• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cytotoksyczność komórkowa zależna od przeciwciał

  Przeczytaj także...
  Komórki NK (ang. Natural Killer – naturalni zabójcy) – główna grupa komórek układu odpornościowego odpowiedzialna za zjawisko naturalnej cytotoksyczności. Komórki NK zostały odkryte w latach 70. XX w. u osób zdrowych, wśród których nie spodziewano się odpowiedzi przeciwnowotworowej. Okazało się, że taka odpowiedź jednak występuje i jest silniejsza niż u osób chorych. Obok komórek NK za taki efekt odpowiadają hipotetyczne komórki NC. Ze względu na swoje właściwości komórki NK są zaliczane do komórek K. Efekt cytotoksyczny jest widoczny już po 4 godz. od kontaktu z antygenem i standardowo testuje się go na linii białaczkowej K562.Nadwrażliwość – nieprawidłowa reakcja uczulonego wcześniej organizmu na powtórne zetknięcie z antygenem. W jej wyniku może dochodzić do bardzo silnej odpowiedzi, zarówno typu komórkowego, jak i humoralnego, a w krańcowych wypadkach nawet do niszczenia własnych komórek.
  Apoptoza (z gr. w tłumaczeniu dosłownym opadanie liści) – naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym. Dzięki temu mechanizmowi z organizmu usuwane są zużyte lub uszkodzone komórki.

  Cytotoksyczność komórkowa zależna od przeciwciał (ang. Antibody-Dependent Cell Cytotoxicity, ADCC) – proces, w którym komórka docelowa jest zabijana przez komórkę NK.

  ADCC zachodzi w następujący sposób:

 • Przeciwciała opłaszczają komórkę docelową,
 • Komórka NK (natural killers), zawierająca receptory dla części Fc przeciwciał, łączy się za pośrednictwem przeciwciał do komórki docelowej,
 • Następuje pobudzenie komórki NK,
 • Komórka NK ulega degranulacji, czego wynikiem jest zabicie komórki docelowej.
 • Wydzielone zostają perforyny (które w obecności wapnia tworzą kanały w błonie komórki, powodując jej lizę i umożliwiając dostanie się granzymów do komórek patogenów), granulizyny i granzymy (które powodują apoptozę komórek patogenów).
 • Komórka ulega apoptozie.
 • Proces ten ma duże znaczenie w obronie przed niektórymi patogenami i nowotworami, ale może też stanowić podstawę nadwrażliwości typu II.

  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.Patogen, czynnik chorobotwórczy – ciało obce, twór biologiczny lub mikroorganizm wywołujący chorobę u danego organizmu. Wyróżnia się następujące typy patogenów:

  Przypisy

  1. Marta Żylicz. Sekret limfocytu. „Świat Nauki”. nr. 8 (240), s. 8, sierpień 2011. Prószyński Media. ISSN 0867-6380.   w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.