• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cytowanie piśmiennictwa  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Przypisy – wydzielone fragmenty tekstu w publikacji, wskazujące na źródło informacji, stanowiące uboczny lub pomocniczy nurt rozważań albo wskazujące dodatkowe informacje o danym fragmencie utworu. Zwykle nie umieszcza się ich w podręcznikach akademickich.Parafraza – swobodna przeróbka tekstu lub tłumaczenia, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału, zachowując jednak jego zasadniczy sens. Przeciwieństwo metafrazy – literalnego przekazu słowo w słowo. Parafraza jest czytelna tylko wtedy, gdy odwołuje się do dzieła powszechnie znanego.

  Cytowanie piśmiennictwa – przytaczanie w tekście cudzych wywodów, powoływanie się na fakty naukowe, informacje zawarte w innych publikacjach. W naukach humanistycznych cytowanie bywa czasem określane terminem „powołania”. Cytowanie polega na:

 • dosłownym przytoczeniu fragmentu czyjejś wypowiedzi (cytat)
 • przytoczeniu w formie parafrazy (cytowanie sparafrazowane) – omówienie, streszczenie, przedstawienie w formie syntetycznej, uogólnienie za pomocą własnych słów faktów naukowych lub wypowiedzi innych autorów.
 • Spis treści

 • 1 Systemy cytowań
 • 2 Cytat a cytowanie
 • 3 Przypisy
 • 4 Bibliografia
 • 5 Linki zewnętrzne
 • System vancouverski (ang. Vancouver system) – określany także jako system autor-numer, jest sposobem podawania odwołań w pracach naukowych. Jest popularny w naukach przyrodniczych i jest jednym z dwóch systemów odwołań stosowanych w medycynie, drugim jest system harwardzki nazywany też systemem autor-data.Cytat (łac. citatio, niem. Zitat) – dosłowne przytoczenie czyichś słów. Cytat w literaturze jest formą ekspresji artystycznej. Może mieć charakter jawny, w postaci wyraźnie wyróżnionego tekstu, lub niejawny, stanowiąc rodzaj aluzji.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Streszczenie (ang. summary, fr. résumé, niem. Zusammenfassung) – przekształcenie tekstu polegające na zmniejszeniu jego długości przy zachowaniu zasadniczych, wyróżnionych elementów jego treści: najważniejszych treści, problemów, w przypadku streszczeń dzieł literackich podstawowych elementów fabuły. Metody streszczenia zależą od charakteru streszczanego dzieła i funkcji, jaką ma pełnić streszczenie.
  Bibliografia (gr. βιβλιο „książka” + γραφία „piszę”) – termin oznaczający zarówno uporządkowany według pewnych kryteriów i spełniający określone zadania informacyjne wykaz (spis) dokumentów pisanych, jak i dział nauki o utworach piśmiennictwa definiujący zasady tworzenia wspomnianych spisów.
  Autor - osoba, która stworzyła dzieło (utwór w rozumieniu prawa autorskiego). W znaczeniu potocznym twórca dzieła pisanego. Oprócz autora wyróżnia się również współautorów w sensie osób, jakie przyczyniły się do stworzenia utworu (współtworzyły utwór), a także twórców wykonawców, jakim przysługują prawa pokrewne.
  Publikacja naukowa – artykuł w czasopiśmie naukowym lub w formie książki, spełniający określone, ostre kryteria poprawności, opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac. Publikacje naukowe są zazwyczaj naukowym źródłem pierwotnym.
  Przypisy harwardzkie lub przypisy oksfordzkie – sposób cytowania źródeł bezpośrednio w treści akapitu polegający na umieszczeniu w nawiasie wskazania do cytowanej publikacji, z ewentualnym wskazaniem strony. Razem z takimi przypisami stowarzyszona jest alfabetycznie posortowana szczegółowa bibliografia załącznikowa. Inne nazwy spotykane w praktyce to system harwardzki, nazwisko/data lub alfabetyczny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.