Czasopismo Prawno-Historyczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Czasopismo Prawno-Historyczneczasopismo naukowe (półrocznik) wydawane od 1948, poświęcone historii prawa. Jego założycielem był Zygmunt Wojciechowski. Wydawcą jest Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tematyka pisma: prawo rzymskie, historia prawa, historia doktryn politycznych i prawnych. W latach 2013–2018 było ujęte w części „B” wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (maks. 8 punktów za publikację).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Dorota Malec – polska prawniczka, historyk prawa polskiego i administracji, profesor, kierownik Katedry Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawuje obecnie funkcję prodziekana ds. studiów administracyjnych na WPiA UJ. Specjalizuje się w historii prawa okresu II Rzeczypospolitej. Ponadto pracuje w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach .

W latach 1978–2014 redaktorem naczelnym czasopisma był Henryk Olszewski. Od 2014 funkcję tę pełni Małgorzata Materniak-Pawłowska.

Rada Naukowa czasopisma ma następujący skład: Krystyna Chojnicka (przewodnicząca), Igor A. Arzumanov, Adriana Ciancio, Jūratė Kiaupienė, Gerald Kohl, Michael G. Müller, Jarosław Nikodem, Natalia Starczenko, Elena V. Timoshina. W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą: Wilhelm Brauneder, Wojciech Góralski, Stanisław Grodziski (przewodniczący), Andrzej Gulczyński, Hubert Izdebski, Danuta Janicka, Artur Korobowicz, Krzysztof Krasowski, Adam Lityński, Dorota Malec, Małgorzata Materniak-Pawłowska, Jacek Matuszewski, Henryk Olszewski, Krzysztof Ożóg, Michał Pietrzak, Marian J. Ptak, Zygfryd Rymaszewski, Katarzyna Sójka-Zielińska, Wacław Uruszczak, Stanisław Waltoś, Wojciech Witkowski, Maria Zabłocka, Andrzej Zakrzewski.

Andrzej Gulczyński (ur. 2 listopada 1961 w Pleszewie) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w prawie osobowym w XIX i XX w., archeologii prawnej i historii ustroju Polski w okresie międzywojennym, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Historia doktryn politycznych i prawnych – nauka humanistyczna i społeczna, jedna z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa. Zajmuje się rekonstrukcją historii myśli politycznej oraz prawnej, Jest to historia poglądów na strukturę polityczną społeczeństwa oraz na obowiązujące w społeczeństwie prawo. Po 1956 roku stała się odrębnym przedmiotem w dydaktyce uniwersyteckiej.

W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzili m.in. Andrzej Ajnenkiel, Józef Mélèze-Modrzejewski i Janusz Sondel.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona internetowa czasopisma
 • Tytuły artykułów z wszystkich wydań
 • Pełne teksty niektórych artykułów z lat 2010-2012
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Małgorzata Materniak-Pawłowska (ur. 10 lutego 1971) – polska prawnik, doktor habilitowana nauk prawnych, specjalizuje się w historii ustroju Polski (w szczególności wymiar sprawiedliwości II Rzeczypospolitej), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Krzysztof Zbigniew Krasowski (ur. 1955 w Gnieźnie) – polski prawnik, specjalista w zakresie historii państwa i prawa, prawa wyznaniowego oraz historii nauki prawa, adwokat. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1978) i Wydziału Prawa i Administracji UAM (1979). Profesor tytularny nauk prawnych. Kierownik Katedry Historii Ustroju Państwa Wydziału Prawa i Administracji UAM. Od 2008 r. prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Członek kolegium redakcyjnego Czasopisma Prawno-Historycznego, rady naukowej Przeglądu Prawa Wyznaniowego, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wacław Uruszczak (ur. 28 września 1946 w Krakowie) - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu historii prawa oraz prawa kościelnego. Kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego oraz kierownik Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznanionego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytutu Jagiellońskiego. Adwokat.
  Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa. Aktualny wykaz został opublikowany 23 grudnia 2015.
  Hubert Ireneusz Izdebski (ur. 19 września 1947 w Warszawie) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, historyk idei i prawa, teoretyk administracji, specjalizujący się w opracowywaniu projektów ustaw i zagadnieniach samorządowych, radca prawny i adwokat.
  Michał Pietrzak (ur. 15 lipca 1929 w Gąbinie k. Płocka) – polski prawnik, profesor tytularny nauk prawnych, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
  Maria Katarzyna Sójka-Zielińska (ur. 1931) – polska historyk prawa, zajmująca się zagadnieniami historii powszechnej państwa i prawa, profesor, wykładowca akademicki.
  Krystyna Chojnicka (ur. 1951) - prof. dr hab., polska prawnik, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykłada także w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WPiA UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski.

  Reklama