• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czarna Oksza

  Przeczytaj także...
  Kłobuck (jidysz קלובוצק, Klobutsk, niem. Klobutzko, ros. Клобуцк, wcześniej Kłobucko) – miasto w województwie śląskim, siedziba powiatu kłobuckiego i gminy miejsko-wiejskiej Kłobuck. Kłobuck dawniej leżał na terenie Małopolski, w pobliżu jej historycznej granicy z Wielkopolską i Śląskiem. Według podziału administracyjnego z lat 1975-1998 miasto należało do województwa częstochowskiego.Biała Oksza – rzeka w powiecie kłobuckim, w województwie śląskim. Prawy dopływ Liswarty, długości 28,9 km. Płynie na Wyżynie Wieluńskiej. Rozpoczyna bieg pomiędzy wsiami Hutka i Rybno, kończy wpadając do Liswarty w okolicach wsi Borowa.
  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

  Czarna Oksza, w dolnym biegu Kocinkarzeka w województwach śląskim i łódzkim, w powiatach kłobuckim, częstochowskim i pajęczańskim. Płynie na Wyżynie Wieluńskiej.

  Jest prawym dopływem Liswarty. Ma długość 40,2 km. Powierzchnia jej zlewni to 257,8 km².

  Grodzisko – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa częstochowskiego.Dębowa Góra to wzgórze na Wyżynie Wieluńskiej w paśmie pagórków kłobuckich. Dębowa Góra leży 284,6 m n.p.m. i jest najwyższym wzniesieniem w Kłobucku i gminie Kłobuck.

  Bieg[]

  Źródło rzeki znajduje się we wsi Golce, na wschodnich stokach Garbu Truskolaskiego. Płynie równoleżnikowo na wschód przez tereny leśne Grodziska. W Grodzisku znajduje się zespół stawów hodowlanych, zasilanych wodami Czarnej Okszy. Rzeka skręca za Grodziskiem na północny wschód i koło Libidzy wpływa na teren gminy Kłobuck. Pomiędzy Libidzą a Kamykiem dolina zwęża się (zbocza są miejscami strome, 20-23 m). Dno doliny jest płaskie, ma szerokość około 0,5 km, podmokłe i użytkowane jako łąki.

  Powiat częstochowski – powiat w Polsce w województwie śląskim. Jego siedzibą jest miasto Częstochowa, które położone jest poza jego terytorium.Polski Związek Wędkarski (PZW) - polskie stowarzyszenie miłośników wędkarstwa. Strukturę organizacyjną Związku tworzą koła i okręgi Związku, jako jednostki terenowe na terenie całej Polski.

  Dorzecze Czarnej Okszy jest asymetryczne. Z lewej strony dopływy są nieliczne, jeden z nich płynący spod Dębowej Góry ma długość 2,5 km. Z prawej strony, na terenie Kopca, do Czarnej Okszy uchodzi duży jej dopływ IV rzędu – Białka. Wpada ona do Liswarty w okolicach wsi Trzebca.

  Gmina Kłobuck – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.Białka, Biała, nazywana również Kocinką lub Kocinianką – rzeka w województwie śląskim, w mieście Częstochowa i powiecie kłobuckim. Jej długość to 8,3 km, w tym 3,2 km w obrębie Częstochowy. Jest prawym dopływem Czarnej Okszy.

  Rzeka w swoim dolnym biegu, najczęściej od miejsca połączenia biegu z Białką, nazywana jest Kocinką lub Kocinianką.

  Miejscowości leżące nad rzeką[]

 • Golce
 • Grodzisko
 • południowo-wschodnia granica miasta Kłobuck
 • Libidza
 • Kamyk
 • Borowianka
 • Kopiec
 • Kuźnica Kiedrzyńska
 • Stary Kocin
 • Wólka Prusicka
 • Kuźnica
 • Trzebca
 • Dopływy[]

 • Białka
 • Wędkarstwo[]

  Rzeka administracyjnie należy do Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręgu w Częstochowie. Występują w niej pstrągi potokowe, o które dbają wędkarze z Koła PZW Mykanów. Nierzadko można spotkać okazy długości 70 cm. Koło wędkarskie organizuje cykliczne zawody Pstrąg Kocinki.

  Liswarta (niem. Lisswarthe) – rzeka w województwie śląskim, długości 93 km. Jej źródła znajdują się na Wyżynie Śląskiej, w gminie Woźniki, w Mzykach. Jest lewym dopływem Warty, do której uchodzi w okolicach wsi Kule.Wyżyna Wieluńska (341.21) – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce. Rozciąga się pomiędzy Wieluniem a Częstochową. Zajmuje powierzchnię 1443 km². Położona jest na wysokości od 220 do 280 m n.p.m.. Najwyższe wzniesienia osiągają wysokość około 300 m n.p.m..

  Zobacz też[]

 • Biała Oksza
 • Oksza
 • Rzeki Polski
 • Przypisy[]

  1. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck (pol.). UMiG Kłobuck. [dostęp 2009-12-29]. s. 54.
  2. Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady (pol.). Główny Urząd Geodezji i Kartografii. [dostęp 2013-01-02].
  Kuźnica Kiedrzyńska – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Mykanów.Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat pajęczański – powiat w Polsce (województwo łódzkie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pajęczno.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Libidza – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Kłobuck. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa częstochowskiego.
  Województwo łódzkie – jedno z 16 województw Polski, położone w centralnej części kraju. Obejmuje obszar o powierzchni 18 218,95 km². Według danych z 31 grudnia 2010 województwo miało 2,53 mln mieszkańców. Ma najmniejszą lesistość w kraju.
  Zlewnia – całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do recypienta, obszar zlewni ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się dorzeczem.
  Dolina, dolina rzeczna – wklęsła forma terenu o wydłużonym kształcie i wyraźnie wykształconym dnie, otoczona ze wszystkich stron wzniesieniami, najczęściej powstała w wyniku działalności rzek (erozji i akumulacji rzecznej) lub lodowców.
  Wólka Prusicka – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.