• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czarnorzeki

  Przeczytaj także...
  Kamienieccy – polski ród magnacki herbu Pilawa, wywodzący się od podkanclerza koronnego Klemensa Moskarzewskiego (później Kamienieckiego). Za zasługi wobec kraju otrzymał on od króla Władysława Jagiełły zamek w Odrzykoniu, okoliczne wsie, a w 1390 r. starostwo dobczyckie – miasto i zamek, oraz 12 wsi i Rębielice Królewskie koło Wielunia. Szczyt potęgi rodu przypadał na wiek XV i XVI, kiedy to jego członkowie obejmowali najważniejsze stanowiska w Rzeczypospolitej. Siedzibą rodową Kamienieckich był zamek w Odrzykoniu, wokół którego rozciągało się ich latyfundium.RTCN Sucha Góra (Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Sucha Góra) – wieża o wysokości 116 m, oddana do użytku w sierpniu 1962 r. Obiekt usytuowany jest na Suchej Górze (ok. 585 m n.p.m.), koło Krosna. Jest to stacja dużych mocy pokrywająca zasięgiem Beskid Niski, Pogórze Dynowskie, Bieszczady i zachodnią część Kotliny Sandomierskiej, w tym takie miasta, jak Krosno, Rzeszów, Brzozów, Sanok, Jasło czy Dębica. Nieco słabszy odbiór z tego obiektu jest jednak możliwy praktycznie w całym województwie podkarpackim, a także na wschodzie woj. małopolskiego, południu woj. lubelskiego oraz punktowo w woj. świętokrzyskim, jak również na północno-wschodnich krańcach Słowacji. W zasięgu ośrodka znalazło się ponad pół miliona osób. Właścicielem jest Emitel sp. z o.o.
  Powiat krośnieński – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Krosno.

  Czarnorzekiwieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Korczyna.

  W latach 1975−1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krośnieńskiego.

  Ślady osadnictwa tu odkrytego pochodzą z okresu kultury łużyckiej. Wieś odnotowana w dokumentach w 1544. Dawniej nazywała się Wola Czarna, potem Czarny Potok, a później Czarnorzeka. Należała ona do klucza odrzykońskiego m.in.; do Klemensa z Moskarzewa, Kamienieckich, Jabłonowskich, np. Leona Jabłonowskiego. Do lat 40. XX wieku wieś zamieszkana była w około 60% przez ludność rusińską, tzw. Zamieszańców. Znana była jako ośrodek ludowego kamieniarstwa.

  Prządki - rezerwat przyrody nieożywionej położony między miejscowościami Korczyna i Czarnorzeki w gminie Korczyna w województwie podkarpackim.Gmina Korczyna – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim.

  W Czarnorzekach znajduje się dawna parafialna murowana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra z lat 1918-1921, obecnie służąca jako filialny kościół katolicki parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Węglówce. Została ona zbudowana na miejscu poprzedniej drewnianej z 1600 r. We wsi jest również wyciąg narciarski należący do MOSiR Krosno, Rezerwat przyrody Prządki (swój początek ma we wsi szlak prowadzący do rezerwatu) oraz wieże telekomunikacyjne: Krosno/Czarnorzeki(wieże radiowe) oraz Krosno/Sucha Góra (radiowo-telewizyjna).

  Jabłonowscy herbu Prus III – rodzina szlachecka, wywodząca się z Jabłonowa w Ziemi Mazowieckiej. W XV wieku rozdzielili się na kilka linii, które nabyły dobra w różnych stronach państwa polskiego. W roku 1743 jedna z nich otrzymała tytuł książęcy od cesarza Karola VII. Linia książęca wymarła w 2004 roku wraz ze śmiercią Zofii Jabłonowskiej, żony Xawerego Pusłowskiego. Ważną rolę w życiu narodu polskiego odegrali:Województwo krośnieńskie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 – 1998. Położone w południowo-wschodniej części Polski, przy granicy ze Słowacją i Ukrainą. Graniczyło od zachodu z województwem nowosądeckim i tarnowskim, a od północy z rzeszowskim i przemyskim. Siedzibą władz województwa było Krosno.

