczytu wyrównany grzbiet Falowej (968 m n.p.m.). Stoki oraz wierzchołek są całkowicie porośnięte lasem.

  Wetlina (Wetlinka) – rzeka w Bieszczadach Zachodnich; prawy, największy dopływ Solinki. Wetlina ma źródła pod Przełęczą Wyżną (ok. 840 m n.p.m.) i w górnym odcinku (powyżej wsi Wetlina) płynie przez Bieszczadzki Park Narodowy, a dalej przez Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy. W dolnym biegu, aż do ujścia, objęta jest rezerwatem Sine Wiry. Odcinek od źródła do ujścia Górnej Solinki bywa nazywany Wetlinka; niektóre źródła nazwę tę rozszerzają nawet na całą rzekę.Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.

  Szlak turystyki pieszej[ | edytuj kod]

  szlak turystyczny czarny czarny z przełęczy 928 m n.p.m. (Wysoki Dział) na Przełęcz Mieczysława Orłowicza na odcinku Dołżyca – Falowa – CzereninaJaworzec

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Michał Siwicki: Bieszczady. Mapa turystyczna 1:50000. Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2007/2008. ISBN 978-83-7499-019-6.
  2. Mapa wyd. Ruthenus. [dostęp 17.08 2008].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie. Mapa turystyczna. Skala 1:75 000. Wydanie trzecie. Warszawa: PPWK SA. ISBN 83-7329-436-8.
  Dołżyca (dawn. Dołżyce, w latach 1977-1981 Zakole) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Cisna przy drodze wojewódzkiej nr 897, nad rzeką Solinką.Na mapach: 49°11′05″N 22°23′24″E/49,184722 22,390000 Przysłup (678 m n.p.m.) – przełęcz w Bieszczadach Zachodnich. Jest to szerokie i głęboko wcięte siodło leżące pomiędzy bocznym grzbietem odbiegającym z Jasła (odnoga pasma granicznego) a Krzemienną położoną w należącym do Pasma Łopiennika i Durnej masywie Falowej i Czereniny. Prowadzi przez nią droga wojewódzka nr 897 oraz tory Bieszczadzkiej Kolei Leśnej. W pobliżu znajdują się miejscowości Przysłup i Strzebowiska.
  Warto wiedzieć że... beta

  Solinka – rzeka w Bieszczadach Zachodnich, największy po Osławie bieszczadzki dopływ Sanu. Ma 45 km długości i jest pod tym względem trzecia w Bieszczadach. Jej źródła znajdują się na południowych stokach Rosochy w masywie Hyrlatej, na wysokości ok. 1000 m n.p.m. Uchodzi do Jeziora Solińskiego we wsi Bukowiec (poziom wody ok. 410 m n.p.m.).
  Wysoki Dział (Pasmo Wołosania i Chryszczatej, Wielki Dział Etnograficzny) – pasmo górskie położone w zachodniej części polskich Bieszczadów, na wschód od doliny Osławy. Główny grzbiet ciągnie się z północnego zachodu na południowy wschód przez Chryszczatą, przełęcz Żebrak, Jaworne, Wołosań, Sasów, Osinę i opada w Cisnej w dolinę Solinki. Do szczytów masywu poza głównym grzbietem zaliczyć można Maguryczne, Krąglicę, Dział oraz Feliszówkę. Najwyższym wzniesieniem jest Wołosań (1071 m n.p.m.). Pasmo prawie w całości znajduje się w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym.
  Bieszczady Zachodnie (522.12) – rozciągają się od Przełęczy Użockiej (853 m n.p.m.) na wschodzie po Przełęcz Łupkowską (640 m n.p.m.) na zachodzie. Obszar ten w większości leży na terenie Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Charakterystyczny krajobraz Bieszczadów to równoległe, długie, ciągnące się z północnego zachodu na południowy wschód pasma górskie, których wysokość wzrasta z zachodu na wschód. Najwyższym szczytem Bieszczadów Zachodnich jest Tarnica (1346 m n.p.m.), najwybitniejszym – Wielka Rawka (523 m nad przeł. Beskid).

  Reklama

  Czas generowania strony: 1 sek.