• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Człon całkujący

  Przeczytaj także...
  Charakterystyka amplitudowo-fazowa (charakterystyka Nyquista, wykres Nyquista, ang. polar plot, Nyquist plot) – w automatyce, wykres transmitancji widmowej układu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej.Charakterystyka fazowa w elektronice oraz przetwarzaniu sygnałów, to wykres argumentu zespolonej transmitancji widmowej układu LTI (np. wzmacniacza lub filtra) w funkcji częstotliwości lub pulsacji.
  Integrator – ogólnie, urządzenie do całkowania numerycznego lub graficznego (zob. integraf, integrometr); we współczesnym słownictwie technicznym raczej rodzaj całkującego układu elektronicznego (obwód prądu zmiennego, w którym napięcie wyjściowe jest proporcjonalne do całki oznaczonej z napięcia wejściowego).

  Człony całkujące (integratory) – elementy w układach dynamicznych, które zachowują się jak elementy magazynujące (przykładem mogą być tu: sprężyna albo kondensator, które magazynują na przykład energię potencjalną czy kinetyczną). Integratory w ciągłych układach sterowania służą jako urządzenia zapamiętujące, dlatego ich sygnały wyjściowe mogą być rozważane jako zmienne, które definiują wewnętrzny stan układu.

  Teoria sterowania - jedna z gałęzi matematyki i cybernetyki, zajmuje się analizą i modelowaniem matematycznym obiektów i procesów różnej natury, zarówno fizycznych (np. chemicznych, cieplnych, mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych) jak i społecznych (np. ekonomia matematyczna), traktowanych jako układy dynamiczne ze sterowaniem.Człon różniczkujący (idealny) (ang. derivative term) – w automatyce to człon, który na wyjściu daje sygnał y ( t ) {displaystyle y(t)} proporcjonalny do pochodnej sygnału wejściowego x ( t ) {displaystyle x(t)} :

  W teorii sterowania człon całkujący (idealny) (ang. integral term) to człon, który na wyjściu daje sygnał proporcjonalny do całki sygnału wejściowego :

  Całka oznaczona – w matematyce, w zależności od kontekstu, synonim nazwy "całka Riemanna" albo ogólniej: określenie odnoszące się do tych pojęć całki, dla których zachodzi pewna wersja wzoru Newtona-Leibniza, jak na przykład:Kondensator – jest to element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem.

  Poddanie powyższego związku obustronnej transformacji Laplace'a daje związek pomiędzy transformatami obu sygnałów:

  Człon proporcjonalny, człon bezinercyjny, człon wzmacniający (ang. proportional term) – w automatyce to człon, który na wyjściu daje sygnał y ( t ) {displaystyle y(t),} proporcjonalny do sygnału wejściowego x ( t ) {displaystyle x(t),} :Regulator PI (ang. proportional-integral controller) – w automatyce, regulator składający się z członu proporcjonalnego P o wzmocnieniu K p {displaystyle K_{p},} oraz całkującego I o czasie całkowania T i {displaystyle T_{i},} . Transmitancję regulatora PI określa się wzorem:

  Stąd transmitancja członu całkującego ma postać:

  Człon opóźniający – w automatyce to człon, który na wyjściu daje sygnał y ( t ) {displaystyle y(t),} będący powtórzeniem sygnału wejściowego x ( t ) {displaystyle x(t),} opóźnionym o stałą wartość T {displaystyle T,} :Charakterystyka skokowa (odpowiedź skokowa) – w teorii sterowania: jedna z charakterystyk czasowych, wraz z charakterystyką impulsową (inną charakterystyką czasową) oraz charakterystykami częstotliwościowymi stanowi podstawowy opis działania układu regulacji.

  Jego odpowiedź impulsowa wygląda następująco:

  Charakterystyka skokowa:

 • w dziedzinie operatorowej:
 • ,
 • w dziedzinie czasu:
 • .

  Charakterystyka amplitudowo-fazowa:

  Charakterystyka fazowa:

  Wzmocnienie maleje o 20 dB na dekadę.

  Zobacz też[]

 • regulator PI
 • windup całkowania
 • funkcja skokowa Heaviside'a
 • człon proporcjonalny, człon różniczkujący, człon inercyjny, człon opóźniający, człon oscylacyjny
 • układ całkujący • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.