• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czaplowate

  Przeczytaj także...
  Egretta – rodzaj ptaków z rodziny czaplowatych (Ardeidae), obejmujący gatunki występujące na wszystkich kontynentach (oprócz Antarktydy).Czapla modrolica (Pilherodius pileatus) – gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych (Ardeidae). Występuje od Panamy do południowej Brazylii i Paragwaju. Żyje nad brzegami rzek i małymi jeziorami. Krępa sylwetka, dziób niebieskawy; naga skóra na kantarze oraz wokół oczu jaskrawoniebieska, kontrastuje z białym upierzeniem reszty ciała (z wyjątkiem czarnej czapeczki). U ptaków lęgowych na szyi i piersi pojawia się kremowy odcień. Długość ciała do 58 cm. Płochliwa; zwykle spotykana pojedynczo, często przesiaduje na drzewach.
  Polimorfizm, wielopostaciowość (gr. polys – wiele, morfe – kształt) – zjawisko występowania w obrębie populacji organizmów określonego gatunku (pomiędzy którymi zachodzi swobodny przepływ genów) odmiennych form różniących się funkcjonalnie lub strukturalnie. Polega na tworzeniu się hierarchii i podziału funkcji w obrębie populacji.

  Czaplowate (Ardeidae) – rodzina ptaków z rzędu pelikanowych (Pelecaniformes). Do 2008 roku czaplowate umieszczane były w rzędzie bocianowych lecz badania genetyczne zasugerowały że rodzina ta jest bliżej spokrewniona z pelikanowymi.

  Zasięg występowania[]

  Rodzina obejmuje gatunki zamieszkujące niemal cały świat, choć z przewagą strefy klimatów ciepłych.

  Rakojad (Cochlearius cochlearius) – gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkujący Amerykę Południową i Środkową, od Meksyku po Peru i Brazylię.Ardeola – rodzaj ptaków z rodziny czaplowatych (Ardeidae), obejmujący gatunki występujące w Azji, Afryce i Europie.

  Charakterystyka[]

  Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

 • zróżnicowane rozmiary (długość od 30 do 150 cm)
 • smukła sylwetka
 • długi prosty dziób
 • długie nogi
 • w locie esowato zgięta szyja
 • długie 4 palce, przy środkowym szczątkowe błony pławne
 • brak wyraźnie zaznaczonego dymorfizmu płciowego, za to stwierdza się u niektórych gatunków polimorfizm
 • w upierzeniu występują pióra pudrowe
 • zamieszkują środowiska błotne i brzegi wód
 • gniazda zazwyczaj na drzewach, w koloniach
 • wiele gatunków odbywa zrytualizowane toki
 • w zniesieniu zazwyczaj 3 do 7 jaj, które wysiadują obydwoje rodzice
 • pisklęta są gniazdownikami
 • żywią się głównie rybami oraz innymi drobnymi zwierzętami wodnymi
 • w upierzeniu przeważa kolor biały, niebieskawy, szary, żółty, zielonkawy lub czerwonawy.
 • Systematyka[]

  Do rodziny należą następujące rodzaje:

  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.
 • Zonerodius – jedynym przedstawicielem jest Zonerodius heliosylus – tygryska papuaska
 • Tigriornis – jedynym przedstawicielem jest Tigriornis leucolopha – tygryska białoczuba
 • Tigrisoma
 • Agamia – jedynym przedstawicielem jest Agamia agami – czapla zielonoskrzydła
 • Cochlearius – jedynym przedstawicielem jest Cochlearius cochlearius – rakojad
 • Zebrilus – jedynym przedstawicielem jest Zebrilus undulatus – bącznik
 • Botaurus
 • Ixobrychus
 • Gorsachius
 • Nycticorax
 • Nyctanassa
 • Butorides
 • Ardeola
 • Bubulcus – jedynym przedstawicielem jest Bubulcus ibis – czapla złotawa
 • Ardea
 • Syrigma – jedynym przedstawicielem jest Syrigma sibilatrix – czapla gwiżdżąca
 • Pilherodius – jedynym przedstawicielem jest Pilherodius pileatus – czapla modrolica
 • Egretta
 • Przypisy

  1. Ardeidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Systematyka i nazwy polskie za: P. Mielczarek, M. Kuziemko: Rodzina: Ardeidae Leach, 1820 - czaplowate - Herons (Wersja: 2016-03-19). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2016-08-28].
  3. Joseph W. Brown, John Harshman: Pelecaniformes (ang.). Tree of Life Web Project. [dostęp 10 kwietnia 2009].
  4. S.J. Hackett, R.T. Kimball, S. Reddy, R.C. Bowie i inni. A phylogenomic study of birds reveals their evolutionary history. „Science”. 320, s. 1763-1768, 27 sierpnia 2008. DOI: 10.1126/science.320.5884.1790b. 
  5. F. Gill, D. Donsker: Storks, ibis & herons (ang.). IOC World Bird List: Version 6.3. [dostęp 2016-08-28].


  Dymorfizm płciowy, dwupostaciowość – rodzaj dymorfizmu przejawiający się różnicami w morfologii samicy i samca jednego gatunku. Zjawisko to jest widoczne u wielu grup zwierząt, np.:Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Obejmuje bezżuchwowe krągłouste (Cyclostomata) oraz mające szczęki ryby właściwe (Pisces).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nycticorax – rodzaj ptaków z rodziny czaplowatych (Ardeidae), obejmujący gatunki występujące na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy.
  Botaurus – rodzaj ptaków z rodziny czaplowatych (Ardeidae), obejmujący gatunki występujące w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej.
  Ardea – rodzaj ptaków z rodziny czaplowatych, obejmujący gatunki występujące na wszystkich kontynentach (poza Antarktydą.
  Gorsachius – rodzaj ptaków z rodziny czaplowatych (Ardeidae), obejmujący gatunki występujące w Azji, Europie i Afryce.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Toki – zachowanie lęgowe ptaków służące tworzeniu par dla celów rozrodczych. Toki obejmują zarówno aktywności przed jak i częściowo po akcie kopulacji.
  Zwierzęta (Animalia) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są największym i najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.