• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czaszki

  Przeczytaj także...
  Wrocławskie Przedmieście – historyczna dzielnica Kalisza, obecnie lewobrzeżna część Śródmieścia położona na południowy zachód od kaliskiej starówki, ograniczona Prosną oraz ulicami: Czaszkowską, Nowym Światem, Harcerską, Mikołaja Kopernika; graniczy z Czaszkami, Kalińcem, Widokiem, Ogrodami, Piskorzewiem; stanowi cenny zespół obiektów zabytkowych (barokowych, klasycystycznych, secesyjnych, modernistycznych); w granicach administracyjnych od 1785; pełni funkcje mieszkaniowo-usługowe.Stary cmentarz żydowski w Kaliszu – kirkut w Kaliszu, na Czaszkach, leżący przy ul. Nowy Świat został założony w 1287 roku. Podczas II wojny światowej Niemcy doszczętnie zdewastowali teren cmentarza, używając nagrobków do wybrukowania Kanału Rypinkowskiego. Na terenie cmentarza znajduje się obecnie osiedle mieszkaniowe.
  Ulica Nowy Świat – jedna z najważniejszych i najruchliwszych ulic w centrum Kalisza. Do czasu otwarcia Szlaku Bursztynowego była fragmentem drogi wojewódzkiej nr 450. Znajduje się w dwóch dzielnicach miasta - Śródmieściu i Czaszkach. Jej długość wynosi około 1,1 km.

  Czaszki – lewobrzeżne osiedle Kalisza, położone na południe od historycznego Wrocławskiego Przedmieścia; od 1906 w granicach miasta. W XIX w. obszar ten określano nazwą Wydory. Osiedle wytyczają ulice Górnośląska, Polna, Nowy Świat oraz Trasa Bursztynowa.

  Historia[]

  Nazwa osiedla Czaszki pochodzi od cmentarza żydowskiego, usytuowanego na tym terenie w XII w. (zlikwidowanego w latach 19401944). Rytualnie płytko chowane ciała zmarłych na cmentarzu, były często rozmywane przez deszcze, odsłaniając tym samym ich kości. W czasie wojny Niemcy likwidując cmentarz, wykorzystali nagrobki do umocnienia skarp Kanału Rypinkowskiego.

  Demonstracja (łac. demonstratio - wskazanie, inaczej manifestacja) – wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś części opinii publicznej. Jest to publiczne okazywanie uczuć, postawy wobec czegoś lub kogoś przez jednostkę lub grupę.Rytuał – zespół specyficznych dla danej kultury symbolicznych sekwencji sformalizowanych czynów i wypowiedzi, wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku, który jednakże może być znacznie oderwany od pozornie oczywistego celu funkcjonalnego.

  Czaszki jako wieś podmiejska nie miała dobrej sławy, wśród ubóstwa robotników i bezrobotnych mieszkających tam w prowizorycznych, drewnianych parterowych domkach, krytych papą lub gontem, budziły się liczne protesty oraz tworzyły pierwsze robotnicze związki zawodowe.

  Osiedle Czaszki
  Park Przyjaźni (założony w latach 1977–1978)
  Typowa zabudowa osiedla Czaszki
  Widok z parku na osiedle mieszkaniowe

  W XX w. powstały nowe osiedla mieszkaniowe, wzniesiono szkołę podstawową oraz kościół Miłosierdzia Bożego (wg projektu architektonicznego z 1958). Park Przyjaźni o powierzchni około 10 ha, założono na wyrobisku po cegielni w latach 19771978.

  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.Kanał Rypinkowski (dawniej Topielec) – kanał wodny w Kaliskim Węźle Wodnym, wybudowany w latach 1842–1843 według projektu Teodora Urbańskiego, kanał ulgi dla Prosny, przeprowadza wody wezbraniowe przez Kalisz na południe od Śródmieścia; kanałem biegnie wodny szlak turystyczny.

  Przypisy

  1. Czaszki, [w:] WładysławW. Kościelniak WładysławW., Wędrówki po moim Kaliszu, Kalisz: Edytor, 2010, ISBN 978-83-60579-56-5.
  2. Park Przyjaźni, W Kaliszu [dostęp 2016-06-06] (pol.).

  Linki zewnętrzne[]

 • Czaszki w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom I (Aa – Dereneczna) z 1880 r.
 • Czaszki w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XV, cz. 1 (Abablewo – Januszowo) z 1900 r.
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Szlak Bursztynowy (ul. Szlak Bursztynowy, Trasa Bursztynowa) – śródmiejska obwodnica Kalisza, która łączy ulicę Łódzką z ulicą Górnośląską i ma 3,2 km długości. Zrealizowano już wszystkie trzy etapy:<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Zajmuje przestrzeń pomiędzy rdzeniem, a warstwą łyka i kory. Pod względem technicznym drewno jest naturalnym materiałem kompozytowym o osnowie polimerowej wzmacniany ciągłymi włóknami polimerowymi, którymi są podłużne komórki zorientowane jednoosiowo.
  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Kość (łac. os, lm ossa; gr ostéon) – narząd, budujący układ kostny. Nauką zajmującą się kośćmi jest osteologia.
  Ulica Górnośląska – jedna z głównych i ruchliwszych ulic centrum Kalisza przechodząca przez dzielnice Rogatka, Czaszki, Kaliniec i osiedle Adama Asnyka. Ma około 1,8 km długości. Jest to główna trasa wylotowa ze ścisłego Śródmieścia miasta na Ostrów Wielkopolski.
  Deszcz – opad atmosferyczny dosięgający powierzchni Ziemi w postaci kropel wody o średnicy większej od 0,5 mm. Gdy krople są mniejsze niż 0,5 mm opad taki nazywa się mżawką. Opad nie sięgający powierzchni Ziemi nazywa się virgą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.