• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czechówka - rzeka

  Przeczytaj także...
  Wieniawa – dawne miasto, obecnie dzielnica Lublina (województwo lubelskie). Wieniawa otrzymała prawa miejskie na przełomie XVI i XVII wieku, stając się kolejnym miejscem osadnictwa żydowskiego w okolicach Lublina. Przestała być miastem w 1870 roku, zostając włączona do gminy Konopnice. W 1916 roku została włączona do Lublina.Czechów – licząca ok. 60 tys. mieszkańców dzielnica mieszkaniowa Lublina w północnej części miasta. Administracyjnie dzieli się na dwie części: Czechów Północny i Czechów Południowy, posiadające status dzielnic, jako jednostki pomocnicze samorządu miejskiego (bez własnych symboli czy budżetu). Od północy granica miasta oddziela ją od Jakubowic Konińskich, od zachodu poprzez tereny poligonu na Górkach Czechowskich graniczy ze Sławinem, od Centrum i Wieniawy oddziela ją Aleja Solidarności (trasa tranzytowa przez miasto). Od wschodu Czechów graniczy z Ponikwodą.
  Lubelszczyzna – określenie regionu używane w zależności od kontekstu w odniesieniu do ziemi lubelskiej (średniowiecze), województwa lubelskiego z lat 1474–1795 lub do późniejszych województw lubelskich. Po 1999 r. instytucje samorządowe pod nazwą Lubelszczyzna określają obecne województwo lubelskie i stosują je zamiennie (synonim).

  Czechówkastruga na Lubelszczyźnie, lewy dopływ Bystrzycy.

  Swoje źródła posiada na terenie wsi Płouszowice. W Lublinie przepływa obok Ogrodu Botanicznego i wzdłuż alei Solidarności, rozdzielając Czechów i Wieniawę. Część jej odcinka na terenie miasta (od ul. Wodopojnej do Unii Lubelskiej) przebiega pod ziemią, zamknięta w betonowym kanale w 1937 r. Do Bystrzycy uchodzi na terenie dzielnicy Tatary.

  Szerokie - niegdyś osiedle, a od 2006 roku jedna z 27 dzielnic administracyjnych Lublina, położona w północno zachodniej części miasta. Granice wyznaczają od wschodu obszar ogródków działkowych "Zimne Doły", od zachodu granica miasta, od północy rzeka Czechówka a od południa ulica Wojciechowska.Bystrzyca - lewy dopływ Wieprza, jedna z ważniejszych rzek Wyżyny Lubelskiej. Swoje źródła ma w Sulowie (na wysokości 227 m n.p.m.). Przepływa przez Lublin. Całkowita długość rzeki wynosi 70,3 km, a powierzchnia jej dorzecza 1315,5 km. Poniżej miejscowości Spiczyn (na wysokości 152 m n.p.m.) uchodzi do Wieprza.

  Do początku XX w. na terenie lubelskiego Sławinka znajdowało się uzdrowisko z mineralnymi wodami pochodzącymi z Czechówki.

  Obecnie rzeka nie przypomina tej z początków minionego stulecia. Prace melioracyjne częściowo zmieniły bieg jej koryta, sama rzeka jest o wiele płytsza.

  W związku z rozpoczęciem w 2012 roku budowy przedłużenia Alei Solidarności do węzła Dąbrowica, zniszczono ostatni niezdegradowany przez człowieka fragment Czechówki. Malownicze meandry z otaczającymi je podmokłymi łąkami i stawami położone za Muzeum Wsi Lubelskiej zostały zasypane, a rzekę poprowadzono w prostym, betonowym korycie.

  Aleja "Solidarności" - ważna arteria komunikacyjna w Lublinie o długości 4,1 km. Jest częścią lubelskiej Trasy W-Z, a także dróg krajowych nr: 17E372, 12, a na odcinku od skrzyżowania z Al. W. Sikorskiego i gen. B. Ducha do Ronda R. Kuklińskiego też 19. Arteria przebiega przez jeden węzeł drogowy. Ulica jest dwujezdniowa i posiada cztery pasy w każdą stronę. Jej przedłużeniem jest Al. Tysiąclecia.Tatary – lubelska dzielnica mieszkaniowa położona na wschód od Starego Miasta. Jej zachodnią granicę stanowi rzeka Bystrzyca.

  Dopływy: Łazęga i Konopniczanka.

  Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy

  Dzielnice Lublina nad Czechówką[]

 • Szerokie
 • Sławin
 • Sławinek
 • Wieniawa
 • Czechów
 • Śródmieście
 • Kalinowszczyzna
 • Stare Miasto
 • Tatary • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Śródmieście – centralna część miasta, skupiająca funkcje administracyjne, handlowe, usługowe. Wytworzony podczas długotrwałych procesów następujących po sobie przekształceń w wyniku których powstał zespół zabudowy wielofunkcyjnej. Śródmieście jest częścią miasta która podlega nieustannym przemianom, związanym z rozwojem techniki i z nowymi potrzebami ludności.
  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie gromadzi zabytki architektury drewnianej, murowanej i zbiory etnograficzne z rejonu dawnego województwa lubelskiego; wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.
  Stare Miasto – historycznie najstarsza część Lublina. Od 23 lutego 2006 r. także dzielnica administracyjna Lublina, obejmująca również ogródki działkowe "Podzamcze" po wschodniej stronie al. Unii Lubelskiej. 16 maja 2007 roku zespół architektoniczno-urbanistyczny został wpisany na listę Pomników historii.
  Sławin – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice, przy drodze wojewódzkiej Kalisz – Wieruszów i drodze lokalnej Ołobok – Psary.
  Kalinowszczyzna – dzielnica mieszkaniowa w Lublinie, położona w północno-wschodniej części miasta, którą tworzą cztery osiedla: Osiedle XXX-lecia, Osiedle Niepodległości, Osiedle 40-lecia i Osiedle Kolejarz. Składa się z rejonu ul. Kalinowszczyzna na południu, który charakteryzuje się podmiejską, a miejscami wiejską zabudową z lokalnego kamienia wapiennego oraz z wielkopłytowego osiedla mieszkaniowego na północy, powstałego w latach 70. XX wieku.
  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:
  Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין, lit. Liublinas, ros. Люблин) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.

  Reklama