• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czarny charakter  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Smok Wawelski – legendarny smok mieszkający u podnóża krakowskiego wzgórza wawelskiego w jaskini nazywanej Smoczą Jamą.Film szpiegowski – określenie gatunku dzieł filmowych, których fabuła osnuta jest wokół tematyki szeroko pojętego szpiegostwa. Podgatunek filmowego kryminału.
  Doktor Zło – parodia typowego czarnego charakteru z filmów akcji i szpiegowskich

  Czarny charakter lub szwarccharakter – określenie na człowieka złego, postępującego niegodziwie. Najczęściej jest używane w stosunku do postaci fikcyjnych. W fabule czarny charakter może być antagonistą lub protagonistą. Jest determinowany przez czyny i usposobienie, które są powszechnie postrzegane za złe lub są na takie kreowane w danym dziele. Jedną z najczęstszych cech czarnego charakteru jest chciwość.

  Żałoba – tradycyjne uzewnętrznione odzwierciedlenie tego co się dzieje z kimś, kto stracił bliskiego. Żałoba, a przeżywanie straty to dwie różne rzeczy, bo przeżywanie straty zachodzi wewnątrz. Jest to reakcja całego naszego "ja" na stratę.Postać fikcyjna (łac. homo fictus) – wytwór wyobraźni autora, kreacja artystyczna, nieistniejąca w rzeczywistości osoba. Postacie fikcyjne mogą występować w dziele literackim, filmie, sztuce teatralnej lub innym dziele kultury, w grach komputerowych i fabularnych lub przekazach reklamowych.

  Głównym celem istnienia czarnego charakteru w komiksie, książce czy filmie jest tworzenie opozycji dla dobrego bohatera lub superbohatera. Czarny charakter jest przeciwnikiem oraz wrogiem superbohatera. Jego złe zamiary lub czyny nadają sens i powód do działania dobrej postaci. Wśród najczęściej pojawiających się złoczyńców wyróżnić można szalonych naukowców, złych czarnoksiężników, czarownice, złe królowe, potwory oraz psychopatycznych, seryjnych morderców. Postacie charakteryzujące się czystym złem, przebiegłością, sprytem, często knujące swój nikczemny plan na zniszczenie lub przejęcie całego świata. Kontrastują z bohaterem, którego definiują odwaga, heroiczne czyny, sprawiedliwość i działania podyktowane wyższym dobrem.

  Noc – część doby, w czasie której Słońce znajduje się poniżej linii horyzontu. Można też ją określić jako okres od zmierzchu do świtu. Zjawisko to występuje na planetach krążących wokół gwiazd – czyli ich satelitach, w tym również na Ziemi. Przeciwnym pojęciem jest dzień.Antybohater – pierwszoplanowa postać literacka lub filmowa, niemająca jednak cech bohatera lub mająca je w niewielkim stopniu. Antybohater może mieć cechy negatywne, będące zaprzeczeniem cech heroicznych bądź może być tych ostatnich pozbawiony albo posiadać je w bardzo ograniczonym stopniu (może być fajtłapą, tchórzem, nieudacznikiem, leniem). Antybohater dokonuje czasem czynów heroicznych, jednak sposób, w jaki to robi bądź jego intencje niekoniecznie są heroiczne.

  Pomimo fabuły, która zwykle prowadzona jest tak, żeby widz sympatyzował z dobrymi postaciami, często to złe postacie cieszą się stałym zainteresowaniem. Niektóre zdobywają przychylność fanów swoją inspirującą inteligencją, inne niestrudzoną determinacją. Superzłoczyńcy nigdy się nie poddadzą. Nie ważne, jak wiele razy bohater zdoła powstrzymać niecne plany złoczyńcy, on za każdym razem wróci z nowymi. Czasami zastąpiony przez kolejnego, silniejszego od niego zbira.

  Revan to fikcyjna postać z uniwersum Gwiezdnych wojen. Odgrywa on ważną rolę w grach Knights of the Old Republic i Knights of the Old Republic II: The Sith Lords.Jaś i Małgosia, niem. Hänsel und Gretel – imiona bohaterów i tytuł baśni o dwojgu dzieci, które pozostawione w lesie przez rodziców trafiły na czarownicę Babę Jagę. Baśń zapisali bracia Grimm i opublikowali w 1812.

  Każda dobra fabuła musi mieć dobrze napisany czarny charakter. Superbohater będzie tak dobry, jak dobry będzie jego superzłoczyńca. Im bardziej potężny, budzący jednocześnie szacunek i strach tym lepiej. W końcu, czym byłby superbohater bez godnego przeciwnika?

