• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czas reakcji

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.CRT (z ang. Cathode-Ray Tube) – oznaczenie kineskopu z działem elektronowym. W języku polskim pod tym słowem przyjęto potoczną nazwę skrótową, synonim dla wyrażenia: monitor CRT – czyli oznaczenie dla modeli monitorów komputerowych, których ekran oparty jest na kineskopie.
  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, LCD (ang. Liquid Crystal Display) – urządzenie wyświetlające obraz, którego zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.

  Czas reakcji – czas, który upływa pomiędzy momentem wysłania sygnału wzbudzającego do określonego obiektu a reakcją obiektu (wykonaniem działania) na ten sygnał.

  Monitory LCD[ | edytuj kod]

  Czas reakcji jest jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących monitory LCD. Według standardów jakości ISO, to czas przejścia pojedynczego piksela matrycy ciekłokrystalicznej ze stanu zapalonego (biały) do stanu zgaszonego (czarny), a następnie ponownie do stanu zapalonego (biały).

  Opóźnienie wejścia (input lag, efekt opóźnienia) – zjawisko występujące w niektórych typach ekranów LCD, polegający na opóźnieniu wyświetlanego obrazu w stosunku do czasu sygnału sterującego obrazem. Opóźnienie sięga 65 ms, co odpowiada około 3-4 klatkom obrazu wyświetlanego z częstotliwością 65 Hz. Zjawisko to jest powszechne dla matryc typu TFT, S-PVA, S-MVA oraz TN. Ciekawostką jest to, iż panele S-PVA mają większe opóźnienie sygnału niż P-MVA, podczas gdy panele typu IPS praktycznie go nie wykazują. Efektu opóźnienia nie należy wiązać z czasem reakcji matrycy.Projektowanie wspomagane komputerowo, CAD (ang. Computer Aided Design) – zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym. Metodologia CAD znajduje zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, elektrycznej, budowlanej. Znamienne dla CAD jest cyfrowe modelowanie geometryczne mające na celu opracowanie zapisu konstrukcji wyrobu (jednego obiektu technicznego lub ich układu). Definiowaną postać konstrukcyjną wyrobu tworzą jego cechy:

  Znaczna część producentów określa czas reakcji w pseudostandardzie GTG (ang. gray to gray), w którym mierzy się czas przejścia piksela o kolorze szarym (tj. świecącego z jasnością mniejszą niż maksymalna) do stanu zgaszonego, a następnie ponownie do stanu zapalonego emitującego kolor szary. Jako iż określenie wielkości natężenia jasności jako „szary” jest wysoce nieprecyzyjne, standardy ISO nie dopuszczają takich testów do określania czasu reakcji matrycy – podana przez producenta wartość reakcji może być w ten sposób znacznie zaniżona. Niezależne testy monitorów, w sporadycznych przypadkach, wskazują nawet dwukrotnie dłuższe rzeczywiste czasy reakcji matrycy niż podane w specyfikacji danego monitora.

  Wyświetlacz PDP (z ang. plasma display panel) – wyświetlacz, który do tworzenia obrazu wykorzystuje plazmę i luminofor.Herc (Hz) – jednostka miary częstotliwości w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np. CGS, MKS i MKSA. Definiuje się ją jako liczbę cykli na sekundę.

  Należy mieć na uwadze, że starsze monitory z długim czasem reakcji powodują efekt smużenia podczas przemieszczania się obiektów na ekranie, co sprawia, że np. oglądanie filmów wideo jest wyjątkowo niekomfortowe. Krótki czas reakcji zależy głównie od rodzaju matrycy i elektroniki nią sterującej, pozwalając tym samym na uzyskanie szybkich zmiany barw pikseli w stosunku do zmian sygnału. Większość z bieżąco produkowanych (2015) monitorów LCD posiada rzeczywiste czasy reakcji (<10ms) satysfakcjonujące do typowych zastosowań. W sprzedaży najczęściej można spotkać ekrany o czasie reakcji 1 ms, 2 ms i 5 ms, jednak w większości są to wartości w pseudostandardzie GTG, który został wyżej opisany.

  Piksel (ang. pixel – wyraz utworzony ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element) jest to najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor, patrz subpiksel) element obrazu wyświetlanego na ekranie (monitora komputerowego, telewizora itp.), drukowanego (dotyczy technologii druku punktowego) lub uzyskiwanego za pomocą urządzeń przetwarzania obrazu (aparat cyfrowy, skaner).Plamka żółta (łac. macula lutea) – miejsce na siatkówce oka niektórych kręgowców (kameleony, naczelne) o największej rozdzielczości widzenia związanej z największym zagęszczeniem czopków. U pozostałych kręgowców plamki tej nie spotyka się, a jej odpowiednikiem jest plamka (macula) lub pole środkowe (area centralis). W centrum plamki żółtej zazwyczaj znajduje się zagłębienie zwane dołeczkiem (foveola).

  Monitory kineskopowe typu CRT, wyświetlające obraz z częstotliwością 60-80 Hz, mają czas reakcji rzędu 12,5 ms. Z powodu tego, iż obraz jest w tych konstrukcjach wciąż na nowo „rysowany” przez wiązkę elektronów, w monitorach tych nie występują zakłócenia obrazu związane z efektem smużenia, podobnie jak to ma miejsce w wyświetlaczach plazmowych. Wadą ich jest jednak niedostrzegalne migotanie, powodujące zmęczenie wzroku. Ogólnie przyjmuje się, że plamka żółta ludzkiego oka nie jest w stanie rejestrować migotania obrazu, jeśli jego częstotliwość jest powyżej 72 Hz, dlatego zalecaną minimalną częstotliwością pracy na monitorach CRT było 75 Hz; jednak tak naprawdę wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji danego użytkownika.

  Kineskop – rodzaj lampy obrazowej. Cechą odróżniającą kineskop od lampy oscyloskopowej jest magnetyczne odchylanie elektronów.

  Ekrany LCD z długim czasem reakcji nie nadają się do wyświetlania szybko zmieniających się obrazów. Należy zaważyć, że reakcja matrycy na sygnał sterujący nakłada się także z inną formę opóźnienia wyświetlanego obrazu (tzw. input lag), powodując iż szybkie zmiany obrazu, wymuszane np. przez gry komputerowe lub wymagające wysokiej precyzji narzędziach typu CAD, nie odpowiadają bieżącemu sygnałowi sterującemu z karty graficznej, powodując dezorientację użytkowników. Dla tych osób sugerowano nadal używanie monitorów kineskopowych (CRT), a aktualnie używanie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych wykonywanych w technologii IPS, w których ten efekt jest niezauważalny. Niestety producenci monitorów LCD nie informują o wartości „input lag” dla swoich produktów, a jedynie o czasie reakcji. Mimo to należy zaznaczyć, iż wszystkie monitory LCD doskonale spisują się w przypadku pisania dokumentów tekstowych, przeglądania stron www, korzystania z typowych gier czy używania ich w charakterze kina domowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.72 sek.