• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Część czynna

  Przeczytaj także...
  Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, dla których określa się napięcie, do wartości tego ładunku. Wyraża to wzórPrzewód ochronno-neutralny PEN (ang. PEN conductor) - przewód łączący funkcje przewodu ochronnego uziemiającego (PE) oraz przewodu neutralnego N. Przewód ten stosowany jest w układach sieciowych TNC i TN-C-S.
  Przewód elektryczny – element obwodu elektrycznego służący do prowadzenia prądu elektrycznego wzdłuż określonej drogi. Wykonany jest z materiału przewodzącego, najczęściej miedzi lub aluminium, w postaci drutu, linki lub szynoprzewodu. Może być izolowany (np. kabel elektryczny) lub bez izolacji jak ma to miejsce w linii napowietrznej (funkcję izolacji pełni wówczas powietrze).

  Część czynna – (ang. live part) przewód lub przewodząca część instalacji elektrycznej, która w warunkach pracy może być pod napięciem. W instalacjach do części czynnych zalicza się przewód neutralny N. Nie zalicza się do części czynnych przewodu ochronnego PE i przewodu ochronno-neutralnego PEN.

  Klasa ochronności – umowne oznaczenie cech urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej. Wyróżniamy cztery klasy ochronności: 0, I, II i III.Izolacja części czynnych (izolacja podstawowa, izolacja robocza) – środek ochrony od porażeń. Jeden z środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa).

  Zobacz też[]

 • Ochrona przeciwporażeniowa
 • Część czynna niebezpieczna
 • Część przewodząca dostępna
 • Izolacja podstawowa
 • Klasa ochronności
 • Przypisy

  Bibliografia[]

  Jerzy Laskowski: Nowy poradnik elektroenergetyka przemysłowego. Warszawa: Centralny Ośrodek Szkolenia i wydawnictw SEP, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 (dodruk), s. 15. ISBN 978-83-89008-84-8.

  Część przewodząca dostępna (ang. exposed-conductive-part ) - część przewodząca urządzenia, którą można dotknąć, nie będąca normalnie pod napięciem, i która może znaleźć się pod napięciem w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej.Instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.
  Przewód ochronny PE (ang. protective conductor) - uziemiony przewód niepodlegający obciążeniu prądami roboczymi, z którym łączy się części przewodzące dostępne i który stanowi element ochronny przez samoczynne wyłączenie zasilania. Przewód ochronny łączący zacisk ochronny PE z uziomem, nie będący przewodem linii nazywany jest przewodem uziemiającym.Ochroną przeciwporażeniową nazywa się cykl działań oraz instalacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa człowieka podczas pracy z urządzeniami zasilanymi elektrycznie. Szereg działań w niej zawartych dzielimy na dwie główne grupy, tj.:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Część czynna niebezpieczna (ang. hazardous live part) - część czynna, która w pewnych określonych warunkach może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
  Przewód elektryczny – element obwodu elektrycznego służący do prowadzenia prądu elektrycznego wzdłuż określonej drogi. Wykonany jest z materiału przewodzącego, najczęściej miedzi lub aluminium, w postaci drutu, linki lub szynoprzewodu. Może być izolowany (np. kabel elektryczny) lub bez izolacji jak ma to miejsce w linii napowietrznej (funkcję izolacji pełni wówczas powietrze).

  Reklama