• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czas GPS

  Przeczytaj także...
  Maser (od (ang.) Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation: wzmocnienie mikrofal poprzez wymuszoną emisję promieniowania) – urządzenie wzmacniające mikrofale za pomocą emisji wymuszonej promieniowania elektromagnetycznego. Przyrząd elektroniki kwantowej wytwarzający lub wzmacniający promieniowanie elektromagnetyczne mikrofalowe. Ma zastosowanie w urządzeniach radioastronomicznych, radarowych, łączności satelitarnej i kosmicznej. Maser to urządzenie o zasadzie działania identycznej jak laser, ale emitujące promieniowanie w innym zakresie częstotliwości.Global Positioning System (GPS) - właściwie GPS-NAVSTAR (ang. Global Positioning System – NAVigation Signal Timing And Ranging) – jeden z systemów nawigacji satelitarnej, stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. System składa się z trzech segmentów: segmentu kosmicznego - 31 satelitów orbitujących wokół Ziemi na średniej orbicie okołoziemskiej; segmentu naziemnego - stacji kontrolnych i monitorujących na ziemi oraz segmentu użytkownika - odbiorników sygnału. Zadaniem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie.
  Zegar atomowy – rodzaj zegara, którego działanie opiera się na zliczaniu okresów atomowego wzorca częstotliwości.

  Czas GPS (GPST) – czas odmierzany przez sieć zegarów atomowych używany w globalnej nawigacji satelitarnej GPS.

  Czas GPS jest utrzymywany przez sieć zegarów atomowych rozmieszczonych w ośrodkach sterowania systemu GPS, na satelitach systemu GPS oraz w United States Naval Observatory. Poprawki dla zegarów pokładowych względem czasu GPS są na bieżąco wysłane do poszczególnych satelitów.

  Używaną jednostką czasu jest 1 sekunda w układzie SI. Czas GPS jest skoordynowany z międzynarodowym czasem atomowym (TAI) na chwilę 00:00 UTC 6 stycznia 1980 roku. Związek między TAI a GPST opisuje wzór:

  United States Naval Observatory (pol. Obserwatorium [Astronomiczne] Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych) jest jedną z najstarszych agend naukowych Stanów Zjednoczonych. Obserwatorium znajduje się w Waszyngtonie i jest jednym z niewielu obserwatoriów astronomicznych zlokalizowanych w dużym mieście: gdy obserwatorium było budowane, znajdowało się na obrzeżach (naonczas znacznie mniejszego) Waszyngtonu i zanieczyszczenie światłem nie stanowiło poważnego problemu.Sekunda (łac. secunda – następna, najbliższa) – jednostka czasu, jednostka podstawowa większości układów jednostek miar np. SI, MKS, CGS – obecnie oznaczana s, niegdyś sek.
  TAI – GPST = 19 s + C0,

  gdzie C0 jest zmienną poprawką rzędu 10 ns wynikającą z możliwych różnic chodu zegarów atomowych w tych różnych systemach.

  Historia[]

  Zastosowane technologie obliczeniowe oraz założenia stawiane przed systemem NAVSTAR-GPS wymagały wprowadzenia i utrzymania jednolitego systemu czasowego.

  Początkowy czas GPS wyznaczany był przez zegary atomowe cezowo-rubidowe, obecnie stosowane są masery wodorowe. Pozwoliło to zwiększyć dokładność wyznaczenia czasu z 10 do 10 /24h.

  Międzynarodowy czas atomowy (ang. International Atomic Time, fr. Temps Atomique International, TAI) - międzynarodowy standard pomiaru czasu, utworzony w 1955 r., bazujący na uśrednieniu czasu mierzonego przez wiele cezowych zegarów (zegarów atomowych) na całym świecie. TAI jest utrzymywany przez Międzynarodowe Biuro Wag i Miar (Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)), światowe ciało zarządzające pomiarami czasu dla celów cywilnych. TAI jest podstawą Universal Time Coordinated.Uniwersalny czas koordynowany, UTC (ang. Universal Time Clock lub Coordinated Universal Time, fr. Temps Universel Coordonné) – wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego. By zapewnić, że Słońce średnio w ciągu roku przechodzi nad południkiem zerowym o godz. 12:00 UTC z dokładnością nie mniejszą niż 0,9 s, od czasu do czasu do UTC dodawana jest tzw. sekunda przestępna. Operację tę przeprowadza IERS (International Earth Rotation Service).

  Przypisy

  1. Jan Kryński (red.): Rocznik astronomiczny na rok 2015. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii, 2014, s. 174.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.