  Twórcy coraz częściej decydują się na uczynienie antybohatera główną postacią. To zjawisko ma miejscu w przypadku, chociażby Dextera (2006) lub Klausa z The Originals (2013). Obaj są psychopatycznymi mordercami, którzy bez przerwy pozbawiają kogoś życia jednak mimo to, wzbudzają pozytywne uczucia, a widzowie potrafią się z nimi utożsamić.  W przypadku Dextera mamy motyw seryjnego mordercy, który działa według własnego kodeksu moralnego, otóż wśród jego ofiar są tylko przestępcy, często seryjni mordercy, którzy w jakiś sposób uniknęli kary. Dzięki swojej niezwykłej charyzmie i inteligencji Dexter staje się jednym z ulubionych filmowych seryjnych morderców.

  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.Serial animowany – ciąg regularnie pokazywanych (w kinie, telewizji) filmów animowanych o wspólnym tytule seryjnym, zwykle podobnych do siebie. Poszczególne odcinki najczęściej posiadają podobnych bohaterów oraz wspólną scenerię. W przypadku kanałów telewizyjnych programy są tworzone lub adaptowane z użyciem wspólnego tytułu seryjnego i mogą być publikowane co najmniej raz w tygodniu o określonej porze.

  Etymologia[ | edytuj kod]

  Barwa czarna w historii kultury była postrzegana jako symbol czegoś negatywnego, mrocznego, przeciwieństwo światła, kolor nocy, zniszczenia, żałoby i śmierci. Dlatego czarny charakter jest utożsamiany z negatywnym usposobieniem.

  Germanizm (od Germania – łacińska nazwa Niemiec) – wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa zapożyczona z języka niemieckiego (lub innych języków germańskich). Wyróżnia się germanizmy:Protagonista (z greckiego (πρωταγωνιστής) – główny aktor w teatrze starożytnej Grecji, najwybitniejszy aktor w teatrze, który prowadził dialog z chórem i innymi aktorami występującymi w sztuce. W teatrze późniejszych epok określano tym mianem osobę, wokół której toczy się akcja, która jest jej głównym motorem, a także której przemiana jest opisywana. Protagonista w tym ujęciu nie musi być osobą graną przez jakiegokolwiek aktora w dramacie. Protagonistą jest obecnie nazywany również odtwórca głównej roli w filmie lub główny bohater książki. Pojęcie jest stosowane również w odniesieniu do innych sytuacji pozateatralnych, np. do „sceny naszego życia”, na której:

  Rzeczownik szwarccharakter to germanizm i hybryda, gdyż obcojęzyczny – mimo że zasymilowany ortograficznie – niemiecki przymiotnik schwarz (z niem. „czarny”) nie ma autonomii morfo-składniowej w polszczyźnie.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Zaburzenia urojeniowe (dawniej paranoja prawdziwa, obłęd, z grec. παρά - "obok, poza" i νους - "rozum, sens") - usystematyzowane urojenia, najczęściej prześladowcze i oddziaływania, rzadziej wielkościowe lub inne. Omamy występują sporadycznie, struktura osobowości jest zachowana.
  Dexter Morgan - postać fikcyjna z serii książek Jeffa Lindsaya - Darkly Dreaming Dexter (2004), Dearly Devoted Dexter (2005), Dexter in the Dark (2007), oraz powstałego w 2006 roku na podstawie serii serialu telewizyjnego Dexter.
  Szatan (hebr. שטן satan – oskarżyciel; arab.الشيطان Szejtan – przeciwnik, złe moce) – w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie jest to jeden z aniołów, który zbuntował się przeciwko Bogu i pociągnął do buntu inne anioły, główny sprawca zła na świecie. Niekiedy bywa utożsamiany z Lucyferem. Najczęściej uważany jest za najwyższego rangą demona, przywódcę wszystkich złych duchów. Inne imiona Szatana to: Mastema, Gadriel, Satanael, Samaël, Samiel, Siegel, Satan, anioł Edomu. W tradycji rabinicznej nosi on przydomek "szpetny".
  Demon (stgr. δαίμων daimon – dosłownie ten, który coś rozdziela lub ten, który coś przydziela, także: nadprzyrodzona potęga, dola; łac. daemon) – istoty występujące w wielu wierzeniach ludowych, mitologiach i religiach, które zajmują pozycję pośrednią między bogami a ludźmi, między sferą ziemsko-ludzką, materialną, a sferą boską, czysto duchową; istoty o cechach na wpół ludzkich, na wpół boskich; najczęściej są to nieprzyjazne człowiekowi duchy, związane pierwotnie z pojęciem nieczystości sakralnej.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Muzeum Narodowe w Krakowie – muzeum utworzone przez Radę Miasta Krakowa uchwałą z 7 października 1879, wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.
  Lady Makbet (org. Lady Makbeth) – postać z dramatu Williama Szekspira pt. Makbet. Jest żoną tytułowego bohatera, która popycha go do zbrodni królobójstwa, której celem jest przejęcie władzy w Szkocji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.073 sek.