• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czarnia - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina Myszyniec – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Gmina Myszyniec – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.

  Czarnia (do 1931 gmina Wach) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim.

  Siedziba gminy to Czarnia.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 2635 osób.

  Historia[ | edytuj kod]

  Gmina Czarnia powstała 11 lipca 1931 w powiecie ostrołęckim w woj. warszawskim z obszaru zniesionej gminy Wach. Zniesiona 5 października 1954 w związku z reformą administracyjną (powstała wówczas gromada Czarnia). Gmina reaktywowana 1 stycznia 1973 w związku z kolejną reformą. Ponownie zniesiona 2 lipca 1976 i włączona do gminy Myszyniec. Reaktywowana 1 października 1982. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim. Od 1999 ponownie w powiecie ostrołęckim (woj. mazowieckie).

  Gmina Baranowo – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Czarnia ma obszar 92,53 km², w tym:

 • użytki rolne: 60%
 • użytki leśne: 38%
 • Gmina stanowi 4,41% powierzchni powiatu.

  Poczet wójtów[ | edytuj kod]

  III Rzeczpospolita

 • I kadencja (1990-1994) – Czesław Jurga
 • II kadencja (1994-1998) – Czesław Jurga
 • III kadencja (1998-2002) – Czesław Jurga
 • IV kadencja (2002-2006) – Czesław Jurga
 • V kadencja (2006-2010) – Czesław Jurga
 • VI kadencja (2010-2014) – Czesław Jurga
 • VII kadencja (2014-2018) – Stanisław Pyśk
 • VIII kadencja (2018-2023) – Marek Piórkowski
 • Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

  Gmina Rozogi – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Czarnia w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Czarnia.png

  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Gmina Czarnia składa się z 9 sołectw: Bandysie, Brzozowy Kąt, Cupel, Cyk, Czarnia, Długie, Michałowo, Rutkowo, Surowe.

  Pozostałe miejscowości podstawowe: Brzozowy Kąt (gajówka), Chrzonek, Dunaj.

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Baranowo, Chorzele, Myszyniec, Rozogi, Wielbark

  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.Gmina Wielbark – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Czarnia, w oparciu o dane GUS.
  2. Strona gminy , wykaz sołtysów
  3. Urząd Statystyczny w Warszawie
  4. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  5. M.P.1931.157.230
  6. Uchwała Nr VI/10/10/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu ostrołęckiego; w ramach Zarządzenia Nr Or. V-0/1/54 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 11, Poz. 67)
  7. Uchwała Nr XX/93/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie
  8. Dz.U. 1976 nr 24 poz. 143
  9. Dz.U. 1982 nr 23 poz. 166
  10. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  Powiat ostrołęcki – powiat w Polsce (w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostrołęka. Obejmuje w większości terytorium byłego województwa ostrołęckiego.Gmina Chorzele – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gromada Czarnia – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.
  Brzozowy Kąt – osada leśna w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Czarnia.
  Województwo ostrołęckie - jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było w połnocno- wschodniej Polsce. Sąsiadowało z województwami: ciechanowskim od zachodu, siedleckim od południa, olsztyńskim od północy, suwalskim od północy, łomżyńskim od wschodu oraz ze stołecznym warszawskim . W nowym podziale administracyjnym, od 1999 r. ziemie dawnego województwa znalazły się w województwie mazowieckim oraz w warmińsko - mazurskim (Gmina Rozogi) .
  Gmina Wach (od 1931 gmina Czarnia) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1931 roku w woj. białostockim. Siedzibą władz gminy był Wach.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.