• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czarna Woda - dopływ Kaczawy

  Przeczytaj także...
  Pojezierze Legnickie (Pojezierze Kunickie) – zespół jezior polodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego stadiału Warty na Wysoczyźnie Średzkiej w powiecie legnickim (województwo dolnośląskie), z których największe to: Jezioro Kunickie, Jezioro Koskowickie, jezioro Tatarak i Jezioro Jaśkowickie. Zbiorniki Pojezierza Legnickiego to jeziora przepływowe włączone w sieć dopływów Odry. Regulacja rzeki rozpoczęta w I poł. XVIII wieku spowodowała obniżenie poziomu jej wód, wskutek czego wiele jezior zanikło, a powierzchnia i głębokość pozostałych znacznie się zmniejszyły.Kaczawa (niem. Katzbach, dawniej Kacbacha) – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, na Śląsku, lewy dopływ Odry. Przepływa przez województwo dolnośląskie. Swoje źródła ma w Górach Kaczawskich (Góry Ołowiane – pn. stok zalesionej góry Turzec), powyżej Kaczorowa.
  Bory Dolnośląskie dawniej Puszcza Dolna (niem. Niederschlesische Heide) – mezoregion fizycznogeograficzny (317.74) utworzony przez największy w Polsce zwarty kompleks leśny o powierzchni ok. 1650 km².

  Czarna Wodarzeka o długości 48 km w województwie dolnośląskim; lewobrzeżny dopływ Kaczawy, do której wpada na terenie Legnicy.

  Przebieg[]

  Jej źródła znajdują się w obrębie Wierzbowej, na mokradłach Borów Dolnośląskich. Mokradła te noszą nazwę Wierzbowskie Łąki, i rozpościerają się w kierunku zachodnim od zabudowań wsi Wierzbowa. Rzeka płynie Doliną Czarnej Wody , położonej w całości na Równinie Legnickiej, graniczącej z południową częścią Wysoczyzny Lubińskiej. Jest ciekiem III rzędu, w większości I klasy czystości, jednakże w miarę zbliżania się do ujścia rzeki, jej czystość dramatycznie spada do III, IV i V klasy. Ogólna klasyfikacja odpowiada III klasie czystości. Głównym jej dopływem jest prawobrzeżna Skora oraz Siekierna. Przed Legnicą, na obszarze podmiejskich bagien, do Czarnej wpada Lubiatówka.

  Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu. Zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo to jest położone na południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część historycznego Śląska, czyli Dolny Śląsk, a także Ziemię kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz niewielki skrawek historycznej Saksonii (Bogatynia i okolice).

  Turystyka[]

  Na rzece wytyczono szlak kajakowy, w Rokitkach i w Legnicy zalewy służące celom rekreacyjnym.

  Miejscowości[]

  Nad Czarną Wodą leżą m.in.:

 • Wierzbowa
 • Rokitki
 • Grzymalin
 • Bukowna
 • Rzeszotary
 • Legnica
 • Rola w powstaniu ]

  W epokach przed powstaniem Państwa Piastów Czarna Woda i Kaczawa łączyły się tworząc na przestrzeni wielu km sieć kanałów i starorzeczy i małych wysp. ta skomplikowana siec hydrologiczna była częścia większego zanikłego w większości ekosystemu tj. tzw. "przepływowego" Pojezierza Legnickiego. Pośród tychże rozlewisk w VIII wiek poczęto tworzyć warownię. Jedną z wysp zamieniono w sztuczne wzniesienie, na którym z czasem powstała drewniana fortyfikacja. Ta fortyfikacja stała się początkiem osadnictwa wczesnośredniowieczego i stanęła u początków miasta.

  Rokitki (niem. Reisicht) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, nad Czarną Wodą.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Linki zewnętrzne[]

 • Czarna Woda (Schwarzwasser) w okolicy Wierzbowej (Rückenwaldau), na historycznej mapie zach. części Dolnego Śląska
 • Most na Czarnej Wodzie w Legnicy, na historycznych kartach pocztowych z początku XX w. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Klasy czystości wód – sposób klasyfikacji wód na podstawie ich przeznaczenia użytkowego i czystości stosowany w Polsce w latach 1970–2004.
  Równina Legnicka – mezoregion fizycznogeograficzny (317.77) obejmujący szerokie, płaskodenne doliny dolnej Kaczawy i jej dopływów: Czarnej Wody, Skorej i Nysy Szalonej, łącznie 340 km². Od północy graniczy z Wysoczyzną Lubińską, od wschodu z Pradoliną Wrocławską, od południowego wschodu z Równiną Wrocławską (Wysoczyzną Średzką) i Przedgórzem Sudeckim (Wzgórzami Strzegomskimi), od południa z Równiną Chojnowską i od zachodu z Borami Dolnośląskimi.
  Mokradło (teren podmokły, bagno, błoto, moczary, trzęsawisko, bajoro, grzęzawisko, topiel, topielisko) – tereny okresowo lub stale zabagnione, podtopione lub pokryte warstwą wody, siedlisko hydrogeniczne, obszar o płytkim poziomie wody gruntowej (powyżej 1 m), teren silnie uwilgotniony, zalany wodą lub okresowo zabagniony, o glebach mineralnych lub organicznych.
  Rzeszotary (niem. Rüstern) – wieś nad Czarną Wodą, w Polsce położona w centralnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie legnickim, w gminie Miłkowice.
  Ciek – ogólne określenie wszelkiego rodzaju wód powierzchniowych liniowych, płynących pod wpływem siły ciężkości, płynące stale lub w ciągu dłuższych okresów w wyżłobionych przez siebie łożyskach otwartych. Pojęcie cieku należy łączyć z płynącą wodą i korytem przez nią wyżłobionym.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Szlak kajakowy – wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek kajakowych (spływów), oznakowana stosownymi znakami i wyposażona w urządzenia informacyjne, zapewniające bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, w każdych warunkach pogodowych i o dowolnej porze roku, jeśli osobne uregulowania (np. skala trudności) nie stanowią inaczej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.