• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cześnik

  Przeczytaj także...
  Urzędy ziemskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów wywodziły się z urzędów książęcych z czasów rozbicia dzielnicowego.Cześnik wielki litewski (łac. picerna Magni Ducatus Lithuaniae) – urząd dworski Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Cześnik – w średniowiecznej Polsce (XIII wiek) urzędnik królewski dbający o „piwnicę” monarchy, a podczas biesiady podający mu puchary. Od XIV w. urząd ten stał się honorowym (cześnik koronny, cześnik wielki litewski oraz cześnik ziemski), a więc nie pociągającym za sobą żadnych obowiązków. W Rzeczypospolitej Szlacheckiej był niższym urzędem ziemskim (w hierarchii urzędów (1768) w Koronie przed łowczym i za podstolim, na Litwie przed horodniczym i za podczaszym).

  Szymon Jaxa-Konarski (ur. 26 kwietnia 1894 w Bidzinach, zm. 12 czerwca 1981 w Paryżu) – polski ekonomista, heraldyk i genealog.Cześnik Maciej Raptusiewicz – jedna z głównych postaci Zemsty Aleksandra Fredry. Cześnikiem ziemski (w dawnej Polsce cześnik kładł przed królem potrawy). Jego urząd był ważniejszy od urzędu rejenta na dworze. Stary kawaler, buntownik, raptus, łatwo wybucha gniewem. Wysoki, czerstwy, dobrze zbudowany, w średnim wieku, szczery, dąży wprost do celu. Jego wykształcenie jest znikome. Konfederat barski za młodu walczył z Moskalami służąc prawdopodobnie pod komendą Kazimierza Pułaskiego. Wiek nieznany, cierpi na różne choroby np. kurcz żołądka i reumatyzm. Jest postacią komiczną. Jego ulubionym powiedzeniem jest "mocium panie". Ma swego znienawidzonego wroga, którym jest Rejent Milczek, jego antagonista. Cześnik ma problemy z kobietami, ponieważ nie umie flirtować. Chce wziąć ślub z Podstoliną, lecz nie udaje mu się to. Jego bratanicą jest Klara, która kocha Rejentowego syna - Wacława Milczka.

  Tytuły odojcowskie i odmężowskie[]

  Tradycyjnie dzieci cześnika miały prawo do tytułu odojcowskiego. Dla synów tytułem takim był cześnikowic, a dla córek cześnikówna. Żony cześnika miały prawo do tytułu odmężowskiego – cześnikowa.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.

  Zobacz też[]

 • urzędy ziemskie,
 • podczaszy
 • Cześnik Raptusiewicz – bohater komedii Zemsta Aleksandra Fredry
 • Przypisy

  1. Acta Universitatis Lodziensis: Folia archaeologica, Wydanie 21. Uniwersytet Łódzki, 1997. str. 171, 183
  2. Szymon Konarski. Szlachta kalwińska w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Semper, 1936, str. 8, 41, 50
  3. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego: powiększony dodatkami z poźniejszych autorów, rękopismów, dowodów, urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Tom 6. Waif, 1841, str. 317
  I Rzeczpospolita – współczesna, umowna nazwa państwa złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, stosowana dla okresu od połowy XV wieku, czyli od stworzenia podstaw demokracji szlacheckiej, poprzez okres istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów do III rozbioru w 1795 roku.Podstoli - w dawnej Polsce od XV w. urzędnik nadworny, po części zastępca stolnika; wkrótce urząd tytularny, odrębny w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim; także urząd ziemski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Horodniczy (łac. aedilis) – urząd ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego funkcjonujący od XV w, ostatni urząd w hierarchii ziemskiej województw wschodnich Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  Aleksander Fredro, hrabia herbu Bończa (ur. 20 czerwca 1793 w Surochowie, zm. 15 lipca 1876 we Lwowie) – polski komediopisarz, pamiętnikarz, poeta, wolnomularz. Tworzył w epoce romantyzmu.
  Kasper Niesiecki (ur. 31 grudnia 1682, zm. 9 lipca 1744 w Krasnymstawie) – polski genealog heraldyk, jezuita, leksykograf, pisarz, teolog, kaznodzieja.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.