  Rezerwat przyrody Prządki[ | edytuj kod]

  Rezerwat przyrody Prządki został utworzony w roku 1957 na terenie gminy Korczyna na pograniczu wsi Czarnorzeki i Korczyna. Rezerwat leży przy trasie Krosno Rzeszów w odległości 12 km od Krosna. Ma powierzchnię 13,63 ha. Najwyżej położony punkt rezerwatu znajduje się na wysokości 520 m.n.p.m..

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Węglówce − parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w archidiecezji przemyskiej, w dekanacie Krosno II.

  Rezerwat obejmuje grupę ostańców skalnych, o wysokości do ponad 20 m, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, który pod wpływem erozji przybrał oryginalne kształty. Poszczególne skały posiadają własne nazwy, m.in.: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt. Nazwa rezerwatu pochodzi od legendy głoszącej, że skały są dziewczętami zamienionymi w kamień, ukaranymi za przędzenie lnu w święto.

  Leon Jabłonowski herbu Grzymała (zm. 1844) – dziedzic dóbr lubieńskich, odrzykońskich, Bratkówki, Krościenka Wyżnego, Czarnorzek, Krasnego, dowódca oddziału w powstaniu napoleońskim w 1809 r., szwagier komediopisarza Aleksandra Fredry.Klemens z Moskorzewa, Klemens Moskarzewski (również Kamieniecki), herbu Pilawa, (zm. 1408 w Moskorzewie) – podkanclerzy koronny w (1399)., kasztelan sanocki, starosta sanocki (1399-1400), starosta krakowski w 1405 r., podkanclerzy i kasztelan; kamieniecki i wiślicki (od 29 czerwca 1408), właściciel dóbr Kamieniec i Zamku w Odrzykoniu

  Na terenie rezerwatu jest 5 szlaków turystycznych, z pięknymi skałkami i widokami oraz zamek Kamieniec: Prządki - Strzelnica, Odcinek Kamieniec – Prządki, Czarnorzeki – Dział, Strzelnica – Sucha Góra oraz szlak przy Zamku Kamieniec.

  Rezerwat Przyrody jest położony w obrębie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i jest jego największą atrakcją turystyczną.

 • Rezerwat przyrody Prządki
 • JABLONSKI(1847) p030 - SKAŁY NA CZARNORZEKACH.jpg
 • Czarnorzeki, rezervace Prządki, skalní město.jpg
 • Przadki 7.jpg
 • Przadki 09.jpg
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Portal polskawliczbach.pl
  2. GUS: Ludność - struktura według ekonomicznych grup wieku. Stan w dniu 31.03.2011 r.. [dostęp 2018-03-04].
  3. GUS. Wyszukiwarka TERYT
  4. Rozporządzenie w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r. poz. 200)
  5. Krosno *Czarnorzeki* (1). RadioPolska.pl
  6. Krosno *Czarnorzeki* (2). RadioPolska.pl
  7. Krosno *Sucha Góra*. RadioPolska.pl

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Czarnorzeki w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. I: Aa – Dereneczna. Warszawa 1880.
 • Rezerwat przyrody Prządki
 • Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Rusini (Rusnacy, Ruśniacy lub Rusowie, dawniej też Rusacy, Rosjanie od gr. Ρωσία = Ruś/Русь) – termin odnoszący się do wschodniosłowiańskich narodów bądź grup etnicznych:
  Warto wiedzieć że... beta

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.
  Odrzykoń – wieś w Polsce położona nad Wisłokiem, koło Krosna w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Wojaszówka, najludniejsza miejscowość gminy.
  Kultura łużycka – kultura archeologiczna środkowej i młodszej epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza, występująca głównie na ziemiach polskich oraz przyległych do nich obszarów w innych państwach. Należy do kręgu kultur pól popielnicowych, do którego kwalifikuje się między innymi ze względu na formę pochówku ciałopalnego w popielnicach zakopywanych w ziemię. Kultura łużycka nie jest tworem jednolitym, a wręcz przeciwnie, dzieli się na wiele grup różniących się w różnym stopniu inwentarzem, obrządkiem pogrzebowym bądź formami osadnictwa. Występowały w niej zarówno osady otwarte, jak i zamknięte, do których zalicza się osadę w Biskupinie. Natomiast wszystkie grupy kultury łużyckiej charakteryzują się tym samym modelem gospodarki oraz względnie zbliżonym modelem struktur osadniczych.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.429 sek.